ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 37167
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Monoon sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ANNONACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 2049
Collected date

วันที่เก็บ

10 Mar 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

T. Chaowasku
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree, 15 m tall, fruits dull greenish red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

48    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 217 Monoon sp. W. Nanakorn et al. 217
2. 391 Monoon sp. W. Nanakorn et al. 391
3. 497 Monoon sp. W. Nanakorn et al. 497
4. 806 Monoon sp. W. Nanakorn et al. 806
5. 925 Monoon sp. W. Nanakorn et al. 925
6. 3531 Monoon sp. W. Nanakorn et al. 3531
7. 6565 Monoon sp. W. Nanakorn et al. 6565
8. 8552 Monoon sp. W. Nanakorn et al. 8552
9. 10532 Monoon sp. W. Nanakorn et al. 10532
10. 12538 Monoon sp. P. Srisanga 299
11. 13752 Monoon sp. W. Nanakorn et al. 13752
12. 23213 Monoon sp. P. Srisanga 2593
13. 25686 Monoon sp. C. Maknoi 223
14. 27826 Monoon sp. K. Kertsawang 578
15. 27851 Monoon sp. C. Glamwaewwong 1249
16. 36620 Monoon sp. C. Maknoi 1940
17. 45579 Monoon sp. R. Pooma, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon (tree climber) 3225
18. 49575 Monoon sp. S. Gardner ST2267
19. 49576 Monoon sp. S. Gardner, S. Sidisunthorn & P. Tippayasri ST1710
20. 49582 Monoon sp. S. Gardner ST2420
21. 50717 Monoon sp. L. Kamkom 02018
22. 50780 Monoon sp. S. Watthana 3509
23. 50976 Monoon sp. M. Norsaengsri 5464
24. 52530 Monoon sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1609
25. 52830 Monoon sp. Yin-Jiantao 1713
26. 53261 Monoon sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7729
27. 57963 Monoon sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9065
28. 58300 Monoon sp. M. Norsaengsri 5311.1
29. 63566 Monoon sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6639
30. 65332 Monoon sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2399
31. 64754 Monoon sp. M. Norsaengsri s.n.
32. 71139 Monoon sp. Uamporn s.n.
33. 74301 Monoon sp. Zhou-Shishun 7376
34. 74914 Monoon sp. C. Maknoi 6560
35. 74984 Monoon sp. C. Maknoi 6630
36. 81169 Monoon sp. C. Maknoi 7350
37. 82242 Monoon sp. M. Norsaengsri 12246
38. 81785 Monoon sp. M. Norsaengsri 11819
39. 83237 Monoon sp. W. Pongamornkul 4772
40. 84076 Monoon sp. W. Pongamornkul 4862
41. 85551 Monoon sp. C. Maknoi 8250
42. 88032 Monoon sp. C. Maknoi 7718
43. 95235 Monoon sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-274
44. 95991 Monoon sp. P. Phaosrichai 389
45. 104796 Monoon sp. C. Maknoi 5672
46. 105635 Monoon sp. C. Maknoi 7063
47. 110429 Monoon sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5547
48. 110541 Monoon sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5656

ปิด

QR code