ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 37502
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze
Family name

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

J.F. Maxwell 06-320
Collected date

วันที่เก็บ

22 May 2006
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

46    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 312 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze W. Nanakorn et al. 312
2. 813 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze W. Nanakorn et al. 813
3. 1786 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze W. Nanakorn et al. 1786
4. 21591 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze P. Suksathan s.n.
5. 51443 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze M. Norsaengsri & N. Tathana 7513
6. 53939 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze P. Pornpongrungrueng 343
7. 53940 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze P. Pornpongrungrueng 00-115
8. 53926 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze P. Pornpongrungrueng 00-59
9. 65975 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze K. Srithi 83
10. 66976 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze W. Pongamornkul 3558
11. 69147 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089201
12. 69399 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze Zhou-Shishun 6837
13. 69532 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze Zhou-Shishun 7126
14. 69764 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze Nobuyuki Tanaka & Tomohisa Yukawa 082016
15. 75390 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095497
16. 75434 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095089
17. 76459 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094264
18. 78335 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze V. Nguanchoo 267
19. 82941 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze M. Norsaengsri 12325
20. 90166 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-89
21. 90188 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-111
22. 92661 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-052
23. 93618 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5801
24. 98191 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-071
25. 98878 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-355
26. 101139 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze W. Pongamornkul 6160
27. 102371 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze V. Nguanchoo 606
28. 102537 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze V. Nguanchoo 791
29. 104227 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze S. Kamonnate 710
30. 106252 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 708
31. 111448 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-396
32. 113333 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-34
33. 113452 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-153
34. 113544 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-245
35. 113775 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-025
36. 113942 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-192
37. 115231 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 766
38. 117523 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1615
39. 118154 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze N. Pan-in 114
40. 122566 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1526
41. 130505 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 782
42. 131349 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze Kamonnate Srithi MJU-172
43. 133630 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze Natdanai Pan-in V 415
44. 136199 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 113
45. 138690 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze Natdanai Pan-in 565
46. 139288 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze Natdanai Pan-in 645

ปิด

QR code