ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 37177
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill.
Family name

ชื่อวงศ์

APOCYNACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 2059
Collected date

วันที่เก็บ

10 Mar 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub, 0.5 m tall, flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

56    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4678 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. W. Nanakorn et al. 4678
2. 6255 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. W. Nanakorn et al. 6255
3. 6806 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. S. Watthana & P. Srisanga 39
4. 8969 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. W. Nanakorn et al. 8969
5. 8980 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. W. Nanakorn et al. 8980
6. 9189 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. W. Nanakorn et al. 9189
7. 11724 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. W. Nanakorn et al. 11724
8. 12918 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. P. Srisanga 448
9. 14644 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 856
10. 19529 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. W. Pongamornkul 696
11. 20592 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1491
12. 20950 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. P. Srisanga 1962
13. 24629 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. C. Glamwaewwong 817
14. 29843 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. C. Maknoi 1435
15. 30115 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. S. Watthana 2386
16. 34256 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. W. Pongamornkul 1614
17. 36072 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. Jatupol K. 08-413
18. 38436 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. C. Maknoi & P. Srisanga 2208
19. 38524 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. C. Maknoi & P. Srisanga 2296
20. 43012 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. Zhou Shi-shun 3694
21. 43120 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. Wang Hong 6433
22. 43974 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. S. Gardner ST2258
23. 44208 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. S. Gardner ST1802a
24. 44209 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. S. Gardner ST1802
25. 44432 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. Zhou Shi-shun 3716
26. 63075 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. Li-Jianwu 784
27. 73741 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. W. Pongamornkul 04151
28. 74860 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10842
29. 82060 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. M. Norsaengsri 12093
30. 82940 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. M. Norsaengsri 12324
31. 83763 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2790
32. 85060 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3295
33. 85712 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. W. Pongamornkul 5053
34. 90169 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-92
35. 90387 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-309
36. 91042 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. N. Muangyen 1052
37. 92155 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. Ling Shein Mang 092986
38. 95762 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. W. Pongamornkul 6046
39. 96497 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. C. Glamwaewwong 013/60
40. 101065 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. W. Pongamornkul 6086
41. 101679 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. W. Pongamornkul 6220
42. 105793 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. Pimsiri PN065
43. 113346 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-47
44. 113472 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-173
45. 113678 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-379
46. 113939 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-189
47. 114418 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4761
48. 115040 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. Pattararat Wongman 006
49. 116918 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-110
50. 118607 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. K. Kertsawang 3913
51. 126059 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. N. Tanaka, T. Sugawara, S. Kobayashi, T. Toma, T. Akiyama & K. Watanabe 030950
52. 130985 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1258
53. 132262 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. W. Pongamornkul 7354
54. 136173 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 87
55. 137600 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. K. Inthamma 1184
56. 138941 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3820

ปิด

QR code