ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 37786
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Vernonia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 3741
Collected date

วันที่เก็บ

26 Apr 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber. Flower green. In oak forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

191    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2916 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 2916
2. 5337 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 5337
3. 5683 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 5683
4. 5760 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 5760
5. 5858 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 5858
6. 6015 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 6015
7. 6033 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 6033
8. 6156 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 6156
9. 8306 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 8306
10. 8415 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 8415
11. 8629 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 8629
12. 8925 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 8925
13. 9823 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 9823
14. 10100 Vernonia sp. W. Pongamornkul 23
15. 10191 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 10191
16. 10277 Vernonia sp. W. Pongamornkul 48
17. 12288 Vernonia sp. W. Pongamornkul 343
18. 12812 Vernonia sp. Serm 41
19. 13029 Vernonia sp. W. Pongamornkul 391
20. 13062 Vernonia sp. P. Srisanga 458
21. 16067 Vernonia sp. P. Suksathan s.n.
22. 16438 Vernonia sp. P. Suksathan 2111
23. 16635 Vernonia sp. P. Srisanga 1229
24. 17354 Vernonia sp. M. Norsaengsri 906
25. 18239 Vernonia sp. M. Norsaengsri 1010
26. 18804 Vernonia sp. W. Nanakorn 1125
27. 21451 Vernonia sp. M. Norsaengsri 1696
28. 22715 Vernonia sp. P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2447
29. 22754 Vernonia sp. P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2486
30. 23053 Vernonia sp. C. Glamwaewwong 219
31. 23296 Vernonia sp. W. Pongamornkul 942
32. 23612 Vernonia sp. P. Srisanga 2621
33. 23614 Vernonia sp. P. Srisanga 2623
34. 23861 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 23861
35. 23897 Vernonia sp. W. Nanakorn et al. 23897
36. 27531 Vernonia sp. C. Maknoi 718
37. 28294 Vernonia sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210804-21(2)
38. 31252 Vernonia sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2927
39. 32838 Vernonia sp. N. Muangyen 154
40. 33376 Vernonia sp. Jatupol K. 07-157
41. 34149 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2074
42. 34150 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2075
43. 34152 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2077
44. 34157 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2082
45. 34163 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2088
46. 34286 Vernonia sp. W. Pongamornkul 1644
47. 34287 Vernonia sp. W. Pongamornkul 1646
48. 36341 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2288
49. 36781 Vernonia sp. P. Suksathan 4525
50. 37228 Vernonia sp. C. Maknoi 2109
51. 37789 Vernonia sp. M. Norsaengsri 3744
52. 37791 Vernonia sp. M. Norsaengsri 3746
53. 38070 Vernonia sp. S. Watthana 2771
54. 38087 Vernonia sp. S. Watthana & A. Keratikorkul 2864
55. 38341 Vernonia sp. P. Srisanga & P. Suksathan 3274
56. 38584 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2434
57. 38615 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2465
58. 38618 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2468
59. 42548 Vernonia sp. S. Bunwong 357
60. 42562 Vernonia sp. S. Bunwong 385
61. 42564 Vernonia sp. S. Bunwong 388
62. 42976 Vernonia sp. D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul & R. Meeboonya 4570
63. 45239 Vernonia sp. D. Khrueasan MS-18
64. 46513 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2588
65. 46528 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2603
66. 48145 Vernonia sp. W. Boonprakop 0118
67. 49237 Vernonia sp. Tatemi Shimizu, Fumihiro Konta, Tem Smitinand, Thawatchai Wongprasert & Bunnak Sangkhachand T-29229
68. 49238 Vernonia sp. Tatemi Shimizu, Fumihiro Konta, Tem Smitinand, Thawatchai Wongprasert & Bunnak Sangkhachand T-29269
69. 49910 Vernonia sp. M. Norsaengsri 6430
70. 49921 Vernonia sp. M. Norsaengsri 6441
71. 50414 Vernonia sp. Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33720
72. 50912 Vernonia sp. S. Watthana 3645
73. 51166 Vernonia sp. W. Pongamornkul 2772
74. 51798 Vernonia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7852
75. 52812 Vernonia sp. C. Maknoi 2981
76. 52953 Vernonia sp. C. Maknoi 3950
77. 53761 Vernonia sp. C. Maknoi 3042
78. 53821 Vernonia sp. C. Maknoi 3102
79. 53846 Vernonia sp. C. Maknoi 3128
80. 54203 Vernonia sp. M. Norsaengsri 5984
81. 55717 Vernonia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8517
82. 56190 Vernonia sp. M. Norsaengsri 5761
83. 57934 Vernonia sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9036
84. 58077 Vernonia sp. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9829
85. 59110 Vernonia sp. Yin-Jiantao 1962
86. 59308 Vernonia sp. Li-Jianwu 268
87. 59716 Vernonia sp. S. Klongngern 11
88. 60692 Vernonia sp. Ling Shein Man 087871
89. 60883 Vernonia sp. Ling Shein Man 087251
90. 62252 Vernonia sp. Romklao Botanical Garden 0539/2555
91. 62418 Vernonia sp. Romklao Botanical Garden 0358/2554
92. 63837 Vernonia sp. P. Thongson 22
93. 65719 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10211
94. 65720 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10212
95. 66244 Vernonia sp. W. Pongamornkul 3282
