ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 36905
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg.
Family name

ชื่อวงศ์

EUPHORBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

J.F. Maxwell 08-128
Collected date

วันที่เก็บ

27 May 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Evergreen tree 6 m, dbh 6 cm; bark thin, smooth, grey; male inflorescences erect, spike axis dull light green; bracts pale light yellow; pedicels, sepals, filaments whitish; anthers cream; leaf blades dull dark green above, light green below plant lacking sap.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

625
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

38    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 292 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. W. Nanakorn et al. 292
2. 739 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. W. Nanakorn et al. 739
3. 8909 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. W. Nanakorn et al. 8909
4. 14373 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. P. Suksathan 1678
5. 30864 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. J.F. Maxwell 07-371
6. 31194 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2869
7. 31431 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. P. Wessumritt & W. Boonchai 11
8. 32193 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. J.F. Maxwell 06-193
9. 43676 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. S. Gardner ST0525
10. 43708 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0204
11. 43709 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST1273
12. 43738 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. S. Gardner, S. Sidisunthorn & P. Tippayasri ST1543
13. 51083 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. W. Pongamornkul 2689
14. 55864 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. J.F. Maxwell 11-65
15. 76135 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. C. Maknoi 6681
16. 81232 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. C. Maknoi 7414
17. 82650 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. C. Maknoi 7551
18. 82653 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. C. Maknoi 7554
19. 82781 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. C. Maknoi 7682
20. 85320 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. C. Maknoi 7968
21. 85416 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. C. Maknoi 8064
22. 110381 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5498
23. 110464 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5580
24. 114619 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4968
25. 116323 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. N. Boonruang 0001
26. 117699 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-069
27. 117885 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-255
28. 117886 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-256
29. 117892 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-262
30. 118014 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-384
31. 118711 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. N. Boonruang 0060
32. 119056 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. N. Boonruang 0164
33. 121425 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1045
34. 122551 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1511
35. 126919 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1650
36. 126922 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1653
37. 127648 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2615
38. 128606 Mallotus peltatus (Geisel.) Muell. Arg. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2046

ปิด

QR code