ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 36029
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Isodon sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Lamiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Bor So Ho War
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Jatupol K. 08 370
Collected date

วันที่เก็บ

7 Jul 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 20-40 cm . high. Leaf have medicinal property.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1424
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

41    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 16083 Isodon sp. P. Suksathan 1948
2. 16436 Isodon sp. P. Suksathan 2109
3. 19314 Isodon sp. S. Watthana 1064
4. 36428 Isodon sp. P. Srisanga, P. Suksathan, P. Panyachan, A. Keratikorkul 3072
5. 45063 Isodon sp. M. Tanaros 465
6. 49801 Isodon sp. M. Norsaengsri 6320
7. 50453 Isodon sp. Li-Jianwu Cx 4
8. 50503 Isodon sp. Li-Jianwu Cx 68
9. 50519 Isodon sp. Li-Jianwu Cx 138
10. 53547 Isodon sp. Yin-Jiangtao 1258
11. 58901 Isodon sp. Zhou-Shishun 3399
12. 59350 Isodon sp. Yin-Jiantao, Li-Jianwu 1892
13. 60293 Isodon sp. Zhou-Shishun 3138
14. 60544 Isodon sp. Ling Shein Mang 88119
15. 60745 Isodon sp. Law Shine 88293
16. 60864 Isodon sp. Ling Shein Mang 87096
17. 60934 Isodon sp. Ling Shein Mang 87714
18. 60976 Isodon sp. Ling Shein Mang 87807
19. 61241 Isodon sp. Ling Shein Mang 87948
20. 61825 Isodon sp. Ling Shein Mang 87014
21. 63130 Isodon sp. Li-Jianwu 991
22. 64202 Isodon sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2604
23. 71784 Isodon sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91006
24. 74367 Isodon sp. Zhou-Shishun 7730
25. 77777 Isodon sp. W. Tanming 743
26. 77781 Isodon sp. W. Tanming 747
27. 76489 Isodon sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Mang, Law Shine 94177
28. 78154 Isodon sp. W. Pongamornkul 4499
29. 79824 Isodon sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97268
30. 80543 Isodon sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 358
31. 86338 Isodon sp. M. Wongnak 233
32. 93459 Isodon sp. S. Daoh 21
33. 106088 Isodon sp. Hiroshige Koyama 10444
34. 106866 Isodon sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 577
35. 120665 Isodon sp. N. Muangyen 2648
36. 122715 Isodon sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 185
37. 122739 Isodon sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 209
38. 122939 Isodon sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 409
39. 133562 Isodon sp. Natdanai Pan-in V 347
40. 133569 Isodon sp. Natdanai Pan-in V 354
41. 139757 Isodon sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3999

ปิด

QR code