ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 37633
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Leea indica (Burm.f.) Merr.
Family name

ชื่อวงศ์

VITACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

J.F. Maxwell 06-573
Collected date

วันที่เก็บ

11 Aug 2006
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Krabi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

164    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3525 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Nanakorn et al. 3525
2. 9266 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Thongson 68
3. 10229 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Nanakorn et al. 10229
4. 10537 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 198
5. 14595 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 807
6. 15194 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Srisanga 909
7. 15195 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Srisanga 910
8. 15333 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 440
9. 20498 Leea indica (Burm.f.) Merr. S. Watthana 1250
10. 20906 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Srisanga 1918
11. 20984 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri 1557
12. 23211 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Srisanga 2591
13. 27704 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi 890
14. 31119 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2794
15. 34937 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 1741
16. 34938 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 1742
17. 35323 Leea indica (Burm.f.) Merr. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8130
18. 35711 Leea indica (Burm.f.) Merr. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8563
19. 36253 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3926
20. 36611 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi 1931
21. 37678 Leea indica (Burm.f.) Merr. J.F. Maxwell 06-621
22. 38811 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi 2481
23. 41218 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5607
24. 44788 Leea indica (Burm.f.) Merr. Piyawan Winichainan HN1143
25. 45649 Leea indica (Burm.f.) Merr. D. Khrueasan MS-307
26. 46046 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi 3741
27. 46837 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Tanaros 309
28. 48603 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri & N. Tathana 7354
29. 49516 Leea indica (Burm.f.) Merr. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0441
30. 49532 Leea indica (Burm.f.) Merr. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0250
31. 51749 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri & N. Tathana 7803
32. 51823 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri & N. Tathana 7878
33. 52624 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1709
34. 53834 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi 3116
35. 53893 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi 3175
36. 54473 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri & P. Thongson 6951
37. 54639 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Chantaranothai et al. s.n.
38. 55369 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri & N. Tathana 8326
39. 55556 Leea indica (Burm.f.) Merr. Sawai 216
40. 58379 Leea indica (Burm.f.) Merr. K. Chanta 27
41. 58617 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri & N. Tathana 9652
42. 59178 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri & N. Tathana 9715
43. 59885 Leea indica (Burm.f.) Merr. Romklao Botanical Garden 0276/2554
44. 61192 Leea indica (Burm.f.) Merr. Ling Shein Man 088005
45. 62568 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 2818
46. 62575 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 2825
47. 62716 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1140
48. 63247 Leea indica (Burm.f.) Merr. V. Nguanchoo 249
49. 63248 Leea indica (Burm.f.) Merr. V. Nguanchoo 300
50. 63249 Leea indica (Burm.f.) Merr. V. Nguanchoo 203
51. 63439 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri 6691
52. 63882 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9900
53. 64354 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 2903
54. 65305 Leea indica (Burm.f.) Merr. K. Srithi 66
55. 66919 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 3501
56. 66804 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri 10402
57. 66991 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 3573
58. 67848 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri 10528
59. 68812 Leea indica (Burm.f.) Merr. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089638
60. 71379 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 3819
61. 71381 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 3821
62. 71919 Leea indica (Burm.f.) Merr. J. Towaranonte s.n.
63. 73450 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Lakoet 0608
64. 73659 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 04069
65. 73810 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Phaosrichai 51
66. 74794 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 04268
67. 75183 Leea indica (Burm.f.) Merr. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2388
68. 75653 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Tanming 541
69. 77899 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11171
70. 79078 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-273
71. 79237 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-432
72. 80323 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-138
73. 80803 Leea indica (Burm.f.) Merr. K. Phoutthavong et al. 491
74. 82331 Leea indica (Burm.f.) Merr. S. Watthana 4320
75. 83008 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri 12392
76. 83122 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 4657
77. 83128 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 4663
