ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 38032
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Fagerlindia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri & C. Lakoet 3686
Collected date

วันที่เก็บ

8 Apr 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub ca. 4 m high. Flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Khon Kaen, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

33    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2562 Fagerlindia sp. W. Nanakorn et al. 2562
2. 4031 Fagerlindia sp. W. Nanakorn et al. 4031
3. 8825 Fagerlindia sp. W. Nanakorn et al. 8825
4. 9092 Fagerlindia sp. W. Nanakorn et al. 9092
5. 10610 Fagerlindia sp. P. Srisanga, D.D. Tirvengadum & C. Glamwaewwong 212
6. 11664 Fagerlindia sp. P. Srisanga 252
7. 12839 Fagerlindia sp. P. Srisanga 369
8. 13935 Fagerlindia sp. P. Suksathan 1634
9. 13984 Fagerlindia sp. P. Srisanga & S. Watthana 650
10. 13997 Fagerlindia sp. P. Srisanga & S. Watthana 663
11. 14730 Fagerlindia sp. K. Larsen et al. 45454
12. 16758 Fagerlindia sp. Puff 990916.13
13. 16767 Fagerlindia sp. C. Puff 990918.1.1
14. 18075 Fagerlindia sp. P. Srisanga 1628
15. 19496 Fagerlindia sp. W. Pongamornkul 663
16. 32236 Fagerlindia sp. J.F. Maxwell 06-145
17. 37446 Fagerlindia sp. J.F. Maxwell 06-262
18. 37162 Fagerlindia sp. C. Maknoi 2044
19. 38000 Fagerlindia sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3437
20. 38223 Fagerlindia sp. P. Wessumritt 168
21. 38505 Fagerlindia sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2277
22. 42740 Fagerlindia sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6205
23. 42753 Fagerlindia sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6218
24. 45340 Fagerlindia sp. C. Maknoi 3531
25. 46062 Fagerlindia sp. C. Maknoi 3757
26. 46082 Fagerlindia sp. C. Maknoi 3777
27. 54492 Fagerlindia sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 7001
28. 55829 Fagerlindia sp. P. Chantaranothai et al. 78
29. 74967 Fagerlindia sp. C. Maknoi 6613
30. 78988 Fagerlindia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-184
31. 79982 Fagerlindia sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097771
32. 107104 Fagerlindia sp. C. Maknoi 4872
33. 123350 Fagerlindia sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-344

ปิด

QR code