ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 37826
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Terminalia mucronata Craib & Hutch.
Family name

ชื่อวงศ์

COMBRETACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 3790
Collected date

วันที่เก็บ

13 May 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree up to 20 m. high. Fruit brown. In deciduous forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chaiyaphum, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

324.3
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

58    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1195 Terminalia mucronata Craib & Hutch. W. Nanakorn et al. 1195
2. 6649 Terminalia mucronata Craib & Hutch. W. Nanakorn et al. 6649
3. 6893 Terminalia mucronata Craib & Hutch. W. Nanakorn et al. 6893
4. 8177 Terminalia mucronata Craib & Hutch. W. Nanakorn et al. 8177
5. 15380 Terminalia mucronata Craib & Hutch. S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 554
6. 15782 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri 894
7. 20559 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1458
8. 28929 Terminalia mucronata Craib & Hutch. W. Nanakorn et al. 28929
9. 34661 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri 3296
10. 34667 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri 3302
11. 34668 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri 3305
12. 34679 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri 3356
13. 34681 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri 3361
14. 34684 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri 3366
15. 37880 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri 3846
16. 37900 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri 3937
17. 37911 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri 3947
18. 38112 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri 3985
19. 39156 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri 4242
20. 39978 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri 5083
21. 40048 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri 5153
22. 40179 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri 5367
23. 41665 Terminalia mucronata Craib & Hutch. Chhang Phourin 5022
24. 46351 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri 3356
25. 46353 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri 3361
26. 46356 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri 3366
27. 50240 Terminalia mucronata Craib & Hutch. J.F. Maxwell 10-13
28. 63716 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri 3716
29. 68611 Terminalia mucronata Craib & Hutch. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2975
30. 70952 Terminalia mucronata Craib & Hutch. A. Intharuksa 13029
31. 70953 Terminalia mucronata Craib & Hutch. A. Intharuksa 13030
32. 70956 Terminalia mucronata Craib & Hutch. A. Intharuksa 13032
33. 70957 Terminalia mucronata Craib & Hutch. A. Intharuksa 13033
34. 70958 Terminalia mucronata Craib & Hutch. A. Intharuksa 13025
35. 70932 Terminalia mucronata Craib & Hutch. A. Intharuksa 13021-1
36. 71469 Terminalia mucronata Craib & Hutch. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1006
37. 72913 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri 10694
38. 73303 Terminalia mucronata Craib & Hutch. C. Lakoet 0461
39. 73940 Terminalia mucronata Craib & Hutch. M. Norsaengsri 11470
40. 75683 Terminalia mucronata Craib & Hutch. W. Tanming 571
41. 76614 Terminalia mucronata Craib & Hutch. C. Maknoi 7183
42. 76821 Terminalia mucronata Craib & Hutch. W. Tanming 595
43. 86681 Terminalia mucronata Craib & Hutch. W. Tanming 904
44. 92500 Terminalia mucronata Craib & Hutch. L. Kamkom 042
45. 92501 Terminalia mucronata Craib & Hutch. L. Kamkom 047
46. 92912 Terminalia mucronata Craib & Hutch. D. Argyriou 52
47. 93185 Terminalia mucronata Craib & Hutch. N. Turreira-Garcia 357
48. 94917 Terminalia mucronata Craib & Hutch. N. Turreira-Garcia 431
49. 94976 Terminalia mucronata Craib & Hutch. D. Argyriou 498
50. 108693 Terminalia mucronata Craib & Hutch. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5297
51. 110401 Terminalia mucronata Craib & Hutch. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5519
52. 110476 Terminalia mucronata Craib & Hutch. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5592
53. 110527 Terminalia mucronata Craib & Hutch. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5643
54. 110566 Terminalia mucronata Craib & Hutch. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5681
55. 125428 Terminalia mucronata Craib & Hutch. S. Rakarcha, W. Thammarong & W. Khattiyot 553
56. 126743 Terminalia mucronata Craib & Hutch. N. Muangyen 3729
57. 128194 Terminalia mucronata Craib & Hutch. K. Inthamma 1064
58. 130075 Terminalia mucronata Craib & Hutch. N. Muangyen 3751

ปิด

QR code