96. 67778 Vernonia sp. M. Norsaengsri 5836
97. 68707 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10618
98. 70827 Vernonia sp. Insavai, Keooudone, Somdy & Kittisack et al. 035
99. 70830 Vernonia sp. Insavai, Keooudone, Somdy & Kittisack et al. 039
100. 70922 Vernonia sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5740
101. 71662 Vernonia sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091103
102. 72068 Vernonia sp. W. Pongamornkul 03948
103. 72773 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10879
104. 72774 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10880
105. 73021 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10802
106. 73024 Vernonia sp. M. Norsaengsri 10805
107. 73744 Vernonia sp. W. Pongamornkul 04154
108. 74458 Vernonia sp. Zhou-Shishun 8432
109. 80383 Vernonia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-198
110. 80506 Vernonia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-321
111. 80642 Vernonia sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3144
112. 80680 Vernonia sp. W. Pongamornkul 4537
113. 80717 Vernonia sp. W. Pongamornkul 4574
114. 80720 Vernonia sp. W. Pongamornkul 4577
115. 81374 Vernonia sp. M. Norsaengsri 12169
116. 81591 Vernonia sp. C. Maknoi 651
117. 81691 Vernonia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11731
118. 82819 Vernonia sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2685
119. 83316 Vernonia sp. C. Maknoi 7833
120. 83070 Vernonia sp. W. Pongamornkul 4605
121. 83192 Vernonia sp. W. Pongamornkul 4727
122. 83293 Vernonia sp. C. Maknoi 7810
123. 83414 Vernonia sp. K. Wangwasit 050518-2
124. 83677 Vernonia sp. S. Bunma s.n.
125. 84029 Vernonia sp. W. Pongamornkul 4815
126. 85939 Vernonia sp. K. Wangwasit 050316-3
127. 85941 Vernonia sp. K. Wangwasit 050318-10
128. 85944 Vernonia sp. K. Wangwasit 050518-2
129. 85949 Vernonia sp. K. Wangwasit 041122-17
130. 86321 Vernonia sp. M. Wongnak 368
131. 87310 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-152
132. 88457 Vernonia sp. N. Muangyen 309
133. 89055 Vernonia sp. N. Muangyen 646
134. 89104 Vernonia sp. N. Muangyen 695
135. 89324 Vernonia sp. W. Pongamornkul 5424
136. 89453 Vernonia sp. W. Pongamornkul 5553
137. 89654 Vernonia sp. W. Pongamornkul 5640
138. 90182 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-105
139. 90260 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-183
140. 90300 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-223
141. 90335 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-258
142. 90467 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-389
143. 90539 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-460
144. 92505 Vernonia sp. L. Kamkom 020
145. 92605 Vernonia sp. P. Phaosrichai 323
146. 92659 Vernonia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-050
147. 93449 Vernonia sp. S. Daoh 11
148. 93530 Vernonia sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5713
149. 94136 Vernonia sp. W. Pongamornkul 5836
150. 94394 Vernonia sp. N. Muangyen 1521
151. 94434 Vernonia sp. N. Muangyen 1561
152. 94602 Vernonia sp. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3971
153. 94653 Vernonia sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4022
154. 95021 Vernonia sp. Chusie & Trithip Sukho MRT004
155. 95308 Vernonia sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4120
156. 95547 Vernonia sp. N. Muangyen 1744
157. 95606 Vernonia sp. W. Pongamornkul 5967
158. 95949 Vernonia sp. P. Phaosrichai 347
159. 97554 Vernonia sp. P. Chantaranothai et al. 1643
160. 97555 Vernonia sp. B. Bongcheewin s.n.
161. 98127 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-008
162. 98145 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-025
163. 98224 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-104
164. 98462 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-342
165. 98648 Vernonia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-125
166. 98654 Vernonia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-131
167. 105109 Vernonia sp. C. Maknoi 6299
168. 106204 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 660
169. 106465 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 920
170. 106414 Vernonia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 869
171. 106785 Vernonia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 505
172. 106795 Vernonia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 515
173. 106814 Vernonia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 534
174. 110697 Vernonia sp. N. Muangyen 1903
175. 110876 Vernonia sp. N. Muangyen 2091
176. 113324 Vernonia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-25
177. 114258 Vernonia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-074
178. 114412 Vernonia sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4755
179. 116510 Vernonia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-134
180. 116742 Vernonia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-365
181. 116821 Vernonia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-013
182. 116982 Vernonia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-175
183. 120808 Vernonia sp. N. Muangyen 2790
184. 122693 Vernonia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-163
185. 122700 Vernonia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-170
186. 122740 Vernonia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-210
187. 122745 Vernonia sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-215
188. 124696 Vernonia sp. N. Muangyen 3273
189. 124948 Vernonia sp. N. Muangyen 3525
190. 124971 Vernonia sp. N. Muangyen 3547
191. 125592 Vernonia sp. N. Muangyen 3672

ปิด

QR code