ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 35569
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Abelmoschus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

MALVACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8399
Collected date

วันที่เก็บ

14 Dec 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

311
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

19    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 24101 Abelmoschus sp. C. Glamwaewwong 680
2. 35550 Abelmoschus sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8377
3. 47096 Abelmoschus sp. C. Maknoi 3586
4. 55726 Abelmoschus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8526
5. 62391 Abelmoschus sp. Romklao Botanical Garden 0331/2554
6. 71246 Abelmoschus sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 955
7. 82352 Abelmoschus sp. D.J. Middleton, C. Hemrat, P. Karaket, C. Puglisi & S. Suddee 5753
8. 94395 Abelmoschus sp. N. Muangyen 1522
9. 112323 Abelmoschus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1100
10. 116499 Abelmoschus sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-123
11. 121850 Abelmoschus sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1185
12. 123035 Abelmoschus sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-29
13. 123221 Abelmoschus sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-215
14. 124819 Abelmoschus sp. N. Muangyen 3396
15. 125181 Abelmoschus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1596
16. 135126 Abelmoschus sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3292
17. 138459 Abelmoschus sp. K. Inthamma 1735
18. 139657 Abelmoschus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3899
19. 141242 Abelmoschus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut - 3255

ปิด

QR code