ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 35664
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Vaccinium sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Ericaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8508
Collected date

วันที่เก็บ

15 Dec 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub. Flowers red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

74    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4879 Vaccinium sp. M. Norsaengsri, S. Watthana 50
2. 4884 Vaccinium sp. M. Norsaengsri, S. Watthana 55
3. 5838 Vaccinium sp. W. Nanakorn et al. 5838
4. 5961 Vaccinium sp. W. Nanakorn et al. 5961
5. 8205 Vaccinium sp. W. Nanakorn et al. 8205
6. 8206 Vaccinium sp. W. Nanakorn et al. 8206
7. 8283 Vaccinium sp. W. Nanakorn et al. 8283
8. 8623 Vaccinium sp. W. Nanakorn et al. 8623
9. 10196 Vaccinium sp. W. Nanakorn et al. 10196
10. 10338 Vaccinium sp. S. Watthana, M. wongnak 8
11. 10361 Vaccinium sp. P. Srisanga, C. Puff, W. Pongamornkul 38
12. 10697 Vaccinium sp. Serm 31
13. 11593 Vaccinium sp. Sucheera s.n.
14. 15319 Vaccinium sp. P. Suksathan 1601
15. 16980 Vaccinium sp. S. Intamusik 127
16. 18249 Vaccinium sp. M. Norsaengsri 1020
17. 19108 Vaccinium sp. W. Nanakorn et al. 19108
18. 19353 Vaccinium sp. M. Norsaengsri 1232
19. 21877 Vaccinium sp. S. Watthana, P. Suksathan 1669
20. 22686 Vaccinium sp. P. Srisanga, S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam, P. Panyachan 2418
21. 23882 Vaccinium sp. W. Nanakorn et al. 23882
22. 48372 Vaccinium sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 31366
23. 48373 Vaccinium sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 33539
24. 48389 Vaccinium sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 32766
25. 48703 Vaccinium sp. M. Tagawa, K. Iwatsuki, N. Fukuoka T 2864
26. 49754 Vaccinium sp. H. Takahashi, Minoru N. Tamura T 63433
27. 49933 Vaccinium sp. M. Norsaengsri 6453
28. 50298 Vaccinium sp. H. Takahashi, Minoru N. Tamura T 63337
29. 50544 Vaccinium sp. Li-Jianwu Cx 219
30. 58981 Vaccinium sp. Li-Jianwu 347
31. 65741 Vaccinium sp. M. Norsaengsri 10233
32. 71816 Vaccinium sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91041
33. 72884 Vaccinium sp. M. Norsaengsri 11001
34. 74474 Vaccinium sp. Zhou-Shishun 8401
35. 76167 Vaccinium sp. C. Maknoi 6713
36. 76181 Vaccinium sp. C. Maknoi 6727
37. 76301 Vaccinium sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Law Shine 94917
38. 78772 Vaccinium sp. Nobuyuki Tanaka, Santi Watthana, Mano Tamaragusa, Shigeo Yasuda 51118
39. 78773 Vaccinium sp. Ling Shein Mang 51170
40. 78774 Vaccinium sp. Ling Shein Mang 55288
41. 78775 Vaccinium sp. Ling Shein Mang 92933
42. 79276 Vaccinium sp. P. Chantaranothai, P. Pornpongrungrueng, S. Mattapha 2003 202
43. 79278 Vaccinium sp. S. Bunwong 293
44. 79279 Vaccinium sp. S. Bunwong 297
45. 79280 Vaccinium sp. S. Mattapha 141
46. 79281 Vaccinium sp. C. Kantachot 186
47. 79282 Vaccinium sp. S. Bunwong 318
48. 79283 Vaccinium sp. S. Mattapha 83
49. 79334 Vaccinium sp. Cardamons Preliminary Dendroclimatological Expedition (Thomas, Ly, Siraat, Buckely) 39
50. 79349 Vaccinium sp. Cardamons Preliminary Dendroclimatological Expedition (Thomas, Ly, Siraat, Buckely) 23
51. 79424 Vaccinium sp. Philip Thomas, Thin Maung Soe, U Pone Yin 244
52. 79427 Vaccinium sp. Philip Thomas, Thin Maung Soe, U Pone Yin 254
53. 79431 Vaccinium sp. Philip Thomas, Thin Maung Soe, U Pone Yin 261
54. 79448 Vaccinium sp. Philip Thomas, Thin Maung Soe, U Pone Yin 306
55. 79456 Vaccinium sp. G. Miehe, P.K.Kine, L. Shein, M. Kyaw, P. Ma, S. Lan Wan 13-77 26
56. 79469 Vaccinium sp. G. Miehe, P.K.Kine, L. Shein, M. Kyaw, P. Ma, S. Lan Wan 13-102 209
57. 79470 Vaccinium sp. G. Miehe, P.K.Kine, L. Shein, M. Kyaw, P. Ma, S. Lan Wan 13-101 249
58. 79471 Vaccinium sp. G. Miehe, P.K.Kine, L. Shein, M. Kyaw, P. Ma, S. Lan Wan 13-99 278
59. 79472 Vaccinium sp. G. Miehe, P.K.Kine, L. Shein, M. Kyaw, P. Ma, S. Lan Wan 13-98 359
60. 79475 Vaccinium sp. G. Miehe, P.K.Kine, L. Shein, M. Kyaw, P. Ma, S. Lan Wan 13-69 32
61. 79476 Vaccinium sp. G. Miehe, P.K.Kine, L. Shein, M. Kyaw, P. Ma, S. Lan Wan 13-86 76
62. 79477 Vaccinium sp. G. Miehe, P.K.Kine, L. Shein, M. Kyaw, P. Ma, S. Lan Wan 13-86 77
63. 95951 Vaccinium sp. P. Phaosrichai 349
64. 106423 Vaccinium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 878
65. 106861 Vaccinium sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 572
66. 106999 Vaccinium sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 711
67. 113407 Vaccinium sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 108
68. 116405 Vaccinium sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 29
69. 116756 Vaccinium sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 379
70. 116873 Vaccinium sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 65
71. 118223 Vaccinium sp. Suthanya K 27
72. 118440 Vaccinium sp. K. Inthamma 339
73. 130239 Vaccinium sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2415
74. 132390 Vaccinium sp. W. Pongamornkul 7232

ปิด

QR code