ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 37834
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strobilanthes sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ACANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 3799
Collected date

วันที่เก็บ

13 May 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb. Flower pale green. Deciduous forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chaiyaphum, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

324.3
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

31    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 28018 Strobilanthes sp. S. Watthana 1970
2. 34548 Strobilanthes sp. P. Suksathan 4354
3. 38992 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul 2337
4. 39056 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul 2401
5. 51780 Strobilanthes sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7834
6. 52493 Strobilanthes sp. Yin-Jiantao 1270
7. 56018 Strobilanthes sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8633
8. 56026 Strobilanthes sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8641
9. 60834 Strobilanthes sp. Ling Shein Man 087129
10. 64280 Strobilanthes sp. Li-Jianwu 1167
11. 65809 Strobilanthes sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10303
12. 72941 Strobilanthes sp. M. Norsaengsri 10722
13. 76295 Strobilanthes sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094893
14. 78389 Strobilanthes sp. V. Nguanchoo 186
15. 80144 Strobilanthes sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097269
16. 80348 Strobilanthes sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-163
17. 80436 Strobilanthes sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-251
18. 81035 Strobilanthes sp. C. Maknoi 7216
19. 81139 Strobilanthes sp. C. Maknoi 7320
20. 83240 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul 4775
21. 89034 Strobilanthes sp. N. Muangyen 625
22. 95584 Strobilanthes sp. W. Pongamornkul 5945
23. 98124 Strobilanthes sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-005
24. 98480 Strobilanthes sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-360
25. 103879 Strobilanthes sp. S. Kamonnate 675.1
26. 104468 Strobilanthes sp. T. Khambai 491
27. 107337 Strobilanthes sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-099
28. 107458 Strobilanthes sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-231
29. 109546 Strobilanthes sp. Benjaporn Phookaphin 4
30. 109839 Strobilanthes sp. TLBG 218
31. 110437 Strobilanthes sp. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5555

ปิด

QR code