ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 35323
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leea indica (Burm.f.) Merr.
Family name

ชื่อวงศ์

VITACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8130
Collected date

วันที่เก็บ

10 Dec 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Peter C. van Welzen
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub; fruits red and purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

156    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3525 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Nanakorn et al. 3525
2. 9266 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Thongson 68
3. 10229 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Nanakorn et al. 10229
4. 10537 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 198
5. 14595 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 807
6. 15194 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Srisanga 909
7. 15195 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Srisanga 910
8. 15333 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 440
9. 20498 Leea indica (Burm.f.) Merr. S. Watthana 1250
10. 20906 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Srisanga 1918
11. 20984 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri 1557
12. 23211 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Srisanga 2591
13. 27704 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi 890
14. 31119 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2794
15. 34937 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 1741
16. 34938 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 1742
17. 35711 Leea indica (Burm.f.) Merr. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8563
18. 36253 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3926
19. 36611 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi 1931
20. 37678 Leea indica (Burm.f.) Merr. J.F. Maxwell 06-621
21. 37633 Leea indica (Burm.f.) Merr. J.F. Maxwell 06-573
22. 38811 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi 2481
23. 41218 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5607
24. 44788 Leea indica (Burm.f.) Merr. Piyawan Winichainan HN1143
25. 45649 Leea indica (Burm.f.) Merr. D. Khrueasan MS-307
26. 46046 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi 3741
27. 46837 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Tanaros 309
28. 48603 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri & N. Tathana 7354
29. 49516 Leea indica (Burm.f.) Merr. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0441
30. 49532 Leea indica (Burm.f.) Merr. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0250
31. 51749 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri & N. Tathana 7803
32. 51823 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri & N. Tathana 7878
33. 52624 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1709
34. 53834 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi 3116
35. 53893 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi 3175
36. 54473 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri & P. Thongson 6951
37. 54639 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Chantaranothai et al. s.n.
38. 55369 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri & N. Tathana 8326
39. 55556 Leea indica (Burm.f.) Merr. Sawai 216
40. 58379 Leea indica (Burm.f.) Merr. K. Chanta 27
41. 58617 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri & N. Tathana 9652
42. 59885 Leea indica (Burm.f.) Merr. Romklao Botanical Garden 0276/2554
43. 61192 Leea indica (Burm.f.) Merr. Ling Shein Man 088005
44. 62568 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 2818
45. 62575 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 2825
46. 62716 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1140
47. 63247 Leea indica (Burm.f.) Merr. V. Nguanchoo 249
48. 63248 Leea indica (Burm.f.) Merr. V. Nguanchoo 300
49. 63249 Leea indica (Burm.f.) Merr. V. Nguanchoo 203
50. 63439 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri 6691
51. 63882 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9900
52. 64354 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 2903
53. 65305 Leea indica (Burm.f.) Merr. K. Srithi 66
54. 66804 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri 10402
55. 66919 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 3501
56. 66991 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 3573
57. 67848 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri 10528
58. 68812 Leea indica (Burm.f.) Merr. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089638
59. 71379 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 3819
60. 71381 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 3821
61. 71919 Leea indica (Burm.f.) Merr. J. Towaranonte s.n.
62. 73450 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Lakoet 0608
63. 73659 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 04069
64. 73810 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Phaosrichai 51
65. 74794 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 04268
66. 75183 Leea indica (Burm.f.) Merr. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2388
67. 75653 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Tanming 541
68. 77899 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11171
69. 79078 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-273
70. 79237 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-432
71. 80323 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-138
72. 80803 Leea indica (Burm.f.) Merr. K. Phoutthavong et al. 491
