ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 347
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Helicia nilagirica Bedd.
Family name

ชื่อวงศ์

PROTEACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Mueat luk yai
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 347
Collected date

วันที่เก็บ

6 Jan 1994
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Small tree up to 8 m high; stem brown-black color. Leaves simple, ovate, glabrous on both surfaces, margin serrate. Inflorescence raceme; flower minute, creamy color.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

108    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3644 Helicia nilagirica Bedd. W. Nanakorn et al. 3644
2. 4729 Helicia nilagirica Bedd. W. Nanakorn et al. 4729
3. 5488 Helicia nilagirica Bedd. W. Nanakorn et al. 5488
4. 5780 Helicia nilagirica Bedd. W. Nanakorn et al. 5780
5. 6145 Helicia nilagirica Bedd. W. Nanakorn et al. 6145
6. 6198 Helicia nilagirica Bedd. W. Nanakorn et al. 6198
7. 6548 Helicia nilagirica Bedd. W. Nanakorn et al. 6548
8. 6616 Helicia nilagirica Bedd. W. Nanakorn et al. 6616
9. 8191 Helicia nilagirica Bedd. W. Nanakorn et al. 8191
10. 9870 Helicia nilagirica Bedd. S. Watthana & S. Siriphum 30
11. 9295 Helicia nilagirica Bedd. W. Nanakorn et al. 9295
12. 10400 Helicia nilagirica Bedd. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 77
13. 10883 Helicia nilagirica Bedd. W. Nanakorn et al. 10883
14. 11269 Helicia nilagirica Bedd. W. Pongamornkul 114
15. 13677 Helicia nilagirica Bedd. P. Suksathan 1448
16. 14223 Helicia nilagirica Bedd. Morakot 011
17. 14327 Helicia nilagirica Bedd. W. Pongamornkul, P. Kumphet & S. Watthana 413
18. 14509 Helicia nilagirica Bedd. S. Watthana, P. Srisanga & M. Norsaengsri 298
19. 14510 Helicia nilagirica Bedd. S. Watthana, P. Srisanga & M. Norsaengsri 299
20. 15307 Helicia nilagirica Bedd. P. Suksathan 1581
21. 15586 Helicia nilagirica Bedd. M. Wongnak 138
22. 18924 Helicia nilagirica Bedd. W. Nanakorn et al. 18924
23. 19195 Helicia nilagirica Bedd. S. Watthana & T. Riyapan 906
24. 20588 Helicia nilagirica Bedd. M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1487
25. 21200 Helicia nilagirica Bedd. P. Srisanga & C. Maknoi 2074
26. 29589 Helicia nilagirica Bedd. C. Maknoi 1331
27. 30595 Helicia nilagirica Bedd. J.F. Maxwell 09-142
28. 31279 Helicia nilagirica Bedd. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2954
29. 31994 Helicia nilagirica Bedd. Pranee Palee 915
30. 35024 Helicia nilagirica Bedd. W. Pongamornkul 1828
31. 35514 Helicia nilagirica Bedd. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8338
32. 35623 Helicia nilagirica Bedd. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8459
33. 35980 Helicia nilagirica Bedd. Jatupol K. 08-321
34. 36596 Helicia nilagirica Bedd. C. Maknoi 1916
35. 37203 Helicia nilagirica Bedd. C. Maknoi 2085
36. 37788 Helicia nilagirica Bedd. M. Norsaengsri 3743
37. 38856 Helicia nilagirica Bedd. C. Maknoi 2526
38. 43250 Helicia nilagirica Bedd. Wang Hong 7954
39. 45027 Helicia nilagirica Bedd. M. Tanaros 429
40. 47258 Helicia nilagirica Bedd. Chusie KY454
41. 48820 Helicia nilagirica Bedd. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T- 32749
42. 48785 Helicia nilagirica Bedd. Shunsuke Tsugaru T-61825
43. 49864 Helicia nilagirica Bedd. M. Norsaengsri 6384
44. 51019 Helicia nilagirica Bedd. W. Pongamornkul 2625
45. 51038 Helicia nilagirica Bedd. W. Pongamornkul 2644
46. 52523 Helicia nilagirica Bedd. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1599
47. 52918 Helicia nilagirica Bedd. Yin-Jiantao 1379
48. 55107 Helicia nilagirica Bedd. S. Bunwong et al. 187
49. 56221 Helicia nilagirica Bedd. M. Norsaengsri 790
50. 56276 Helicia nilagirica Bedd. Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051276
51. 56506 Helicia nilagirica Bedd. Nobuhito Kuroiwa, Santi Watthana, Mano Tamaragasa, Shigeo Yasuda 051147
52. 56547 Helicia nilagirica Bedd. Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051444
