ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 34988
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Syzygium sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Myrtaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

samet chum
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 1792
Collected date

วันที่เก็บ

31 Apr 2003
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Kittiphong Kertsawang
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 10 m high in semi-evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

106    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6192 Syzygium sp. W. Nanakorn et al. 6192
2. 8485 Syzygium sp. W. Nanakorn et al. 8485
3. 12242 Syzygium sp. P. Srisanga 267
4. 13158 Syzygium sp. T.G. Laman 1311
5. 13351 Syzygium sp. McDonald et al. 5676
6. 14902 Syzygium sp. S. Watthana, S. Intamusik, P. Suksathan 442
7. 17955 Syzygium sp. P. Srisanga 1508
8. 18065 Syzygium sp. P. Srisanga 1618
9. 23262 Syzygium sp. C. Glamwaewwong 281
10. 24095 Syzygium sp. C. Glamwaewwong 674
11. 25856 Syzygium sp. Bot. KU 2006 53
12. 27185 Syzygium sp. P. Suksathan 3838
13. 27590 Syzygium sp. C. Maknoi 777
14. 28444 Syzygium sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 210805 30
15. 29846 Syzygium sp. C. Maknoi 1438
16. 29924 Syzygium sp. K. Wangwasit, M. Norsaengsri, C. Lakoet 70322 2
17. 30210 Syzygium sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 07-1-3 85
18. 30331 Syzygium sp. C. Maknoi, N. Thepwang, P. Pinnak 1286
19. 30430 Syzygium sp. P. Suksathan 4129
20. 31317 Syzygium sp. K. Kertsawang 781
21. 34385 Syzygium sp. Warintorn K. 08 214
22. 34990 Syzygium sp. W. Pongamornkul 1794
23. 38187 Syzygium sp. P. Wessumritt 112
24. 46873 Syzygium sp. M. Tanaros 346
25. 47023 Syzygium sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N. Inthagool 244
26. 47367 Syzygium sp. P. Wessumritt, S. Sawangsawat 8
27. 52710 Syzygium sp. C. Maknoi 2879
28. 53873 Syzygium sp. C. Maknoi 3155
29. 54412 Syzygium sp. T. Yingkhachorn 98
30. 56477 Syzygium sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda 51236
31. 58953 Syzygium sp. Li-Jianwu 547
32. 58977 Syzygium sp. Li-Jianwu 342
33. 60885 Syzygium sp. Ling Shein Mang 87249
34. 61841 Syzygium sp. Ling Shein Mang 87323
35. 69546 Syzygium sp. Zhou-Shishun 7119
36. 70408 Syzygium sp. C. Maknoi 3275
37. 70421 Syzygium sp. C. Maknoi 3288
38. 74849 Syzygium sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 10830
39. 77900 Syzygium sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 11172
40. 78487 Syzygium sp. P. Phaosrichai 165
41. 79244 Syzygium sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 439
42. 79343 Syzygium sp. Cardamons Preliminary Dendroclimatological Expedition (Thomas, Ly, Siraat, Buckely) 55
43. 82219 Syzygium sp. P. Phaosrichai 152
44. 83010 Syzygium sp. M. Norsaengsri 12394
45. 83263 Syzygium sp. W. Pongamornkul 4798
46. 84726 Syzygium sp. K. Kertsawang 2213
47. 84820 Syzygium sp. K. Kertsawang 2306
48. 86407 Syzygium sp. M. Wongnak 860
49. 88190 Syzygium sp. W. Pongamornkul 5196
50. 90439 Syzygium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 361
51. 90440 Syzygium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 362
52. 91395 Syzygium sp. Anong Tejajati s.n.
53. 94957 Syzygium sp. D. Argyriou 476
54. 101158 Syzygium sp. W. Pongamornkul 6179
55. 103851 Syzygium sp. Romklao Botanical Garden 50 220
56. 105782 Syzygium sp. Pimsiri PN 49
57. 109787 Syzygium sp. TLBG 101
58. 115443 Syzygium sp. C. Maknoi 5361
59. 116139 Syzygium sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6791
60. 117647 Syzygium sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 17
61. 117804 Syzygium sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 174
62. 117812 Syzygium sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 182
63. 118116 Syzygium sp. N. Pan-in 76
64. 118819 Syzygium sp. K. Inthamma 397
65. 120927 Syzygium sp. N. Muangyen 2909
66. 121995 Syzygium sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1330
67. 123307 Syzygium sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 301
68. 131269 Syzygium sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, C. Duangdang, U. Thongnak 4622
69. 131272 Syzygium sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, C. Duangdang, U. Thongnak 4625
70. 131275 Syzygium sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, C. Duangdang, U. Thongnak 4628
71. 132250 Syzygium sp. W. Pongamornkul 7342
72. 132282 Syzygium sp. W. Pongamornkul 7408
73. 132384 Syzygium sp. W. Pongamornkul 7226
74. 132487 Syzygium sp. W. Pongamornkul 7329
75. 132604 Syzygium sp. W. Pongamornkul 7541
76. 132650 Syzygium sp. Anchalee Nuammee 528
77. 133369 Syzygium sp. P. Srisanga 4647
78. 133414 Syzygium sp. Natdanai Pan-in V 198
79. 133494 Syzygium sp. Natdanai Pan-in V 278
80. 133522 Syzygium sp. Natdanai Pan-in V 307
81. 133641 Syzygium sp. Natdanai Pan-in V 426
82. 133808 Syzygium sp. Suchanya Kantasa K 81
83. 133898 Syzygium sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3418
84. 134625 Syzygium sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3260
85. 136529 Syzygium sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3554
86. 137756 Syzygium sp. K. Inthamma 1340
87. 137762 Syzygium sp. K. Inthamma 1346
88. 137767 Syzygium sp. K. Inthamma 1351
89. 138496 Syzygium sp. K. Inthamma 1772
90. 139293 Syzygium sp. Natdanai Pan-in 650
91. 139389 Syzygium sp. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1968
92. 140905 Syzygium sp. W. Pongamornkul 8070
93. 140956 Syzygium sp. W. Pongamornkul 8121
94. 140996 Syzygium sp. W. Pongamornkul 8161
95. 142157 Syzygium sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 6793
96. 142202 Syzygium sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 6849
97. 142344 Syzygium sp. W. Pongamornkul, W. La-ongsri 8645
98. 142423 Syzygium sp. W. Pongamornkul 8724
99. 142657 Syzygium sp. C. Maknoi et al. 5069
100. 142697 Syzygium sp. C. Maknoi et al. 5109
101. 142759 Syzygium sp. C. Maknoi et al. 5391
102. 142766 Syzygium sp. C. Maknoi et al. 5398
103. 142774 Syzygium sp. C. Maknoi et al. 5406
104. 142801 Syzygium sp. C. Maknoi et al. 5433
105. 142805 Syzygium sp. C. Maknoi et al. 5437
106. 142832 Syzygium sp. C. Maknoi et al. 5808

ปิด

QR code