ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 36908
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Amomum uliginosum K.D. Koenig
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

J.F. Maxwell 08-131
Collected date

วันที่เก็บ

27 May 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Evergreen, gregarious ground herb; rhizome extensively creeping in soil, cream-light tan; leafy stems green, 165-192 cm long including 49-57 cm long leafless lower part; leaves 20-22, lowest ones 1/10 the size of the others; blades dull dark green above, light green below; peduncles light green to cream; immature capsules pale light green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

525
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

24    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 19957 Amomum uliginosum K.D. Koenig C. Maknoi 6
2. 19959 Amomum uliginosum K.D. Koenig C. Maknoi 8
3. 29865 Amomum uliginosum K.D. Koenig C. Maknoi 1458
4. 30354 Amomum uliginosum K.D. Koenig C. Maknoi 1493
5. 31170 Amomum uliginosum K.D. Koenig P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2845
6. 31550 Amomum uliginosum K.D. Koenig C. Maknoi 1595
7. 34879 Amomum uliginosum K.D. Koenig J.F. Maxwell 08-108
8. 40446 Amomum uliginosum K.D. Koenig C. Maknoi 2817
9. 41710 Amomum uliginosum K.D. Koenig J.F. Maxwell 09-190
10. 51843 Amomum uliginosum K.D. Koenig M. Norsaengsri & N. Tathana 7898
11. 54941 Amomum uliginosum K.D. Koenig W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1854
12. 59236 Amomum uliginosum K.D. Koenig M. Norsaengsri & N. Tathana 9773
13. 65099 Amomum uliginosum K.D. Koenig K. Srithi 143
14. 67838 Amomum uliginosum K.D. Koenig M. Norsaengsri 10518
15. 68524 Amomum uliginosum K.D. Koenig W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2888
16. 72054 Amomum uliginosum K.D. Koenig W. Pongamornkul 03934
17. 76016 Amomum uliginosum K.D. Koenig N. Muangyen 136
18. 78993 Amomum uliginosum K.D. Koenig P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-189
19. 85564 Amomum uliginosum K.D. Koenig C. Maknoi 8263
20. 89534 Amomum uliginosum K.D. Koenig Natcha Sutjaritjai ZB066
21. 90645 Amomum uliginosum K.D. Koenig N. Muangyen 908
22. 98527 Amomum uliginosum K.D. Koenig C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-004
23. 100777 Amomum uliginosum K.D. Koenig C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-380
24. 105044 Amomum uliginosum K.D. Koenig C. Maknoi 6233

ปิด

QR code