ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 36658
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Smilax lanceifolia Roxb.
Family name

ชื่อวงศ์

SMILACACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 1978
Collected date

วันที่เก็บ

17 Jan 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

P. Kladwong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Flowers green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

71    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4620 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 4620
2. 4748 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 4748
3. 5537 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 5537
4. 5641 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 5641
5. 5806 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 5806
6. 5881 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 5881
7. 6206 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 6206
8. 7918 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 7918
9. 9717 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 9717
10. 8278 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 8278
11. 10416 Smilax lanceifolia Roxb. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 93
12. 11179 Smilax lanceifolia Roxb. L. Averyanov, N.Q. Binh VH 3883
13. 13032 Smilax lanceifolia Roxb. W. Pongamornkul 394
14. 13067 Smilax lanceifolia Roxb. P. Srisanga 463
15. 13076 Smilax lanceifolia Roxb. P. Srisanga 472
16. 14581 Smilax lanceifolia Roxb. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 793
17. 15326 Smilax lanceifolia Roxb. P. Suksathan 1594
18. 15590 Smilax lanceifolia Roxb. M. Wongnak 142
19. 15712 Smilax lanceifolia Roxb. P. Suksathan & David J. Middleton 1814
20. 15955 Smilax lanceifolia Roxb. P. Suksathan & David J. Middleton 1865
21. 16910 Smilax lanceifolia Roxb. P. Suksathan 2319
22. 18127 Smilax lanceifolia Roxb. P. Srisanga 1680
23. 18590 Smilax lanceifolia Roxb. P. Srisanga 1750
24. 18811 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn 1097
25. 23904 Smilax lanceifolia Roxb. W. Nanakorn et al. 23904
26. 22485 Smilax lanceifolia Roxb. P. Srisanga 2324
27. 23803 Smilax lanceifolia Roxb. P. Srisanga 2724
28. 25598 Smilax lanceifolia Roxb. C. Maknoi 634
29. 29599 Smilax lanceifolia Roxb. C. Maknoi 1341
30. 32221 Smilax lanceifolia Roxb. J.F. Maxwell 06-128
31. 33958 Smilax lanceifolia Roxb. J.F. Maxwell 08-4
32. 35367 Smilax lanceifolia Roxb. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8180
33. 45048 Smilax lanceifolia Roxb. M. Tanaros 450
34. 45741 Smilax lanceifolia Roxb. Kannikar, Siriluck, Yongyut s.n.
35. 47292 Smilax lanceifolia Roxb. Chusie KY233
36. 48871 Smilax lanceifolia Roxb. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-31550
37. 49214 Smilax lanceifolia Roxb. T. Shimizu, M. Hutoh & C. Chaiglom T-8885
38. 50153 Smilax lanceifolia Roxb. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-31572
39. 50157 Smilax lanceifolia Roxb. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-31544
40. 50543 Smilax lanceifolia Roxb. Li-Jianwu Cx00218
41. 50510 Smilax lanceifolia Roxb. Li-Jianwu Cx00078
42. 52680 Smilax lanceifolia Roxb. C. Maknoi 2849
43. 52717 Smilax lanceifolia Roxb. C. Maknoi 2886
44. 57913 Smilax lanceifolia Roxb. M. Norsaengsri 1948
45. 58865 Smilax lanceifolia Roxb. Zhou-Shishun 3503
46. 58882 Smilax lanceifolia Roxb. Zhou-Shishun 3537
47. 65622 Smilax lanceifolia Roxb. M. Norsaengsri 10112
48. 74966 Smilax lanceifolia Roxb. C. Maknoi 6612
49. 74298 Smilax lanceifolia Roxb. Zhou-Shishun 7373
50. 75006 Smilax lanceifolia Roxb. M. Norsaengsri 11051
51. 76560 Smilax lanceifolia Roxb. C. Maknoi 7129
52. 80688 Smilax lanceifolia Roxb. W. Pongamornkul 4545
53. 80944 Smilax lanceifolia Roxb. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097529
54. 80946 Smilax lanceifolia Roxb. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097404
55. 80948 Smilax lanceifolia Roxb. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097301
56. 80950 Smilax lanceifolia Roxb. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E) & Law Shine (Forest Department) 097007
57. 84853 Smilax lanceifolia Roxb. S. Watthana & W. La-ongsri 3931
58. 87057 Smilax lanceifolia Roxb. C. Glamwaewwong 350/58
59. 89081 Smilax lanceifolia Roxb. N. Muangyen 672
60. 94795 Smilax lanceifolia Roxb. Chusie & K. Srithi PK180
61. 95026 Smilax lanceifolia Roxb. Chusie & Khwanruethai Kamfachuea PNK090
62. 102731 Smilax lanceifolia Roxb. V. Nguanchoo 1030
63. 103661 Smilax lanceifolia Roxb. Wattana Tanming; Majjedah, Z.; N.H.H. Quynh; S. Sothyroth & Ling, C.Y. 1-16
64. 104534 Smilax lanceifolia Roxb. W. Pongamornkul 6311
65. 104774 Smilax lanceifolia Roxb. C. Maknoi 5650
66. 106007 Smilax lanceifolia Roxb. W. Pongamornkul 6483
67. 106218 Smilax lanceifolia Roxb. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 674
68. 108870 Smilax lanceifolia Roxb. C.M.Wang 04502
69. 109497 Smilax lanceifolia Roxb. T.Y.A.Yang, Y.T.Chiu, Y.C.Hsu & C.H.Huang 15625
70. 109527 Smilax lanceifolia Roxb. T.Y.A.Yang & T.Y.Jan 12301
71. 116419 Smilax lanceifolia Roxb. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-043

ปิด

QR code