ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 37688
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cyperus laxus Lam.
Family name

ชื่อวงศ์

CYPERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

J.F. Maxwell 06-632
Collected date

วันที่เก็บ

4 Sep 2006
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Rai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

64    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2651 Cyperus laxus Lam. W. Nanakorn et al. 2651
2. 3125 Cyperus laxus Lam. W. Nanakorn et al. 3125
3. 3255 Cyperus laxus Lam. W. Nanakorn et al. 3255
4. 3761 Cyperus laxus Lam. W. Nanakorn et al. 3761
5. 4661 Cyperus laxus Lam. W. Nanakorn et al. 4661
6. 7622 Cyperus laxus Lam. W. Nanakorn et al. 7622
7. 7254 Cyperus laxus Lam. W. Nanakorn et al. 7254
8. 23052 Cyperus laxus Lam. C. Glamwaewwong 218
9. 35424 Cyperus laxus Lam. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8244
10. 38754 Cyperus laxus Lam. S. Watthana 2984
11. 39545 Cyperus laxus Lam. M. Norsaengsri 4634
12. 41188 Cyperus laxus Lam. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5577
13. 45769 Cyperus laxus Lam. D. Khrueasan MS375
14. 45771 Cyperus laxus Lam. D. Khrueasan MS831
15. 47764 Cyperus laxus Lam. S. Sawangsawat 219
16. 47958 Cyperus laxus Lam. M. Norsaengsri 7126
17. 52584 Cyperus laxus Lam. W. La-ongsri 1670
18. 55446 Cyperus laxus Lam. M. Norsaengsri & N. Tathana 8434
19. 55560 Cyperus laxus Lam. M. Norsaengsri & N. Tathana 8568
20. 56645 Cyperus laxus Lam. Puangpen et al. N367
21. 57048 Cyperus laxus Lam. M. Norsaengsri & N. Tathana 9327
22. 57371 Cyperus laxus Lam. Puangpen et al. N392
23. 58117 Cyperus laxus Lam. M. Norsaengsri 466
24. 58415 Cyperus laxus Lam. M. Norsaengsri & N. Tathana 9450
25. 58588 Cyperus laxus Lam. M. Norsaengsri & N. Tathana 9623
26. 62222 Cyperus laxus Lam. Romklao Botanical Garden 0509/2555
27. 62789 Cyperus laxus Lam. M. Norsaengsri 10001
28. 64020 Cyperus laxus Lam. M. Norsaengsri & P. Thongson 6904
29. 66016 Cyperus laxus Lam. K. Srithi 658
30. 67819 Cyperus laxus Lam. M. Norsaengsri 10499
31. 68548 Cyperus laxus Lam. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2912
32. 80316 Cyperus laxus Lam. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-132
33. 81114 Cyperus laxus Lam. C. Maknoi 7295
34. 84865 Cyperus laxus Lam. S. Watthana & W. La-ongsri 3943
35. 84915 Cyperus laxus Lam. S. Watthana & W. La-ongsri 3996
36. 95201 Cyperus laxus Lam. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-240
37. 104247 Cyperus laxus Lam. S. Kamonnate 811
38. 104184 Cyperus laxus Lam. S. Kamonnate 754
39. 105623 Cyperus laxus Lam. C. Maknoi 7051
40. 108563 Cyperus laxus Lam. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5165
41. 110880 Cyperus laxus Lam. N. Muangyen 2095
42. 112384 Cyperus laxus Lam. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1161
43. 113167 Cyperus laxus Lam. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6770
44. 113938 Cyperus laxus Lam. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-188
45. 115364 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 899
46. 115207 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 742
47. 115306 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 841
48. 115485 Cyperus laxus Lam. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1377
49. 117171 Cyperus laxus Lam. N. Muangyen 2438
50. 123406 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-400
51. 124960 Cyperus laxus Lam. N. Muangyen 3537
52. 126979 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1710
53. 127045 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1776
54. 127134 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1865
55. 127212 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1943
56. 128667 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2107
57. 128695 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2135
58. 128828 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2268
59. 128909 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2348
60. 130563 Cyperus laxus Lam. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 840
61. 136798 Cyperus laxus Lam. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103220
62. 138791 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3670
63. 138858 Cyperus laxus Lam. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3737
64. 139192 Cyperus laxus Lam. Monthon Norsaengsri, Lamthai Sasnok 12827

ปิด

QR code