ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 37334
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan
Family name

ชื่อวงศ์

CUCURBITACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

J.F. Maxwell 06-746
Collected date

วันที่เก็บ

20 Oct 2006
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Annual vine; stems dull green with dull reddish, turning green; tendrile, peduncle dull dark red; penicels, calyx tube & lobes dull red; bracts dull dark red; corolla white, lobes with red venation; anthers cream leaf blades dull dark green above, dull light green below.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

51    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 107 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. Nanakorn et al. 107
2. 788 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. Nanakorn et al. 788
3. 1437 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. Nanakorn et al. 1437
4. 4116 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. Nanakorn et al. 4116
5. 4651 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. Nanakorn et al. 4651
6. 5334 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. Nanakorn et al. 5334
7. 9494 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. Nanakorn et al. 9494
8. 11375 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan P. Thongson 35
9. 11710 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. Pongamornkul 258
10. 12025 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. Pongamornkul 312
11. 15382 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 556
12. 19160 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. Saemyarm 103
13. 20923 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan P. Srisanga 1935
14. 23818 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan C. Glamwaewwong 521
15. 33291 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan Jatupol K. 07-072
16. 36059 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan Jatupol K. 08-400
17. 37723 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan J.F. Maxwell 06-669
18. 40338 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan C. Maknoi 2709
19. 45776 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan D. Khrueasan MS769
20. 47157 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan Chusie KY71
21. 47949 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan M. Norsaengsri 7117
22. 48524 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan M. Norsaengsri & N. Tathana 7275
23. 48571 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan M. Norsaengsri & N. Tathana 7322
24. 51466 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan M. Norsaengsri & N. Tathana 7536
25. 51041 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. Pongamornkul 2647
26. 55059 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan M. Norsaengsri & N. Tathana 8361
27. 56587 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan P. Suksathan with Wilde, W.J.J.O de; Wilde-Duyfies, B.B.de 5330
28. 58812 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan Zhou-Shishun 2414
29. 66198 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. Pongamornkul 3231
30. 67103 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. Pongamornkul 3685
31. 68650 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3014
32. 71834 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan B. Pantarod 113
33. 73435 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan C. Lakoet 0593
34. 75655 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. Tanming 543
35. 78110 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. Pongamornkul 4455
36. 78166 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan V. Nguanchoo 400
37. 80233 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-49
38. 80291 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-107
39. 87388 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-230
40. 91730 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. La-ongsri and Panyachan & P. Tatiya 3707
41. 92433 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3906
42. 92453 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3926
43. 94982 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan Kamonrat Panta 030
44. 95369 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4181
45. 95207 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-246
46. 102410 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan V. Nguanchoo 647
47. 104136 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan S. Kamonnate 797
48. 115376 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 911
49. 117380 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 966
50. 123145 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-139
51. 133031 Trichosanthes pubera Blume subsp. rubriflos (Cayla) Duyfjes & Pruesapan W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 2995

ปิด

QR code