ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 37684
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Didymocarpus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

GESNERIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

J.F. Maxwell 06-627
Collected date

วันที่เก็บ

4 Sep 2006
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Pranee Nangngam
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shaded and moist to partly open red dryer area near along graniteoutcrops along a small stream to primary, evergreen, seasonal, hardwood + bamboo, fire-damaged forest; granite bedrock. Perennial, pettiole light green; inflorescence.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1250
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

23    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11921 Didymocarpus sp. Serm 107
2. 15393 Didymocarpus sp. S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 585
3. 17236 Didymocarpus sp. P. Suksathan 2545
4. 20974 Didymocarpus sp. P. Srisanga 1986
5. 21113 Didymocarpus sp. C. Maknoi 180
6. 28817 Didymocarpus sp. S. Pumicong 451
7. 30617 Didymocarpus sp. P. Suksathan 4237
8. 30655 Didymocarpus sp. P. Suksathan 4275
9. 30676 Didymocarpus sp. P. Suksathan 4296
10. 31390 Didymocarpus sp. K. Kertsawang 854
11. 31567 Didymocarpus sp. A. Keratikornkol 354
12. 37049 Didymocarpus sp. P. Suksathan 4618
13. 60272 Didymocarpus sp. Wang Hong 8316
14. 64094 Didymocarpus sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2494
15. 73927 Didymocarpus sp. M. Norsaengsri 11457
16. 75748 Didymocarpus sp. W. Pongamornkul 4333
17. 75854 Didymocarpus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095423
18. 76005 Didymocarpus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095362
19. 76602 Didymocarpus sp. C. Maknoi 7171
20. 91741 Didymocarpus sp. W. La-ongsri and Panyachan & P. Tatiya 3718
21. 104541 Didymocarpus sp. W. Pongamornkul 6318
22. 105948 Didymocarpus sp. W. Pongamornkul 6424
23. 108497 Didymocarpus sp. T. Choopan et al. 2017-173

ปิด

QR code