ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 35312
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes
Family name

ชื่อวงศ์

CUCURBITACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8116
Collected date

วันที่เก็บ

10 Dec 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Woranat Thammarong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber; fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

39    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 848 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes W. Nanakorn et al. 848
2. 2450 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes W. Nanakorn et al. 2450
3. 5403 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes W. Nanakorn et al. 5403
4. 7390 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes W. Nanakorn et al. 7390
5. 20972 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes P. Srisanga 1984
6. 33265 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes Jatupol K. 07-046
7. 33944 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes J.F. Maxwell 07-717
8. 35465 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8287
9. 37377 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes J.F. Maxwell 06-789
10. 42785 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes M. Norsaengsri & S. Intamusik 6249
11. 45775 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes D. Khrueasan MS835
12. 48087 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes M. Norsaengsri & N. Tathana 7256
13. 48575 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes M. Norsaengsri & N. Tathana 7326
14. 51445 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes M. Norsaengsri & N. Tathana 7515
15. 53076 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7649
16. 56375 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes M. Norsaengsri & N. Tathana 9012
17. 56586 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes P. Suksathan with Wilde, W.J.J.O de; Wilde-Duyfies, B.B.de 5329
18. 60819 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes Ling Shein Man 087148
19. 64465 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes W. Pongamornkul 3014
20. 66018 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes K. Srithi 196
21. 76439 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094341
22. 75425 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095070
23. 75860 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095414
24. 76006 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095363
25. 76412 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094398
26. 80446 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-261
27. 80558 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-373
28. 80667 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes W. Pongamornkul 4524
29. 84160 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes W. Pongamornkul 4946
30. 85853 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes M. Norsaengsri 12506
31. 88407 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes N. Muangyen 259
32. 94191 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes W. Pongamornkul 5891
33. 114301 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Sathata 4503
34. 116554 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-178
35. 119067 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes N. Boonruang 0175
36. 121271 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes N. Boonruang 0332
37. 123170 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-164
38. 132058 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo & M. Tabut 2867
39. 140386 Zehneria bodinieri (H.L้v.) W.J.de Wilde & Duyfjes Yumiko Baba, Win Win Nwe 101655

ปิด

QR code