ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 35072
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Schima wallichii (DC.) Korth.
Family name

ชื่อวงศ์

Theaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Tha lo
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 1876
Collected date

วันที่เก็บ

31 Apr 2003
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 15 m high in semi-evergreen forest. Petal white color.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

129    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 504 Schima wallichii (DC.) Korth. W. Nanakorn et al. 504
2. 525 Schima wallichii (DC.) Korth. W. Nanakorn et al. 525
3. 860 Schima wallichii (DC.) Korth. W. Nanakorn et al. 860
4. 1902 Schima wallichii (DC.) Korth. W. Nanakorn et al. 1902
5. 3576 Schima wallichii (DC.) Korth. W. Nanakorn et al. 3576
6. 5147 Schima wallichii (DC.) Korth. W. Nanakorn et al. 5147
7. 5706 Schima wallichii (DC.) Korth. W. Nanakorn et al. 5706
8. 6218 Schima wallichii (DC.) Korth. W. Nanakorn et al. 6218
9. 6230 Schima wallichii (DC.) Korth. W. Nanakorn et al. 6230
10. 6262 Schima wallichii (DC.) Korth. W. Nanakorn et al. 6262
11. 7093 Schima wallichii (DC.) Korth. W. Nanakorn et al. 7093
12. 7169 Schima wallichii (DC.) Korth. W. Nanakorn et al. 7169
13. 8943 Schima wallichii (DC.) Korth. W. Nanakorn et al. 8943
14. 10350 Schima wallichii (DC.) Korth. P. Srisanga, C. Puff, W. Pongamornkul 27
15. 10820 Schima wallichii (DC.) Korth. W. Nanakorn et al. 10820
16. 10870 Schima wallichii (DC.) Korth. S. Watthana 111
17. 11140 Schima wallichii (DC.) Korth. L. Averyanov VH 3445
18. 11203 Schima wallichii (DC.) Korth. L. Averyanov 4435
19. 13327 Schima wallichii (DC.) Korth. McDonald et al. 5700
20. 13899 Schima wallichii (DC.) Korth. P. Srisanga 602
21. 14213 Schima wallichii (DC.) Korth. Morakot 1
22. 17251 Schima wallichii (DC.) Korth. P. Suksathan 2560
23. 20454 Schima wallichii (DC.) Korth. P. Thongson 199
24. 27892 Schima wallichii (DC.) Korth. K. Wangwasit 50615 36
25. 29453 Schima wallichii (DC.) Korth. C. Glamwaewwong 1313
26. 30166 Schima wallichii (DC.) Korth. NULL
27. 30678 Schima wallichii (DC.) Korth. P. Suksathan 4298
28. 30792 Schima wallichii (DC.) Korth. J.F. Maxwell 06 1022
29. 31990 Schima wallichii (DC.) Korth. Pranee Palee 908
30. 33220 Schima wallichii (DC.) Korth. Jatupol K. 07 1
31. 35517 Schima wallichii (DC.) Korth. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8341
32. 35937 Schima wallichii (DC.) Korth. Jatupol K. 08 278
33. 37116 Schima wallichii (DC.) Korth. C. Maknoi 1998
34. 38675 Schima wallichii (DC.) Korth. S. Watthana 2899
35. 43910 Schima wallichii (DC.) Korth. S. Gardner, S. Sidisunthorn, P. Tippayasri ST 1249
36. 44950 Schima wallichii (DC.) Korth. Piyawan Winichainan HN 1252
37. 45685 Schima wallichii (DC.) Korth. D. Khrueasan MS 39
38. 46424 Schima wallichii (DC.) Korth. P. Wessumritt, S. Sawangsawat 92
39. 47306 Schima wallichii (DC.) Korth. Chusie KY 38
40. 49807 Schima wallichii (DC.) Korth. M. Norsaengsri 6326
41. 51796 Schima wallichii (DC.) Korth. M. Norsaengsri, N. Tathana 7850
42. 52723 Schima wallichii (DC.) Korth. C. Maknoi 2892
43. 53545 Schima wallichii (DC.) Korth. Yin-Jiangtao 1260
44. 56010 Schima wallichii (DC.) Korth. M. Norsaengsri, N. Tathana 8625
45. 59847 Schima wallichii (DC.) Korth. Romklao Botanical Garden 2554 238
46. 61583 Schima wallichii (DC.) Korth. Ling Shein Mang 87231
47. 61835 Schima wallichii (DC.) Korth. Ling Shein Mang 86977
48. 62450 Schima wallichii (DC.) Korth. Romklao Botanical Garden 2554 390
49. 62492 Schima wallichii (DC.) Korth. Romklao Botanical Garden 2555 432
50. 62783 Schima wallichii (DC.) Korth. M. Norsaengsri 9995
51. 66452 Schima wallichii (DC.) Korth. W. Pongamornkul 3443
52. 68806 Schima wallichii (DC.) Korth. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89632
53. 68771 Schima wallichii (DC.) Korth. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89594
54. 69243 Schima wallichii (DC.) Korth. Zhou-Shishun 6873
55. 69249 Schima wallichii (DC.) Korth. Zhou-Shishun 6864
56. 69499 Schima wallichii (DC.) Korth. Zhou-Shishun 6965
57. 69847 Schima wallichii (DC.) Korth. Hidetoshi Nagamasu, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma, Shing Maung 35628
58. 71968 Schima wallichii (DC.) Korth. Ratchuporn Spanuchat s.n.
59. 73012 Schima wallichii (DC.) Korth. M. Norsaengsri 10793
60. 73492 Schima wallichii (DC.) Korth. C. Lakoet 652
61. 73671 Schima wallichii (DC.) Korth. W. Pongamornkul 4081
62. 76393 Schima wallichii (DC.) Korth. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Mang, Law Shine 94209
63. 78261 Schima wallichii (DC.) Korth. V. Nguanchoo 503
64. 79177 Schima wallichii (DC.) Korth. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 372
65. 80358 Schima wallichii (DC.) Korth. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 173
