ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 3918
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Antidesma sp.
Family name

ชื่อวงศ์

EUPHORBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 3918
Collected date

วันที่เก็บ

21 Jun 1994
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub, by roadside in deciduous forest. Inflorescences raceme, terminal, up right; fruits subglobose.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

205    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 011
2. 964 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 964
3. 1332 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 1332
4. 1834 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 1834
5. 1844 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 1844
6. 1862 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 1862
7. 4301 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 4301
8. 3412 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 3412
9. 3524 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 3524
10. 3832 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 3832
11. 4168 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 4168
12. 4259 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 4259
13. 4534 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 4534
14. 4688 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 4688
15. 5084 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 5084
16. 5143 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 5143
17. 6276 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 6276
18. 6331 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 6331
19. 6339 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 6339
20. 8038 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 8038
21. 6843 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 6843
22. 6894 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 6894
23. 7165 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 7165
24. 7367 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 7367
25. 7534 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 7534
26. 9631 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 9631
27. 8937 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 8937
28. 9038 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 9038
29. 9064 Antidesma sp. P. Thongson 38
30. 9133 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 9133
31. 9190 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 9190
32. 9354 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 9354
33. 9480 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 9480
34. 10468 Antidesma sp. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 127
35. 11584 Antidesma sp. Sucheera s.n.
36. 10536 Antidesma sp. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 197
37. 11035 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 11035
38. 11087 Antidesma sp. W. Pongamornkul 105
39. 11280 Antidesma sp. Thon 10
40. 11397 Antidesma sp. W. Pongamornkul 136
41. 12187 Antidesma sp. W. La-ongsri 20
42. 13986 Antidesma sp. P. Srisanga & S. Watthana 652
43. 14045 Antidesma sp. P. Srisanga & S. Watthana 711
44. 14733 Antidesma sp. K. Larsen 45470
45. 14674 Antidesma sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 886
46. 14716 Antidesma sp. K. Larsen 45326
47. 15261 Antidesma sp. P. Srisanga 976
48. 15917 Antidesma sp. P. Srisanga & C. Puff 1095
49. 18024 Antidesma sp. P. Srisanga 1577
50. 17642 Antidesma sp. P. Srisanga 1421
51. 17730 Antidesma sp. W. Pongamornkul 656
52. 18008 Antidesma sp. P. Srisanga 1561
53. 18775 Antidesma sp. W. Nanakorn 593
54. 18796 Antidesma sp. W. Nanakorn 695
55. 19107 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 19107
56. 19225 Antidesma sp. S. Watthana and T. Riyapan 936
57. 20226 Antidesma sp. M. Norsaengsri 1285
58. 20529 Antidesma sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1428
59. 20532 Antidesma sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1431
60. 20639 Antidesma sp. M. Norsaengsri 1537
61. 21231 Antidesma sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2105
62. 22898 Antidesma sp. S. Watthana 1740
63. 23165 Antidesma sp. P. Srisanga 2545
64. 23178 Antidesma sp. P. Srisanga 2558
65. 23390 Antidesma sp. K. Kertsawang 36
66. 25110 Antidesma sp. C. Glamwaewwong 1060
67. 25814 Antidesma sp. Bot. KU 2006.11
68. 27241 Antidesma sp. K. Wangwasit 051222-21
69. 27523 Antidesma sp. C. Maknoi 710
70. 27708 Antidesma sp. C. Maknoi 894
71. 27882 Antidesma sp. K. Wangwasit 050615-26
72. 27884 Antidesma sp. K. Wangwasit 050615-28
73. 33046 Antidesma sp. Warintorn K. 07-030
74. 33232 Antidesma sp. Jatupol K. 07-013
75. 33242 Antidesma sp. Jatupol K. 07-023
76. 35246 Antidesma sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8038
77. 35437 Antidesma sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8257
78. 35577 Antidesma sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8410
79. 39022 Antidesma sp. W. Pongamornkul 2367
80. 40834 Antidesma sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6054
81. 41277 Antidesma sp. S. Watthana & P. Srisanga 3277
82. 41294 Antidesma sp. S. Watthana 3306
83. 44286 Antidesma sp. S. Gardner & S. Khumchompoo ST2065
84. 44373 Antidesma sp. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0881
85. 45709 Antidesma sp. D. Khrueasan MS66
86. 45139 Antidesma sp. M. Tanaros 542
87. 45140 Antidesma sp. M. Tanaros 543
88. 45597 Antidesma sp. K. Chayamarit, T. Santisuk, T. Wongprasert, T. Boonthavikoon, R. Pooma, S. Suddee, K. Phattarahirankanok 2955
89. 45678 Antidesma sp. D. Khrueasan MS67
90. 45679 Antidesma sp. D. Khrueasan MS74
91. 45680 Antidesma sp. D. Khrueasan MS322
92. 45681 Antidesma sp. D. Khrueasan MS-322
93. 45699 Antidesma sp. D. Khrueasan MS-262
94. 45700 Antidesma sp. D. Khrueasan MS395
95. 46071 Antidesma sp. C. Maknoi 3766
96. 46411 Antidesma sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 25
97. 46456 Antidesma sp. W. Pongamornkul 2531
98. 47973 Antidesma sp. M. Norsaengsri 7142
99. 48439 Antidesma sp. Gen Murata, Nobuyuki Fukuoka & Chamlong Phengklai T-16891
100. 48447 Antidesma sp. Gen Murata, Nobuyuki Fukuoka & Chamlong Phengklai s.n.
101. 48594 Antidesma sp. M. Norsaengsri 7345