78. 83656 Leea indica (Burm.f.) Merr. S. Bunma s.n.
79. 83657 Leea indica (Burm.f.) Merr. S. Bunma s.n.
80. 84204 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 4990
81. 84210 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 4996
82. 84631 Leea indica (Burm.f.) Merr. K. Kertsawang 3412
83. 84858 Leea indica (Burm.f.) Merr. S. Watthana & W. La-ongsri 3936
84. 85174 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Phaosrichai 283
85. 85344 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi 7992
86. 85850 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri 12503
87. 85867 Leea indica (Burm.f.) Merr. M. Norsaengsri 12520
88. 86052 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-056
89. 86092 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-096
90. 86736 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Glamwaewwong 030/58
91. 87264 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-106
92. 87720 Leea indica (Burm.f.) Merr. Saensouk et al. 106
93. 87722 Leea indica (Burm.f.) Merr. Saensouk et al. 108
94. 88061 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3536
95. 88148 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 5154
96. 88248 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 5254
97. 88506 Leea indica (Burm.f.) Merr. N. Muangyen 358
98. 90795 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3403
99. 91828 Leea indica (Burm.f.) Merr. N. Muangyen 1196
100. 92496 Leea indica (Burm.f.) Merr. L. Kamkom, R. Suksathan & C. Maknoi s.n.
101. 92771 Leea indica (Burm.f.) Merr. N. Muangyen 1341
102. 93026 Leea indica (Burm.f.) Merr. D. Argyriou 226
103. 93040 Leea indica (Burm.f.) Merr. N. Turreira-Garcia 209
104. 93286 Leea indica (Burm.f.) Merr. D. Argyriou 564
105. 93293 Leea indica (Burm.f.) Merr. N. Turreira Garcia 571
106. 95007 Leea indica (Burm.f.) Merr. Ploy Hutasing 024
107. 95017 Leea indica (Burm.f.) Merr. Chusie & Trithip Sukho MHR020
108. 95067 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-106
109. 95076 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-115
110. 96324 Leea indica (Burm.f.) Merr. Mahasarakham University 7
111. 96109 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4293
112. 96475 Leea indica (Burm.f.) Merr. Mahasarakham University 158
113. 96481 Leea indica (Burm.f.) Merr. Mahasarakham University 164
114. 96543 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Glamwaewwong 059/60
115. 96605 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Glamwaewwong 121/60
116. 98310 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-190
117. 98616 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-093
118. 98709 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-186
119. 100716 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-319
120. 100740 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-343
121. 101270 Leea indica (Burm.f.) Merr. N. Muangyen AKN 016
122. 102682 Leea indica (Burm.f.) Merr. V. Nguanchoo 973
123. 104547 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul 6324
124. 104612 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi 5756
125. 105171 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi 6407
126. 105619 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi 7047
127. 105814 Leea indica (Burm.f.) Merr. Chusri Trisonthi & Khwanruethai Kamfachuea PMO173
128. 105863 Leea indica (Burm.f.) Merr. Pimsiri PN099
129. 109649 Leea indica (Burm.f.) Merr. Phityada Sornmanee 43004
130. 109657 Leea indica (Burm.f.) Merr. Benchamat 002
131. 109690 Leea indica (Burm.f.) Merr. Wannakorn Tongnuch 001
132. 110241 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. La-ongsri with T. Pingyot, S. Satata & P. Tatiya 5347
133. 110756 Leea indica (Burm.f.) Merr. N. Muangyen 1967
134. 113249 Leea indica (Burm.f.) Merr. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3942
135. 114506 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4844
136. 115161 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 696
137. 115266 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 801
138. 115877 Leea indica (Burm.f.) Merr. K. Wangwasit 180717-1
139. 117159 Leea indica (Burm.f.) Merr. N. Muangyen 2426
140. 117337 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 923
141. 117352 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 938
142. 117801 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-171
143. 117871 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-241
144. 118002 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-372
145. 123610 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-146
146. 123208 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-202
147. 123787 Leea indica (Burm.f.) Merr. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-324
148. 125649 Leea indica (Burm.f.) Merr. K. Punchay 303
149. 126956 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1687
150. 126978 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1709
151. 127053 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1784
152. 128114 Leea indica (Burm.f.) Merr. K. Inthamma 973
153. 128549 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 1989
154. 128556 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 1996
155. 128895 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2334
156. 128901 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2340
157. 129266 Leea indica (Burm.f.) Merr. Akharasit Bunsongthae 102
158. 130586 Leea indica (Burm.f.) Merr. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 863
159. 133033 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 2997
160. 133049 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3013
161. 133114 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3078
162. 133843 Leea indica (Burm.f.) Merr. R. Kantasrila MSD 54
163. 140796 Leea indica (Burm.f.) Merr. Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe - 101573
164. 140864 Leea indica (Burm.f.) Merr. W. Pongamornkul - 8028

ปิด

QR code