ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 3872
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sterculia lanceolata Cav.
Family name

ชื่อวงศ์

MALVACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 3872
Collected date

วันที่เก็บ

20 Jun 1995
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Found in hill evergreen forest. Fruits dry dehiscent, with red hair on outer surface.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

74    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6087 Sterculia lanceolata Cav. W. Nanakorn et al. 6087
2. 6279 Sterculia lanceolata Cav. W. Nanakorn et al. 6279
3. 13862 Sterculia lanceolata Cav. P. Srisanga 565
4. 16306 Sterculia lanceolata Cav. P. Srisanga 1163
5. 16653 Sterculia lanceolata Cav. P. Srisanga 1247
6. 18046 Sterculia lanceolata Cav. P. Srisanga 1599
7. 28463 Sterculia lanceolata Cav. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220805-22B
8. 29936 Sterculia lanceolata Cav. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070322-14
9. 29572 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi, M. Norsaengsri & S. Watthana 1307
10. 30214 Sterculia lanceolata Cav. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-3-90
11. 31169 Sterculia lanceolata Cav. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2844
12. 36605 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 1925
13. 37122 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 2004
14. 42691 Sterculia lanceolata Cav. Jatupol K. 10-517
15. 44569 Sterculia lanceolata Cav. P. Sidisunthorn & P. Tippayasri ST1369
16. 44597 Sterculia lanceolata Cav. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0353
17. 44609 Sterculia lanceolata Cav. S. Gardner & S. Khumchompoo ST2066
18. 46335 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri 3329
19. 48621 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri & N. Tathana 7372
20. 51664 Sterculia lanceolata Cav. W. La-ongsri & N. Romkham 1337
21. 51612 Sterculia lanceolata Cav. W. La-ongsri & N. Romkham 1285
22. 51836 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri & N. Tathana 7891
23. 52759 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 2928
24. 54343 Sterculia lanceolata Cav. T. Yingkhachorn 20
25. 54979 Sterculia lanceolata Cav. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1895
26. 56414 Sterculia lanceolata Cav. S. Sang 360
27. 56905 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri & N. Tathana 9215
28. 58181 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri & N. Tathana 8713
29. 59302 Sterculia lanceolata Cav. Li-Jianwu 242
30. 59607 Sterculia lanceolata Cav. T. Khambai 18
31. 62472 Sterculia lanceolata Cav. Romklao Botanical Garden 0412/2555
32. 65101 Sterculia lanceolata Cav. K. Srithi 240
33. 69683 Sterculia lanceolata Cav. V. Nguanchoo 251
34. 70482 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 3349
35. 71986 Sterculia lanceolata Cav. N. Muangyen 0078
36. 74256 Sterculia lanceolata Cav. Zhou-Shishun 7401
37. 74286 Sterculia lanceolata Cav. Zhou-Shishun 7436
38. 74310 Sterculia lanceolata Cav. Zhou-Shishun 7386
39. 74830 Sterculia lanceolata Cav. Zhou-Shishun 8342
40. 74913 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 6559
41. 74976 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 6622
42. 77583 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri 11512
43. 81096 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 7277
44. 81828 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri 11862
45. 82235 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri 12239
46. 82682 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 7583
47. 82996 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri 12380
48. 83738 Sterculia lanceolata Cav. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2765
49. 85384 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 8032
50. 85839 Sterculia lanceolata Cav. M. Norsaengsri 12492
51. 86473 Sterculia lanceolata Cav. W. Tanming 925
52. 88760 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 8362
53. 88804 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 8406
54. 88906 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 8507
55. 89141 Sterculia lanceolata Cav. N. Muangyen 732
56. 90587 Sterculia lanceolata Cav. N. Muangyen 850
57. 91030 Sterculia lanceolata Cav. N. Muangyen 1040
58. 91171 Sterculia lanceolata Cav. W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3611
59. 91812 Sterculia lanceolata Cav. N. Muangyen 1180
60. 96242 Sterculia lanceolata Cav. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4427
61. 96726 Sterculia lanceolata Cav. C. Glamwaewwong 242/60
62. 103996 Sterculia lanceolata Cav. Jatinya Pangkot 41
63. 114189 Sterculia lanceolata Cav. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-005
64. 115256 Sterculia lanceolata Cav. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 791
65. 115434 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi 5280
66. 116379 Sterculia lanceolata Cav. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-003
67. 117036 Sterculia lanceolata Cav. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-229
68. 117681 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-051
69. 117843 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-213
70. 118734 Sterculia lanceolata Cav. N. Boonruang 0083
71. 122970 Sterculia lanceolata Cav. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-441
72. 123837 Sterculia lanceolata Cav. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-374
73. 124797 Sterculia lanceolata Cav. N. Muangyen 3374
74. 129333 Sterculia lanceolata Cav. Akharasit Bunsongthae 191

ปิด

QR code