53. 56585 Helicia nilagirica Bedd. Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051226
54. 59642 Helicia nilagirica Bedd. T. Khambai 53
55. 60336 Helicia nilagirica Bedd. Wang Hong 7954
56. 61245 Helicia nilagirica Bedd. Ling Shein Man 087944
57. 61021 Helicia nilagirica Bedd. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086640
58. 61527 Helicia nilagirica Bedd. Ling Shein Man 087086
59. 62050 Helicia nilagirica Bedd. Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087429
60. 67014 Helicia nilagirica Bedd. W. Pongamornkul 3596
61. 68768 Helicia nilagirica Bedd. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089590
62. 69128 Helicia nilagirica Bedd. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089230
63. 72887 Helicia nilagirica Bedd. M. Norsaengsri 11004
64. 74020 Helicia nilagirica Bedd. K. Khwan 133
65. 75026 Helicia nilagirica Bedd. M. Norsaengsri 11071
66. 74845 Helicia nilagirica Bedd. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10824
67. 75547 Helicia nilagirica Bedd. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094495
68. 78079 Helicia nilagirica Bedd. W. Pongamornkul 4424
69. 78587 Helicia nilagirica Bedd. Mu Mu Aung, Myint Hlaing & Law Shine 092126
70. 78588 Helicia nilagirica Bedd. Ling Shein Man 096125
71. 78589 Helicia nilagirica Bedd. Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092515
72. 78590 Helicia nilagirica Bedd. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Tun Tin, Ling Shein Man & Law Saein 090174
73. 78591 Helicia nilagirica Bedd. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe 090140
74. 78036 Helicia nilagirica Bedd. W. Pongamornkul 4381
75. 78582 Helicia nilagirica Bedd. Mu Mu Aung, Ling Shein Mang & Aung Htay 092090
76. 78583 Helicia nilagirica Bedd. Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092381
77. 78584 Helicia nilagirica Bedd. Hidetoshi Nagamasu, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035610
78. 78585 Helicia nilagirica Bedd. Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Chika Mouri, Khin Myo Htwe, Ling Shing Maung, Hung Maung & Aung Thay 050041
79. 80701 Helicia nilagirica Bedd. W. Pongamornkul 4558
80. 82033 Helicia nilagirica Bedd. M. Norsaengsri 12066
81. 82387 Helicia nilagirica Bedd. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097283
82. 82914 Helicia nilagirica Bedd. M. Norsaengsri 12298
83. 85072 Helicia nilagirica Bedd. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3307
84. 86343 Helicia nilagirica Bedd. M. Wongnak s.n.
85. 86344 Helicia nilagirica Bedd. M. Wongnak s.n.
86. 86345 Helicia nilagirica Bedd. M. Wongnak s.n.
87. 89069 Helicia nilagirica Bedd. N. Muangyen 660
88. 91013 Helicia nilagirica Bedd. N. Muangyen 1023
89. 93407 Helicia nilagirica Bedd. Alisa Narai 19
90. 98852 Helicia nilagirica Bedd. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-329
91. 103694 Helicia nilagirica Bedd. Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-28
92. 103712 Helicia nilagirica Bedd. Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-46
93. 103722 Helicia nilagirica Bedd. Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana & Truong Quang Cuong 2-56
94. 104384 Helicia nilagirica Bedd. T. Khambai 407
95. 104388 Helicia nilagirica Bedd. T. Khambai 411
96. 104424 Helicia nilagirica Bedd. T. Khambai 447
97. 104447 Helicia nilagirica Bedd. T. Khambai 470
98. 104464 Helicia nilagirica Bedd. T. Khambai 487
99. 105396 Helicia nilagirica Bedd. T. Khambai 362
100. 105397 Helicia nilagirica Bedd. T. Khambai 363
101. 105404 Helicia nilagirica Bedd. T. Khambai 370
102. 105408 Helicia nilagirica Bedd. T. Khambai 374
103. 105414 Helicia nilagirica Bedd. T. Khambai 380
104. 111760 Helicia nilagirica Bedd. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-280
105. 112741 Helicia nilagirica Bedd. N. Muangyen 2228
106. 127963 Helicia nilagirica Bedd. K. Inthamma 799
107. 128001 Helicia nilagirica Bedd. K. Inthamma 837
108. 129241 Helicia nilagirica Bedd. Akharasit Bunsongthae 63

ปิด

QR code