ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 36918
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Grewia eriocarpa Juss.
Family name

ชื่อวงศ์

MALVACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga with C. Maknoi & P. Panyachan 3134
Collected date

วันที่เก็บ

23 Jun 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Small tree ca 7 m high. Fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

74    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3302 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 3302
2. 3743 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 3743
3. 6112 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 6112
4. 6368 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 6368
5. 6369 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 6369
6. 6437 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 6437
7. 6543 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 6543
8. 6920 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 6920
9. 8411 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 8411
10. 9632 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn et al. 9632
11. 10824 Grewia eriocarpa Juss. S. Watthana 088
12. 10850 Grewia eriocarpa Juss. Serm 47
13. 11051 Grewia eriocarpa Juss. W. Pongamornkul s.n.
14. 11212 Grewia eriocarpa Juss. S. Watthana 130
15. 11274 Grewia eriocarpa Juss. W. Pongamornkul s.n.
16. 18770 Grewia eriocarpa Juss. W. Nanakorn 541
17. 21737 Grewia eriocarpa Juss. S. Watthana 1529
18. 23218 Grewia eriocarpa Juss. C. Glamwaewwong 239
19. 24601 Grewia eriocarpa Juss. C. Glamwaewwong 797
20. 24605 Grewia eriocarpa Juss. C. Glamwaewwong 801
21. 24965 Grewia eriocarpa Juss. C. Glamwaewwong 940
22. 33171 Grewia eriocarpa Juss. Warintorn K. 08-155
23. 39964 Grewia eriocarpa Juss. M. Norsaengsri 5070.1
24. 40661 Grewia eriocarpa Juss. S. Watthana 3061
25. 46538 Grewia eriocarpa Juss. M. Norsaengsri 3509
26. 47064 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi 2554
27. 50716 Grewia eriocarpa Juss. L. Kamkom 02002
28. 50115 Grewia eriocarpa Juss. T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7624
29. 50128 Grewia eriocarpa Juss. T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7623
30. 50419 Grewia eriocarpa Juss. Shunsuke Tsugaru T-61851
31. 50431 Grewia eriocarpa Juss. M.N. Tamura, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60780
32. 53057 Grewia eriocarpa Juss. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7630
33. 56418 Grewia eriocarpa Juss. Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051339
34. 56439 Grewia eriocarpa Juss. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051164
35. 57266 Grewia eriocarpa Juss. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0164
36. 59816 Grewia eriocarpa Juss. Romklao Botanical Garden 0207/2554
37. 61988 Grewia eriocarpa Juss. Ling Shein Man 087513
38. 66220 Grewia eriocarpa Juss. W. Pongamornkul 3258
39. 66528 Grewia eriocarpa Juss. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3348
40. 66875 Grewia eriocarpa Juss. W. Pongamornkul 3458
41. 68913 Grewia eriocarpa Juss. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089561
42. 69014 Grewia eriocarpa Juss. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 636
43. 71420 Grewia eriocarpa Juss. W. Pongamornkul 3860
44. 71490 Grewia eriocarpa Juss. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1027
45. 74791 Grewia eriocarpa Juss. W. Pongamornkul 04265
46. 76709 Grewia eriocarpa Juss. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11155
47. 76814 Grewia eriocarpa Juss. W. Tanming 588
48. 79141 Grewia eriocarpa Juss. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-336
49. 80990 Grewia eriocarpa Juss. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097258
50. 82347 Grewia eriocarpa Juss. S. Watthana 4336
51. 81394 Grewia eriocarpa Juss. M. Norsaengsri 12189
52. 82044 Grewia eriocarpa Juss. M. Norsaengsri 12077
53. 84174 Grewia eriocarpa Juss. W. Pongamornkul 4960
54. 84783 Grewia eriocarpa Juss. K. Kertsawang 2269
55. 85093 Grewia eriocarpa Juss. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3328
56. 85275 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi 7923
57. 87305 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-147
58. 88086 Grewia eriocarpa Juss. W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3561
59. 89203 Grewia eriocarpa Juss. N. Muangyen 792
60. 89782 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi 4700
61. 90695 Grewia eriocarpa Juss. N. Muangyen 957
62. 91748 Grewia eriocarpa Juss. N. Muangyen 1116
63. 91776 Grewia eriocarpa Juss. N. Muangyen 1144
64. 93975 Grewia eriocarpa Juss. Nobuyuki Tanaka, Kazumi Fujikawa, Yuki Tsujita & Khin Myo Htwe 036127
65. 95867 Grewia eriocarpa Juss. N. Muangyen 1823
66. 97020 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi 5460
67. 97021 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi 5461
68. 102576 Grewia eriocarpa Juss. V. Nguanchoo 834
69. 104728 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi 5603
70. 107076 Grewia eriocarpa Juss. C. Maknoi 4841
71. 108559 Grewia eriocarpa Juss. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5161
72. 110260 Grewia eriocarpa Juss. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5377
73. 110475 Grewia eriocarpa Juss. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5591
74. 110583 Grewia eriocarpa Juss. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5698

ปิด

QR code