ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 35390
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lobelia nicotianifolia Roth ex Schult.
Family name

ชื่อวงศ์

CAMPANULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8204
Collected date

วันที่เก็บ

11 Dec 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

W.J.J.O. de Wilde & Duyfjes
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Flowers white. Voucher for DNA analysis.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1355
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

35    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5850 Lobelia nicotianifolia Roth ex Schult. W. Nanakorn et al. 5850
2. 6351 Lobelia nicotianifolia Roth ex Schult. W. Nanakorn et al. 6351
3. 10146 Lobelia nicotianifolia Roth ex Schult. P. Thongson 79
4. 10328 Lobelia nicotianifolia Roth ex Schult. P. Srisanga & C. Puff 13
5. 10371 Lobelia nicotianifolia Roth ex Schult. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 48
6. 10504 Lobelia nicotianifolia Roth ex Schult. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 163
7. 14394 Lobelia nicotianifolia Roth ex Schult. P. Suksathan 1699
8. 16877 Lobelia nicotianifolia Roth ex Schult. P. Suksathan 2286
9. 16984 Lobelia nicotianifolia Roth ex Schult. S. Intamusik 121
10. 19546 Lobelia nicotianifolia Roth ex Schult. W. Pongamornkul 592
11. 22730 Lobelia nicotianifolia Roth ex Schult. P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2462
12. 23625 Lobelia nicotianifolia Roth ex Schult. P. Srisanga 2634
13. 25608 Lobelia nicotianifolia Roth ex Schult. C. Maknoi 644
14. 29273 Lobelia nicotianifolia Roth ex Schult. S. Watthana 2272
15. 31250 Lobelia nicotianifolia Roth ex Schult. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2925
16. 31263 Lobelia nicotianifolia Roth ex Schult. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2938
17. 34130 Lobelia nicotianifolia Roth ex Schult. W. Pongamornkul 2055
18. 36574 Lobelia nicotianifolia Roth ex Schult. C. Maknoi 1894
19. 66313 Lobelia nicotianifolia Roth ex Schult. W. Pongamornkul 3352
20. 73680 Lobelia nicotianifolia Roth ex Schult. W. Pongamornkul 04090
21. 73656 Lobelia nicotianifolia Roth ex Schult. W. Pongamornkul 04066
22. 78891 Lobelia nicotianifolia Roth ex Schult. N. Muangyen 135
23. 80800 Lobelia nicotianifolia Roth ex Schult. K. Phoutthavong et al. 494
24. 98246 Lobelia nicotianifolia Roth ex Schult. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-126
25. 98273 Lobelia nicotianifolia Roth ex Schult. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-153
26. 98456 Lobelia nicotianifolia Roth ex Schult. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-336
27. 107423 Lobelia nicotianifolia Roth ex Schult. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-190
28. 107474 Lobelia nicotianifolia Roth ex Schult. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-248
29. 113547 Lobelia nicotianifolia Roth ex Schult. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-248
30. 116902 Lobelia nicotianifolia Roth ex Schult. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-094
31. 116906 Lobelia nicotianifolia Roth ex Schult. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-098
32. 117050 Lobelia nicotianifolia Roth ex Schult. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-243
33. 122937 Lobelia nicotianifolia Roth ex Schult. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-407
34. 127827 Lobelia nicotianifolia Roth ex Schult. Natdanai Pan-in 203
35. 129229 Lobelia nicotianifolia Roth ex Schult. Akharasit Bunsongthae 46

ปิด

QR code