ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 36840
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Eriocaulon sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ERIOCAULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Suksathan 4583
Collected date

วันที่เก็บ

9 Jul 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Open sandstone platform, locally common.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mukdahan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

200
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

48    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 30954 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 660
2. 31333 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 797
3. 31773 Eriocaulon sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1180
4. 34551 Eriocaulon sp. P. Suksathan 4358
5. 34561 Eriocaulon sp. P. Suksathan 4368
6. 34562 Eriocaulon sp. P. Suksathan 4369
7. 34777 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3146
8. 34790 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3162
9. 37099 Eriocaulon sp. P. Suksathan 4662
10. 43421 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 1242
11. 46750 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri 2946
12. 48232 Eriocaulon sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 037
13. 53776 Eriocaulon sp. C. Maknoi 3057
14. 63776 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri & K. Kertsawang 87
15. 68022 Eriocaulon sp. M. Norsaengsri & W. Boonprakop 0037
16. 76907 Eriocaulon sp. W. Tanming 681
17. 77833 Eriocaulon sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-48
18. 102049 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4313
19. 102051 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4315
20. 102053 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4317
21. 102055 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4319
22. 102057 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4321
23. 102059 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4323
24. 102080 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4344
25. 101975 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4239
26. 101992 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4256
27. 101994 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4258
28. 102005 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4269
29. 102009 Eriocaulon sp. K. Kertsawang 4273
30. 107391 Eriocaulon sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-157
31. 113868 Eriocaulon sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-118
32. 116934 Eriocaulon sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-126
33. 118051 Eriocaulon sp. N. Pan-in 011
34. 118084 Eriocaulon sp. N. Pan-in 044
35. 118106 Eriocaulon sp. N. Pan-in 066
36. 120926 Eriocaulon sp. N. Muangyen 2908
37. 121422 Eriocaulon sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1042
38. 121515 Eriocaulon sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1135
39. 121983 Eriocaulon sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1318
40. 123267 Eriocaulon sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-261
41. 124498 Eriocaulon sp. Natdanai Pan-in PSD051
42. 127865 Eriocaulon sp. Natdanai Pan-in 241
43. 133428 Eriocaulon sp. Natdanai Pan-in V 212
44. 133506 Eriocaulon sp. Natdanai Pan-in V 290
45. 133516 Eriocaulon sp. Natdanai Pan-in V 301
46. 133669 Eriocaulon sp. Natdanai Pan-in V 454
47. 133705 Eriocaulon sp. Natdanai Pan-in V 490
48. 134528 Eriocaulon sp. W. Thammarong, W. Saisorn, S. Ninkaew, P. Pisuttimarn 3161

ปิด

QR code