102. 48597 Antidesma sp. M. Norsaengsri 7348
103. 48690 Antidesma sp. M. Norsaengsri s.n.
104. 49463 Antidesma sp. Gen Murata, Nobuyuki Fukuoka & Chamlong Phengklai s.n.
105. 50119 Antidesma sp. M N. Tamura T-60255
106. 50252 Antidesma sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52570
107. 50443 Antidesma sp. Hiroshige Koyama T-61132
108. 50581 Antidesma sp. P. Wessumritt 163
109. 54368 Antidesma sp. T. Yingkhachorn 46
110. 56210 Antidesma sp. M. Norsaengsri 801
111. 56215 Antidesma sp. M. Norsaengsri 796
112. 56219 Antidesma sp. M. Norsaengsri 792
113. 57106 Antidesma sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 221
114. 57122 Antidesma sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 237
115. 57158 Antidesma sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 273
116. 58530 Antidesma sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9565
117. 58534 Antidesma sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9569
118. 58557 Antidesma sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9592
119. 59227 Antidesma sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9764
120. 62081 Antidesma sp. D. Khrueasan MS-257
121. 62290 Antidesma sp. Romklao Botanical Garden 0577/2555
122. 62319 Antidesma sp. Romklao Botanical Garden 0606/2555
123. 62724 Antidesma sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1148
124. 63441 Antidesma sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6693
125. 63458 Antidesma sp. M. Norsaengsri 6714
126. 63579 Antidesma sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6654
127. 64042 Antidesma sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6955
128. 64470 Antidesma sp. W. Pongamornkul 3019
129. 64485 Antidesma sp. W. Pongamornkul 3034
130. 65372 Antidesma sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2444
131. 65710 Antidesma sp. M. Norsaengsri 10202
132. 66237 Antidesma sp. W. Pongamornkul 3275
133. 66838 Antidesma sp. M. Norsaengsri 10436
134. 66851 Antidesma sp. M. Norsaengsri 10449
135. 66902 Antidesma sp. W. Pongamornkul 3484
136. 66920 Antidesma sp. W. Pongamornkul 3502
137. 67659 Antidesma sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 926
138. 67678 Antidesma sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 945
139. 67825 Antidesma sp. M. Norsaengsri 10505
140. 68064 Antidesma sp. P. Thongson & W. Boonprakop 0331
141. 70927 Antidesma sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5750
142. 71516 Antidesma sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1053
143. 71528 Antidesma sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1065
144. 71867 Antidesma sp. B. Pantarod 6
145. 71931 Antidesma sp. J. Towaranonte s.n.
146. 72832 Antidesma sp. M. Norsaengsri 10943
147. 73045 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11212
148. 73046 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11213
149. 73092 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11260
150. 73174 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11344
151. 73175 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11345
152. 73178 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11348
153. 73179 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11349
154. 73357 Antidesma sp. C. Lakoet 0515
155. 74867 Antidesma sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10849
156. 73924 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11454
157. 75137 Antidesma sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2308
158. 75374 Antidesma sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095460
159. 75665 Antidesma sp. W. Tanming 553
160. 78967 Antidesma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-163
161. 79012 Antidesma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-208
162. 79098 Antidesma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-293
163. 79112 Antidesma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-307
164. 79146 Antidesma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-341
165. 79264 Antidesma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-459
166. 79265 Antidesma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-460
167. 82095 Antidesma sp. M. Norsaengsri 12127
168. 81400 Antidesma sp. M. Norsaengsri 12195
169. 84196 Antidesma sp. W. Pongamornkul 4982
170. 84393 Antidesma sp. K. Kertsawang 3247
171. 85419 Antidesma sp. C. Maknoi 8067
172. 86357 Antidesma sp. M. Wongnak s.n.
173. 92486 Antidesma sp. L. Kamkom s.n.
174. 92489 Antidesma sp. R. Suksathan 208
175. 92612 Antidesma sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-003
176. 92697 Antidesma sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-088
177. 95583 Antidesma sp. W. Pongamornkul 5944
178. 95612 Antidesma sp. W. Pongamornkul 5973
179. 96462 Antidesma sp. Mahasarakham University 145
180. 96571 Antidesma sp. C. Glamwaewwong 087/60
181. 96718 Antidesma sp. C. Glamwaewwong 234/60
182. 97052 Antidesma sp. P. Phaosrichai 436
183. 97110 Antidesma sp. P. Phaosrichai 494
184. 97163 Antidesma sp. P. Phaosrichai 547
185. 98606 Antidesma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-083
186. 101179 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6200
187. 101693 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6234
188. 101694 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6235
189. 101701 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6242
190. 104533 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6310
191. 104538 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6315
192. 104576 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6353
193. 104597 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6374
194. 104632 Antidesma sp. C. Maknoi 5776
195. 104902 Antidesma sp. C. Maknoi 6058
196. 105532 Antidesma sp. C. Maknoi 6875
197. 105621 Antidesma sp. C. Maknoi 7049
198. 105773 Antidesma sp. Pimsiri PN038
199. 105806 Antidesma sp. Pimsiri PN090
200. 107077 Antidesma sp. C. Maknoi 4842
201. 107105 Antidesma sp. C. Maknoi 4873
202. 111050 Antidesma sp. K. Kertsawang 4619
203. 111144 Antidesma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-092
204. 111312 Antidesma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-260
205. 111355 Antidesma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-303

ปิด

QR code