ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 36615
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch.
Family name

ชื่อวงศ์

VITACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 1935
Collected date

วันที่เก็บ

16 Jan 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Phongsakorn Kochaiphat
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber, flowers greenish yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

57    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6136 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Nanakorn et al. 6136
2. 6210 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Nanakorn et al. 6210
3. 9006 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Nanakorn et al. 9006
4. 10615 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. P. Srisanga, D.D. Tirvengadum & C. Glamwaewwong 217
5. 11567 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. P. Suksathan 1177
6. 14351 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Pongamornkul, S. Watthana & P. Kumphet 437
7. 14612 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 824
8. 17541 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Boonchai 41
9. 32012 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. Pranee Palee 951
10. 34039 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. A. Keratikornkol 452
11. 37539 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. J.F. Maxwell 06-358
12. 39823 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 4930
13. 40495 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. J.F. Maxwell 09-17
14. 45224 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. D. Khrueasan MS678
15. 46636 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 3607
16. 48103 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 4779
17. 48251 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 6493
18. 50858 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. S. Watthana 3589
19. 50951 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. S. Watthana 3684
20. 51497 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri & N. Tathana 7567
21. 52174 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. La-ongsri & N. Romkham 1416
22. 54026 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri & N. Tathana 8204
23. 56180 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri & N. Tathana 8950
24. 56914 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri & N. Tathana 9224
25. 61896 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. Ling Shein Man 087284
26. 62128 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. D. Khrueasan MS447
27. 68529 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2893
28. 73166 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 11336
29. 75110 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2502
30. 75169 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2313
31. 76959 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 11496
32. 81048 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. C. Maknoi 7229
33. 80754 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. K. Phoutthavong et al. 558
34. 81027 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097400
35. 81028 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097563
36. 81744 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 11779
37. 81955 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 11988
38. 82085 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 12117
39. 82779 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. C. Maknoi 7680
40. 82877 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 12261
41. 82955 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. M. Norsaengsri 12339
42. 84100 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Pongamornkul 4886
43. 85082 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3317
44. 104201 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. S. Kamonnate 736
45. 105586 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. C. Maknoi 7014
46. 106361 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 816
47. 106995 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 707
48. 116514 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-138
49. 117401 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 987
50. 117403 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 989
51. 134638 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3273
52. 135177 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3343
53. 135202 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3368
54. 136420 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3445
55. 136428 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3453
56. 136453 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3478
57. 138932 Tetrastigma dubium (M.A.Lawson) Planch. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3811

ปิด

QR code