66. 80514 Schima wallichii (DC.) Korth. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 329
67. 80760 Schima wallichii (DC.) Korth. K. Phoutthavong et al. 551
68. 80879 Schima wallichii (DC.) Korth. K. Phoutthavong et al. 572
69. 80983 Schima wallichii (DC.) Korth. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97282
70. 80984 Schima wallichii (DC.) Korth. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97751
71. 81392 Schima wallichii (DC.) Korth. M. Norsaengsri 12187
72. 82052 Schima wallichii (DC.) Korth. M. Norsaengsri 12085
73. 83071 Schima wallichii (DC.) Korth. W. Pongamornkul 4606
74. 83090 Schima wallichii (DC.) Korth. W. Pongamornkul 4625
75. 84054 Schima wallichii (DC.) Korth. W. Pongamornkul 4840
76. 89240 Schima wallichii (DC.) Korth. C. Maknoi 4034
77. 89482 Schima wallichii (DC.) Korth. W. Pongamornkul 5582
78. 90379 Schima wallichii (DC.) Korth. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 301
79. 91407 Schima wallichii (DC.) Korth. AM s.n.
80. 93401 Schima wallichii (DC.) Korth. Alisa Narai 13
81. 94180 Schima wallichii (DC.) Korth. W. Pongamornkul 5880
82. 95944 Schima wallichii (DC.) Korth. P. Phaosrichai 342
83. 98219 Schima wallichii (DC.) Korth. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 99
84. 98317 Schima wallichii (DC.) Korth. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 197
85. 98507 Schima wallichii (DC.) Korth. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 387
86. 98811 Schima wallichii (DC.) Korth. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 288
87. 98907 Schima wallichii (DC.) Korth. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 384
88. 101288 Schima wallichii (DC.) Korth. N. Muangyen AKN 7
89. 104583 Schima wallichii (DC.) Korth. W. Pongamornkul 6360
90. 105524 Schima wallichii (DC.) Korth. C. Maknoi 6867
91. 105781 Schima wallichii (DC.) Korth. Pimsiri PN 48
92. 106272 Schima wallichii (DC.) Korth. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan, P. Panyajan 728
93. 106867 Schima wallichii (DC.) Korth. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 578
94. 106877 Schima wallichii (DC.) Korth. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 588
95. 110782 Schima wallichii (DC.) Korth. N. Muangyen 1995
96. 110733 Schima wallichii (DC.) Korth. N. Muangyen 1941
97. 113354 Schima wallichii (DC.) Korth. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 55
98. 113658 Schima wallichii (DC.) Korth. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 359
99. 114255 Schima wallichii (DC.) Korth. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 71
100. 116535 Schima wallichii (DC.) Korth. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 159
101. 116745 Schima wallichii (DC.) Korth. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 368
102. 117643 Schima wallichii (DC.) Korth. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 13
103. 118256 Schima wallichii (DC.) Korth. K. Inthamma 144
104. 118829 Schima wallichii (DC.) Korth. K. Inthamma 407
105. 121017 Schima wallichii (DC.) Korth. N. Muangyen 2999
106. 122911 Schima wallichii (DC.) Korth. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 381
107. 124613 Schima wallichii (DC.) Korth. N. Muangyen 3190
108. 128013 Schima wallichii (DC.) Korth. K. Inthamma 849
109. 128024 Schima wallichii (DC.) Korth. K. Inthamma 860
110. 129236 Schima wallichii (DC.) Korth. Akharasit Bunsongthae 56
111. 130225 Schima wallichii (DC.) Korth. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2401
112. 130441 Schima wallichii (DC.) Korth. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2582
113. 130442 Schima wallichii (DC.) Korth. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2583
114. 131134 Schima wallichii (DC.) Korth. W. Laongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya , S. Satatha 2325
115. 132311 Schima wallichii (DC.) Korth. W. Pongamornkul 7437
116. 133614 Schima wallichii (DC.) Korth. Natdanai Pan-in V 399
117. 135398 Schima wallichii (DC.) Korth. Fumihiro Konta CH 419
118. 135522 Schima wallichii (DC.) Korth. Fumihiro Konta CH 3580
119. 137866 Schima wallichii (DC.) Korth. K. Inthamma 1450
120. 137704 Schima wallichii (DC.) Korth. K. Inthamma 1288
121. 138006 Schima wallichii (DC.) Korth. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2900
122. 138465 Schima wallichii (DC.) Korth. K. Inthamma 1741
123. 141587 Schima wallichii (DC.) Korth. Suchanya Kantasa SK 75
124. 139335 Schima wallichii (DC.) Korth. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1908
125. 140781 Schima wallichii (DC.) Korth. Yumiko baba, Win Win Nwe 101666
126. 140782 Schima wallichii (DC.) Korth. Kazumi Fujikawa, Yumiko Baba, Santi Watthana, Htike San Soe 101776
127. 141612 Schima wallichii (DC.) Korth. Suchanya Kantasa SK 117
128. 142480 Schima wallichii (DC.) Korth. W. Pongamornkul 8781
129. 142837 Schima wallichii (DC.) Korth. C. Maknoi et al. 5813

ปิด

QR code