ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 35801
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gardenia sootepensis Hutch.
Family name

ชื่อวงศ์

Rubiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 1733
Collected date

วันที่เก็บ

12 Nov 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Fruits green, tip with orange.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

91    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 192 Gardenia sootepensis Hutch. W. Nanakorn et al. 192
2. 552 Gardenia sootepensis Hutch. W. Nanakorn et al. 552
3. 3323 Gardenia sootepensis Hutch. W. Nanakorn et al. 3323
4. 8210 Gardenia sootepensis Hutch. W. Nanakorn et al. 8210
5. 8800 Gardenia sootepensis Hutch. W. Nanakorn et al. 8800
6. 8871 Gardenia sootepensis Hutch. W. Nanakorn et al. 8871
7. 9845 Gardenia sootepensis Hutch. S. Watthana, S. Siriphum 34
8. 10105 Gardenia sootepensis Hutch. W. Pongamornkul 28
9. 10714 Gardenia sootepensis Hutch. S. Watthana 78
10. 10797 Gardenia sootepensis Hutch. W. Nanakorn et al. 10797
11. 10823 Gardenia sootepensis Hutch. S. Watthana 87
12. 13950 Gardenia sootepensis Hutch. P. Srisanga, S. Watthana 616
13. 14256 Gardenia sootepensis Hutch. Morakot 62
14. 15597 Gardenia sootepensis Hutch. M. Wongnak 149
15. 22963 Gardenia sootepensis Hutch. C. Glamwaewwong 207
16. 24960 Gardenia sootepensis Hutch. C. Glamwaewwong 935
17. 27617 Gardenia sootepensis Hutch. C. Maknoi 804
18. 33191 Gardenia sootepensis Hutch. Warintorn K. 08 175
19. 33053 Gardenia sootepensis Hutch. Warintorn K. 07 37
20. 35971 Gardenia sootepensis Hutch. Jatupol K. 08 312
21. 36527 Gardenia sootepensis Hutch. C. Maknoi 1847
22. 37224 Gardenia sootepensis Hutch. C. Maknoi 2105
23. 37475 Gardenia sootepensis Hutch. J.F. Maxwell 06 292
24. 38373 Gardenia sootepensis Hutch. C. Maknoi, P. Srisanga 2145
25. 39117 Gardenia sootepensis Hutch. Jatupol K. 08 466
26. 39971 Gardenia sootepensis Hutch. M. Norsaengsri 5077
27. 39975 Gardenia sootepensis Hutch. M. Norsaengsri 5080
28. 40045 Gardenia sootepensis Hutch. M. Norsaengsri 5150
29. 41663 Gardenia sootepensis Hutch. Chhang Phourin 5020
30. 45814 Gardenia sootepensis Hutch. C. Maknoi 3630
31. 47269 Gardenia sootepensis Hutch. Chusie KY 334
32. 48030 Gardenia sootepensis Hutch. M. Norsaengsri 7198
33. 53807 Gardenia sootepensis Hutch. C. Maknoi 3088
34. 55094 Gardenia sootepensis Hutch. P. Chantaranothai et al. 106
35. 57254 Gardenia sootepensis Hutch. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 152
36. 59623 Gardenia sootepensis Hutch. T. Khambai 34
37. 59624 Gardenia sootepensis Hutch. T. Khambai 35
38. 62311 Gardenia sootepensis Hutch. Romklao Botanical Garden 2555 598
39. 65711 Gardenia sootepensis Hutch. M. Norsaengsri 10203
40. 67537 Gardenia sootepensis Hutch. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 803
41. 68121 Gardenia sootepensis Hutch. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 598
42. 73238 Gardenia sootepensis Hutch. M. Norsaengsri 11410
43. 74044 Gardenia sootepensis Hutch. K. Khwan 179
44. 76867 Gardenia sootepensis Hutch. W. Tanming 641
45. 81224 Gardenia sootepensis Hutch. C. Maknoi 7406
46. 82051 Gardenia sootepensis Hutch. M. Norsaengsri 12084
47. 82114 Gardenia sootepensis Hutch. M. Norsaengsri 12146
48. 83797 Gardenia sootepensis Hutch. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan 2824
49. 84765 Gardenia sootepensis Hutch. K. Kertsawang 2251
50. 86189 Gardenia sootepensis Hutch. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 193
51. 86451 Gardenia sootepensis Hutch. M. Wongnak 503
52. 87303 Gardenia sootepensis Hutch. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 145
53. 87468 Gardenia sootepensis Hutch. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L4 310
54. 89237 Gardenia sootepensis Hutch. C. Maknoi 4031
55. 89789 Gardenia sootepensis Hutch. C. Maknoi 4707
56. 91000 Gardenia sootepensis Hutch. N. Muangyen 1010
57. 96150 Gardenia sootepensis Hutch. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4335
58. 103565 Gardenia sootepensis Hutch. Kasan, Sarayut 26
59. 104396 Gardenia sootepensis Hutch. T. Khambai 419
60. 104549 Gardenia sootepensis Hutch. W. Pongamornkul 6326
61. 104647 Gardenia sootepensis Hutch. C. Maknoi 5791
62. 105373 Gardenia sootepensis Hutch. T. Khambai 311
63. 105422 Gardenia sootepensis Hutch. T. Khambai 388
64. 106813 Gardenia sootepensis Hutch. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 533
65. 110959 Gardenia sootepensis Hutch. K. Kertsawang 4528
66. 111359 Gardenia sootepensis Hutch. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 307
67. 112508 Gardenia sootepensis Hutch. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1285
68. 114508 Gardenia sootepensis Hutch. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4846
69. 114522 Gardenia sootepensis Hutch. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4860
70. 114732 Gardenia sootepensis Hutch. Thitiporn Pingyot 257
71. 114939 Gardenia sootepensis Hutch. T. Choopan et al. 2018 6
72. 115428 Gardenia sootepensis Hutch. C. Maknoi 5272
73. 116317 Gardenia sootepensis Hutch. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6969
74. 121025 Gardenia sootepensis Hutch. N. Muangyen 3007
75. 121161 Gardenia sootepensis Hutch. N. Muangyen 3143
76. 122012 Gardenia sootepensis Hutch. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1346
77. 123521 Gardenia sootepensis Hutch. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 59
78. 125426 Gardenia sootepensis Hutch. S. Rakarcha, W. Thammarong, W. Khattiyot 551
79. 125457 Gardenia sootepensis Hutch. S. Rakarcha, W. Thammarong, W. Khattiyot 582
80. 125635 Gardenia sootepensis Hutch. N. Muangyen 3715
81. 127439 Gardenia sootepensis Hutch. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 5947
82. 128135 Gardenia sootepensis Hutch. K. Inthamma 993
83. 128487 Gardenia sootepensis Hutch. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2288
84. 130703 Gardenia sootepensis Hutch. S. Jantakun, K. Inthamma, B. Jantakun 14
85. 130859 Gardenia sootepensis Hutch. Suchada Wongpakam, Wasana Kamkuan 4
86. 132624 Gardenia sootepensis Hutch. W. Pongamornkul 7561
87. 138557 Gardenia sootepensis Hutch. K. Inthamma 1818
88. 138750 Gardenia sootepensis Hutch. Martin van de Bult 1919
89. 139414 Gardenia sootepensis Hutch. Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1993
90. 139551 Gardenia sootepensis Hutch. T. Choopan et al. 2021 91
91. 143164 Gardenia sootepensis Hutch. Jakkarin Srivilai PHARCOSUP 0017

ปิด

QR code