ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 36586
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Smilax corbularia Kunth
Family name

ชื่อวงศ์

SMILACACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 1906
Collected date

วันที่เก็บ

15 Jan 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Fruits green, glaucous.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

60    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3052 Smilax corbularia Kunth W. Nanakorn et al. 3052
2. 3082 Smilax corbularia Kunth W. Nanakorn et al. 3082
3. 3771 Smilax corbularia Kunth W. Nanakorn et al. 3771
4. 3804 Smilax corbularia Kunth W. Nanakorn et al. 3804
5. 3958 Smilax corbularia Kunth W. Nanakorn et al. 3958
6. 3964 Smilax corbularia Kunth W. Nanakorn et al. 3964
7. 7149 Smilax corbularia Kunth W. Nanakorn et al. 7149
8. 7967 Smilax corbularia Kunth W. Nanakorn et al. 7967
9. 8150 Smilax corbularia Kunth W. Nanakorn et al. 8150
10. 10483 Smilax corbularia Kunth P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 142
11. 11929 Smilax corbularia Kunth M. Norsaengsri s.n.
12. 14292 Smilax corbularia Kunth M. Norsaengsri 863
13. 14325 Smilax corbularia Kunth W. Pongamornkul, P. Kumphet & S. Watthana 411
14. 14382 Smilax corbularia Kunth P. Suksathan 1687
15. 14490 Smilax corbularia Kunth S. Watthana, P. Srisanga & M. Norsaengsri 279
16. 18992 Smilax corbularia Kunth W. Nanakorn et al. 18992
17. 23948 Smilax corbularia Kunth C. Glamwaewwong 580
18. 27687 Smilax corbularia Kunth C. Maknoi 873
19. 28300 Smilax corbularia Kunth Y. Ochiai & S. Yokoyama 210804-26
20. 28459 Smilax corbularia Kunth Y. Ochiai & S. Yokoyama 220805-19
21. 32034 Smilax corbularia Kunth Pranee Palee 977
22. 35951 Smilax corbularia Kunth Jatupol K. 08-292
23. 36659 Smilax corbularia Kunth C. Maknoi 1979
24. 36663 Smilax corbularia Kunth C. Maknoi 1983
25. 37183 Smilax corbularia Kunth C. Maknoi 2065
26. 37190 Smilax corbularia Kunth C. Maknoi 2072
27. 38867 Smilax corbularia Kunth C. Maknoi 2537
28. 44856 Smilax corbularia Kunth Piyawan Winichainan HN1236
29. 50123 Smilax corbularia Kunth M.N. Tamura T-60185
30. 50499 Smilax corbularia Kunth Li-Jianwu Cx00064
31. 52738 Smilax corbularia Kunth C. Maknoi 2907
32. 56019 Smilax corbularia Kunth M. Norsaengsri & N. Tathana 8634
33. 58878 Smilax corbularia Kunth Zhou-Shishun 3493
34. 63845 Smilax corbularia Kunth P. Thongson 30
35. 70134 Smilax corbularia Kunth N. Muangyen 0021
36. 72026 Smilax corbularia Kunth W. Pongamornkul & N. Pornsiri 3906
37. 72027 Smilax corbularia Kunth W. Pongamornkul & N. Pornsiri 3907
38. 73725 Smilax corbularia Kunth W. Pongamornkul 04135
39. 74879 Smilax corbularia Kunth Zhou-Shishun 8366
40. 75154 Smilax corbularia Kunth Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2356
41. 87404 Smilax corbularia Kunth C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-246
42. 92482 Smilax corbularia Kunth L. Kamkom s.n.
43. 101291 Smilax corbularia Kunth N. Muangyen AKN 018
44. 104159 Smilax corbularia Kunth S. Kamonnate 778.1
45. 104160 Smilax corbularia Kunth S. Kamonnate 778
46. 113380 Smilax corbularia Kunth C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-81
47. 113697 Smilax corbularia Kunth C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-398
48. 113726 Smilax corbularia Kunth C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-427
49. 114929 Smilax corbularia Kunth T. Choopan et al. 2018-102
50. 116240 Smilax corbularia Kunth W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6892
51. 117665 Smilax corbularia Kunth C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-035
52. 122910 Smilax corbularia Kunth W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-380
53. 123337 Smilax corbularia Kunth W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-331
54. 127346 Smilax corbularia Kunth C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-414
55. 132007 Smilax corbularia Kunth W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 196
56. 134364 Smilax corbularia Kunth P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2714
57. 135773 Smilax corbularia Kunth W. Pongamornkul 7741
58. 135823 Smilax corbularia Kunth W. Pongamornkul 7791
59. 137916 Smilax corbularia Kunth P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2810
60. 140917 Smilax corbularia Kunth W. Pongamornkul - 8082

ปิด

QR code