ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 36927
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Albizia procera (Roxb.) Benth.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Srisanga with C. Maknoi & P. Panyachan 3143
Collected date

วันที่เก็บ

23 Jun 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree ca 13 m high.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

29    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6883 Albizia procera (Roxb.) Benth. W. Nanakorn et al. 6883
2. 7368 Albizia procera (Roxb.) Benth. W. Nanakorn et al. 7368
3. 8466 Albizia procera (Roxb.) Benth. W. Nanakorn et al. 8466
4. 27475 Albizia procera (Roxb.) Benth. P. Kumphet sn. 159
5. 38305 Albizia procera (Roxb.) Benth. P. Srisanga 3238
6. 42908 Albizia procera (Roxb.) Benth. C. Maknoi & M. Tanaros 3483
7. 57676 Albizia procera (Roxb.) Benth. C. Maknoi 4093
8. 67348 Albizia procera (Roxb.) Benth. M. Norsaengsri & R. Insea 8171
9. 68736 Albizia procera (Roxb.) Benth. M. Norsaengsri 10647
10. 80628 Albizia procera (Roxb.) Benth. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3130
11. 84565 Albizia procera (Roxb.) Benth. P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3807
12. 91731 Albizia procera (Roxb.) Benth. W. La-ongsri and Panyachan & P. Tatiya 3708
13. 111950 Albizia procera (Roxb.) Benth. Henrik Balslev with Sukhumaabhorn Kaewsangsai & Prateep Panyadee (Photographer) 9190
14. 112246 Albizia procera (Roxb.) Benth. P. Panyadee 194
15. 113132 Albizia procera (Roxb.) Benth. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6737
16. 118478 Albizia procera (Roxb.) Benth. K. Inthamma 377
17. 120813 Albizia procera (Roxb.) Benth. N. Muangyen 2795
18. 122285 Albizia procera (Roxb.) Benth. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9310
19. 122194 Albizia procera (Roxb.) Benth. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev & Jiratthi Satthaphorn (photographer) 9446
20. 122225 Albizia procera (Roxb.) Benth. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn & Rodrigo Duno 9415
21. 122311 Albizia procera (Roxb.) Benth. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9336
22. 122403 Albizia procera (Roxb.) Benth. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9253
23. 122425 Albizia procera (Roxb.) Benth. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9273
24. 122433 Albizia procera (Roxb.) Benth. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee (photographer), Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno & Sukhumaabhorn Kaewsangsai 9282
25. 122446 Albizia procera (Roxb.) Benth. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev & Jiratthi Satthaphorn (photographer) 9475
26. 122504 Albizia procera (Roxb.) Benth. Henrik Balslev (AAU) with Sakuntala Ninkaew, Prateep Panyadee, Witsanu Saisorn, Rodrigo Duno, Charlotte Balslev & Jiratthi Satthaphorn (photographer) 9497
27. 130599 Albizia procera (Roxb.) Benth. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 876
28. 131289 Albizia procera (Roxb.) Benth. W. La-ongsri, P. Panyachan, C. Duangdang & U. Thongnak 4642
29. 131906 Albizia procera (Roxb.) Benth. W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 95

ปิด

QR code