73. 82331 Leea indica (Burm.f.) Merr. S. Watthana 4320
74. 83008 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri 12392
75. 83122 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 4657
76. 83128 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 4663
77. 83656 Leea indica (Burm.f.) Merr. S. Bunma s.n.
78. 83657 Leea indica (Burm.f.) Merr. S. Bunma s.n.
79. 84204 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 4990
80. 84210 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 4996
81. 84631 Leea indica (Burm.f.) Merr. K. Kertsawang 3412
82. 84858 Leea indica (Burm.f.) Merr. S. Watthana & W. La-ongsri 3936
83. 85174 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Phaosrichai 283
84. 85344 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi 7992
85. 85850 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri 12503
86. 85867 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri 12520
87. 86052 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-056
88. 86092 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-096
89. 86736 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Glamwaewwong 030/58
90. 87264 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-106
91. 87720 Leea indica (Burm.f.) Merr. Saensouk et al. 106
92. 87722 Leea indica (Burm.f.) Merr. Saensouk et al. 108
93. 88061 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3536
94. 88148 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 5154
95. 88248 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 5254
96. 88506 Leea indica (Burm.f.) Merr. N. Muangyen 358
97. 90795 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3403
98. 92496 Leea indica (Burm.f.) Merr. L. Kamkom, R. Suksathan & C. Maknoi s.n.
99. 91828 Leea indica (Burm.f.) Merr. N. Muangyen 1196
100. 92771 Leea indica (Burm.f.) Merr. N. Muangyen 1341
101. 93026 Leea indica (Burm.f.) Merr. D. Argyriou 226
102. 93040 Leea indica (Burm.f.) Merr. N. Turreira-Garcia 209
103. 93286 Leea indica (Burm.f.) Merr. D. Argyriou 564
104. 93293 Leea indica (Burm.f.) Merr. N. Turreira Garcia 571
105. 95007 Leea indica (Burm.f.) Merr. Ploy Hutasing 024
106. 95017 Leea indica (Burm.f.) Merr. Chusie & Trithip Sukho MHR020
107. 95067 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-106
108. 95076 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-115
109. 96109 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4293
110. 96324 Leea indica (Burm.f.) Merr. Mahasarakham University 7
111. 96475 Leea indica (Burm.f.) Merr. Mahasarakham University 158
112. 96481 Leea indica (Burm.f.) Merr. Mahasarakham University 164
113. 96543 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Glamwaewwong 059/60
114. 96605 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Glamwaewwong 121/60
115. 98310 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-190
116. 98616 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-093
117. 98709 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-186
118. 100716 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-319
119. 100740 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-343
120. 101270 Leea indica (Burm.f.) Merr. N. Muangyen AKN 016
121. 102682 Leea indica (Burm.f.) Merr. V. Nguanchoo 973
122. 104547 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 6324
123. 104612 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi 5756
124. 105171 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi 6407
125. 105619 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi 7047
126. 105814 Leea indica (Burm.f.) Merr. Chusri Trisonthi & Khwanruethai Kamfachuea PMO173
127. 105863 Leea indica (Burm.f.) Merr. Pimsiri PN099
128. 109690 Leea indica (Burm.f.) Merr. Wannakorn Tongnuch 001
129. 109649 Leea indica (Burm.f.) Merr. Phityada Sornmanee 43004
130. 109657 Leea indica (Burm.f.) Merr. Benchamat 002
131. 110241 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. La-ongsri with T. Pingyot, S. Satata & P. Tatiya 5347
132. 110756 Leea indica (Burm.f.) Merr. N. Muangyen 1967
133. 113249 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3942
134. 114506 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4844
135. 115266 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 801
136. 115161 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 696
137. 115877 Leea indica (Burm.f.) Merr. K. Wangwasit 180717-1
138. 117159 Leea indica (Burm.f.) Merr. N. Muangyen 2426
139. 117337 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 923
140. 117352 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 938
141. 117801 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-171
142. 117871 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-241
143. 118002 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-372
144. 123208 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-202
145. 123610 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-146
146. 123787 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-324
147. 125649 Leea indica (Burm.f.) Merr. K. Punchay 303
148. 126956 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1687
149. 126978 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1709
150. 127053 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1784
151. 128114 Leea indica (Burm.f.) Merr. K. Inthamma 973
152. 128549 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 1989
153. 128556 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 1996
154. 128895 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2334
155. 128901 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2340
156. 129266 Leea indica (Burm.f.) Merr. Akharasit Bunsongthae 102

ปิด

QR code