ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 36500
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Debregeasia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

URTICACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 1820
Collected date

วันที่เก็บ

14 Nov 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Fruits orange.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

51    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 28550 Debregeasia sp. S. Pumicong 431
2. 36559 Debregeasia sp. C. Maknoi 1879
3. 37133 Debregeasia sp. C. Maknoi 2015
4. 37998 Debregeasia sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3432
5. 51782 Debregeasia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7836
6. 54211 Debregeasia sp. M. Norsaengsri & C. Maknoi 8231
7. 66436 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 3428
8. 68729 Debregeasia sp. M. Norsaengsri 10640
9. 68730 Debregeasia sp. M. Norsaengsri 10641
10. 73458 Debregeasia sp. C. Lakoet 0618
11. 73921 Debregeasia sp. M. Norsaengsri 11451
12. 74912 Debregeasia sp. C. Maknoi 6558
13. 77870 Debregeasia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam & S. Sangvirotjanapat L1-84
14. 80633 Debregeasia sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3135
15. 84317 Debregeasia sp. W. Khattiyot 408
16. 84080 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 4866
17. 87297 Debregeasia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-139
18. 89314 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 5414
19. 89316 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 5416
20. 89398 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 5498
21. 89644 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 5630
22. 89695 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 5681
23. 90135 Debregeasia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-58
24. 90234 Debregeasia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-157
25. 90460 Debregeasia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-382
26. 93386 Debregeasia sp. Aomtip petbanna 17
27. 94186 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 5886
28. 95574 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 5936
29. 98163 Debregeasia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-043
30. 98207 Debregeasia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-087
31. 104931 Debregeasia sp. C. Maknoi 6088
32. 105133 Debregeasia sp. C. Maknoi 6324
33. 105978 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 6454
34. 106013 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 6489
35. 107549 Debregeasia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-335
36. 113511 Debregeasia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-212
37. 116156 Debregeasia sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6808
38. 116441 Debregeasia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-065
39. 116683 Debregeasia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-306
40. 120640 Debregeasia sp. N. Muangyen 2623
41. 122734 Debregeasia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-204
42. 123342 Debregeasia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-336
43. 125368 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 7111
44. 129172 Debregeasia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2719
45. 130646 Debregeasia sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 923
46. 130727 Debregeasia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2773
47. 130899 Debregeasia sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1172
48. 135818 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 7786
49. 136017 Debregeasia sp. W. Pongamornkul 7979
50. 136591 Debregeasia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3616
51. 139119 Debregeasia sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 430

ปิด

QR code