ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 35432
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Disporum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

COLCHICACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8252
Collected date

วันที่เก็บ

12 Dec 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Fruits black.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

40    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7366 Disporum sp. W. Nanakorn et al. 7366
2. 9683 Disporum sp. W. Nanakorn et al. 9683
3. 13707 Disporum sp. P. Suksathan 1478
4. 20640 Disporum sp. M. Norsaengsri 1538
5. 23240 Disporum sp. C. Glamwaewwong 261
6. 25654 Disporum sp. C. Maknoi 190
7. 38533 Disporum sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2305
8. 45653 Disporum sp. D. Khrueasan MS359
9. 45660 Disporum sp. D. Khrueasan s.n.
10. 46959 Disporum sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 187
11. 50434 Disporum sp. M.N. Tamura, S. Khoailm, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60771
12. 60640 Disporum sp. Ling Shein Man 087799
13. 61789 Disporum sp. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086961
14. 62541 Disporum sp. Romklao Botanical Garden 0481/2555
15. 62569 Disporum sp. W. Pongamornkul 2819
16. 66904 Disporum sp. W. Pongamornkul 3486
17. 67079 Disporum sp. W. Pongamornkul 3661
18. 68896 Disporum sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089544
19. 69163 Disporum sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089226
20. 70478 Disporum sp. C. Maknoi 3345
21. 73058 Disporum sp. M. Norsaengsri 11226
22. 73130 Disporum sp. M. Norsaengsri 11299
23. 75130 Disporum sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2322
24. 75965 Disporum sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094739
25. 84148 Disporum sp. W. Pongamornkul 4934
26. 84153 Disporum sp. W. Pongamornkul 4939
27. 87038 Disporum sp. C. Glamwaewwong 331/58
28. 87024 Disporum sp. C. Glamwaewwong 317/58
29. 88189 Disporum sp. W. Pongamornkul 5195
30. 104540 Disporum sp. W. Pongamornkul 6317
31. 104724 Disporum sp. C. Maknoi 5599
32. 104825 Disporum sp. C. Maknoi 5701
33. 104836 Disporum sp. C. Maknoi 5712
34. 113290 Disporum sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3983
35. 115524 Disporum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1416
36. 115607 Disporum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1499
37. 117294 Disporum sp. N. Muangyen 2561
38. 118382 Disporum sp. K. Inthamma 281
39. 125345 Disporum sp. W. Pongamornkul 7088
40. 130189 Disporum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2365

ปิด

QR code