ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 3864
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mycetia gracilis Craib
Family name

ชื่อวงศ์

Rubiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 3864
Collected date

วันที่เก็บ

20 Jun 1995
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

In hill evergreen forest. Inflorescences lax raceme, terminal.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

50    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 9259 Mycetia gracilis Craib P. Thongson 61
2. 11520 Mycetia gracilis Craib P. Suksathan 1130
3. 12544 Mycetia gracilis Craib P. Srisanga 305
4. 12852 Mycetia gracilis Craib P. Srisanga 382
5. 13673 Mycetia gracilis Craib P. Suksathan 1444
6. 14437 Mycetia gracilis Craib P. Srisanga 730
7. 14555 Mycetia gracilis Craib P. Srisanga, S. Watthana, W. La-ongsri 767
8. 15208 Mycetia gracilis Craib P. Srisanga 923
9. 15251 Mycetia gracilis Craib P. Srisanga 966
10. 16616 Mycetia gracilis Craib P. Srisanga 1210
11. 16762 Mycetia gracilis Craib C. Puff 990916.1 7
12. 18411 Mycetia gracilis Craib P. Suksathan 2738
13. 23154 Mycetia gracilis Craib P. Srisanga 2534
14. 25342 Mycetia gracilis Craib C. Maknoi L 2
15. 28293 Mycetia gracilis Craib NULL
16. 29701 Mycetia gracilis Craib C. Maknoi 980
17. 30278 Mycetia gracilis Craib C. Maknoi, N. Thepwang, P. Pinnak 1232
18. 30691 Mycetia gracilis Craib P. Suksathan 4311
19. 32224 Mycetia gracilis Craib J.F. Maxwell 06 131
20. 35311 Mycetia gracilis Craib Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8115
21. 47032 Mycetia gracilis Craib S. Intamusik, K. Kerdsawang, N. Inthagool 253
22. 48086 Mycetia gracilis Craib M. Norsaengsri, N. Tathana 7255
23. 48668 Mycetia gracilis Craib M. Norsaengsri, N. Tathana 7419
24. 50110 Mycetia gracilis Craib M.N. Tamura T 60253
25. 50271 Mycetia gracilis Craib H. Takahashi, Minoru N. Tamura T 63443
26. 50530 Mycetia gracilis Craib Li-Jianwu Cx 154
27. 51451 Mycetia gracilis Craib M. Norsaengsri, N. Tathana 7521
28. 51584 Mycetia gracilis Craib W. La-ongsri, N. Romkham 1257
29. 52488 Mycetia gracilis Craib Yin-Jiangtao 1276
30. 52295 Mycetia gracilis Craib W. La-ongsri, N. Romkham 1537
31. 54792 Mycetia gracilis Craib W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 1785
32. 55328 Mycetia gracilis Craib M. Norsaengsri, N. Tathana 8285
33. 58772 Mycetia gracilis Craib Zhou-Shishun 3274
34. 58900 Mycetia gracilis Craib Zhou-Shishun 3362
35. 58992 Mycetia gracilis Craib Yin-Jiantao, Li-Jianwu 1886
36. 59117 Mycetia gracilis Craib Yin-Jiangtao 1862
37. 60340 Mycetia gracilis Craib Zhou-Shishun 3119
38. 60403 Mycetia gracilis Craib Zhou-Shishun 3231
39. 65911 Mycetia gracilis Craib K. Srithi 397
40. 66840 Mycetia gracilis Craib M. Norsaengsri 10438
41. 74374 Mycetia gracilis Craib Zhou-Shishun 7720
42. 86257 Mycetia gracilis Craib C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 261
43. 91134 Mycetia gracilis Craib W. La-ongsri, P. Panyanchan, P. Tatiya 3501
44. 117400 Mycetia gracilis Craib W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 986
45. 122669 Mycetia gracilis Craib W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 139
46. 122787 Mycetia gracilis Craib W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 257
47. 122848 Mycetia gracilis Craib W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 318
48. 132201 Mycetia gracilis Craib Martin van de Bult 1803
49. 132498 Mycetia gracilis Craib W. Pongamornkul 7378
50. 134212 Mycetia gracilis Craib P. Srisanga, W. Khattiyot, S. Chantabun 3646

ปิด

QR code