ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 37397
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb & B. Krishna
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

J.F. Maxwell 06-203
Collected date

วันที่เก็บ

24 Mar 2006
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Christian Puff
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Krabi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

18    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 174 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb & B. Krishna W. Nanakorn et al. 174
2. 3387 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb & B. Krishna W. Nanakorn et al. 3387
3. 3646 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb & B. Krishna W. Nanakorn et al. 3646
4. 9080 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb & B. Krishna P. Thongson 54
5. 9364 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb & B. Krishna W. Nanakorn et al. 9364
6. 11605 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb & B. Krishna W. Pongamornkul 204
7. 13982 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb & B. Krishna P. Srisanga & S. Watthana 648
8. 14036 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb & B. Krishna P. Srisanga & S. Watthana 702
9. 17637 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb & B. Krishna P. Srisanga 1416
10. 17994 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb & B. Krishna P. Srisanga 1547
11. 18021 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb & B. Krishna P. Srisanga 1574
12. 35328 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb & B. Krishna Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8135
13. 37632 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb & B. Krishna J.F. Maxwell 06-572
14. 37515 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb & B. Krishna J.F. Maxwell 06-333
15. 38190 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb & B. Krishna P. Wessumritt 116
16. 38831 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb & B. Krishna C. Maknoi 2501
17. 117405 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb & B. Krishna W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 991
18. 132225 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites var. ophioxyloides (Wall.) Deb & B. Krishna Martin van de Bult 1850

ปิด

QR code