ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 37110
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dianella ensifolia (L.) DC.
Family name

ชื่อวงศ์

ASPHODELACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 1992
Collected date

วันที่เก็บ

18 Jan 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb. Flower pale yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phitsanulok, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

85    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3981 Dianella ensifolia (L.) DC. W. Nanakorn et al. 3981
2. 4286 Dianella ensifolia (L.) DC. W. Nanakorn et al. 4286
3. 5551 Dianella ensifolia (L.) DC. W. Nanakorn et al. 5551
4. 8973 Dianella ensifolia (L.) DC. W. Nanakorn et al. 8973
5. 8542 Dianella ensifolia (L.) DC. W. Nanakorn et al. 8542
6. 23723 Dianella ensifolia (L.) DC. K. Kertsawang 63
7. 25126 Dianella ensifolia (L.) DC. C. Glamwaewwong 1067
8. 31346 Dianella ensifolia (L.) DC. K. Kertsawang 810
9. 34383 Dianella ensifolia (L.) DC. Warintorn K. 08-212
10. 35154 Dianella ensifolia (L.) DC. C. Maknoi 2382
11. 35989 Dianella ensifolia (L.) DC. Jatupol K. 08-330
12. 41495 Dianella ensifolia (L.) DC. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 71
13. 42048 Dianella ensifolia (L.) DC. Wang Hong 4675
14. 43119 Dianella ensifolia (L.) DC. Wang Hong 7223
15. 45652 Dianella ensifolia (L.) DC. D. Khrueasan s.n.
16. 48144 Dianella ensifolia (L.) DC. W. Boonprakop 0117
17. 48713 Dianella ensifolia (L.) DC. K. Iwatsuki, G. Murata & H.G. Gutierrez s.n.
18. 51653 Dianella ensifolia (L.) DC. W. La-ongsri & N. Romkham 1326
19. 52234 Dianella ensifolia (L.) DC. W. La-ongsri & N. Romkham 1476
20. 52490 Dianella ensifolia (L.) DC. Yin-Jiantao 1273
21. 56650 Dianella ensifolia (L.) DC. Puangpen et al. N104
22. 57592 Dianella ensifolia (L.) DC. Sorleehah Delah 1
23. 60611 Dianella ensifolia (L.) DC. Ling Shein Man 088041
24. 60788 Dianella ensifolia (L.) DC. Ling Shein Man 088228
25. 60826 Dianella ensifolia (L.) DC. Ling Shein Man 087139
26. 62003 Dianella ensifolia (L.) DC. Ling Shein Man 087530
27. 63260 Dianella ensifolia (L.) DC. V. Nguanchoo 173
28. 63263 Dianella ensifolia (L.) DC. V. Nguanchoo 192
29. 63264 Dianella ensifolia (L.) DC. V. Nguanchoo 353
30. 65511 Dianella ensifolia (L.) DC. K. Srithi 55
31. 65609 Dianella ensifolia (L.) DC. M. Norsaengsri 10097
32. 68715 Dianella ensifolia (L.) DC. M. Norsaengsri 10626
33. 73731 Dianella ensifolia (L.) DC. W. Pongamornkul 04141
34. 75453 Dianella ensifolia (L.) DC. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095112
35. 76138 Dianella ensifolia (L.) DC. C. Maknoi 6684
36. 78172 Dianella ensifolia (L.) DC. V. Nguanchoo 420
37. 78296 Dianella ensifolia (L.) DC. V. Nguanchoo 580
38. 79899 Dianella ensifolia (L.) DC. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097946
39. 80386 Dianella ensifolia (L.) DC. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-201
40. 83296 Dianella ensifolia (L.) DC. C. Maknoi 7813
41. 83561 Dianella ensifolia (L.) DC. Ubonwan Upho UBON 291
42. 83957 Dianella ensifolia (L.) DC. M. Pinyosak & P. Wessumritt 120
43. 87368 Dianella ensifolia (L.) DC. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-210
44. 93521 Dianella ensifolia (L.) DC. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5397
45. 94897 Dianella ensifolia (L.) DC. N. Turreira-Garcia 409
46. 95100 Dianella ensifolia (L.) DC. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-139
47. 95373 Dianella ensifolia (L.) DC. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4185
48. 96331 Dianella ensifolia (L.) DC. Mahasarakham University 14
49. 96516 Dianella ensifolia (L.) DC. C. Glamwaewwong 032/60
50. 98283 Dianella ensifolia (L.) DC. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-163
51. 98339 Dianella ensifolia (L.) DC. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-219
52. 101147 Dianella ensifolia (L.) DC. W. Pongamornkul 6168
53. 101185 Dianella ensifolia (L.) DC. W. Pongamornkul 6206
54. 102105 Dianella ensifolia (L.) DC. K. Kertsawang 4369
55. 102128 Dianella ensifolia (L.) DC. K. Kertsawang 4392
56. 104199 Dianella ensifolia (L.) DC. S. Kamonnate 738
57. 106220 Dianella ensifolia (L.) DC. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 676
58. 105973 Dianella ensifolia (L.) DC. W. Pongamornkul 6449
59. 106274 Dianella ensifolia (L.) DC. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 730
60. 106461 Dianella ensifolia (L.) DC. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 916
61. 106980 Dianella ensifolia (L.) DC. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 691
62. 107296 Dianella ensifolia (L.) DC. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-055
63. 107499 Dianella ensifolia (L.) DC. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-277
64. 108389 Dianella ensifolia (L.) DC. W. Pongamornkul 6597
65. 108596 Dianella ensifolia (L.) DC. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5198
66. 110042 Dianella ensifolia (L.) DC. P. Panyadee 126
67. 111252 Dianella ensifolia (L.) DC. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-200
68. 113397 Dianella ensifolia (L.) DC. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-98
69. 114491 Dianella ensifolia (L.) DC. N. Muangyen 1929
70. 115254 Dianella ensifolia (L.) DC. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 789
71. 116410 Dianella ensifolia (L.) DC. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-034
72. 117241 Dianella ensifolia (L.) DC. N. Muangyen 2508
73. 118053 Dianella ensifolia (L.) DC. N. Pan-in 013
74. 120759 Dianella ensifolia (L.) DC. N. Muangyen 2741
75. 122561 Dianella ensifolia (L.) DC. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1521
76. 122985 Dianella ensifolia (L.) DC. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-456
77. 123498 Dianella ensifolia (L.) DC. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-036
78. 124986 Dianella ensifolia (L.) DC. N. Muangyen 3562
79. 125342 Dianella ensifolia (L.) DC. W. Pongamornkul 7085
80. 126075 Dianella ensifolia (L.) DC. Stephan Gale & Khin Myo Htwe 035039
81. 126663 Dianella ensifolia (L.) DC. Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10028
82. 127819 Dianella ensifolia (L.) DC. Natdanai Pan-in 195
83. 127852 Dianella ensifolia (L.) DC. Natdanai Pan-in 228
84. 127887 Dianella ensifolia (L.) DC. Natdanai Pan-in 263
85. 129361 Dianella ensifolia (L.) DC. Akharasit Bunsongthae 229

ปิด

QR code