ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 38088
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Carex baccans Nees
Family name

ชื่อวงศ์

CYPERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Watthana & A. Keratikorkul 2865
Collected date

วันที่เก็บ

7 Jan 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Undershrub up to 60 cm high in evergreen forest. Fruits orange-red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

39    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5482 Carex baccans Nees W. Nanakorn et al. 5482
2. 7892 Carex baccans Nees W. Nanakorn et al. 7892
3. 8126 Carex baccans Nees W. Nanakorn et al. 8126
4. 18709 Carex baccans Nees P. Srisanga 1867
5. 19210 Carex baccans Nees S. Watthana and T. Riyapan 921
6. 21498 Carex baccans Nees M. Norsaengsri 1743
7. 22158 Carex baccans Nees P. Srisanga 2218
8. 32149 Carex baccans Nees J.F. Maxwell 06-123
9. 36625 Carex baccans Nees C. Maknoi 1945
10. 42745 Carex baccans Nees M. Norsaengsri & S. Intamusik 6210
11. 52217 Carex baccans Nees W. La-ongsri & N. Romkham 1459
12. 52280 Carex baccans Nees W. La-ongsri & N. Romkham 1522
13. 52514 Carex baccans Nees Yin-Jiantao 1303
14. 52823 Carex baccans Nees C. Maknoi 2998
15. 53603 Carex baccans Nees Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1228
16. 57917 Carex baccans Nees M. Norsaengsri 1944
17. 65638 Carex baccans Nees M. Norsaengsri 10128
18. 66036 Carex baccans Nees K. Srithi 587
19. 73417 Carex baccans Nees C. Lakoet 0575
20. 78280 Carex baccans Nees V. Nguanchoo 548
21. 79750 Carex baccans Nees Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097574
22. 79751 Carex baccans Nees Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097335
23. 79752 Carex baccans Nees Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E) & Law Shine (Forest Department) 097002
24. 80808 Carex baccans Nees K. Phoutthavong et al. 485
25. 86341 Carex baccans Nees M. Wongnak 240
26. 88249 Carex baccans Nees W. Pongamornkul 5255
27. 90461 Carex baccans Nees C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-383
28. 95061 Carex baccans Nees Chusie & Khwanruethai Kamfachuea PNK157
29. 102724 Carex baccans Nees V. Nguanchoo 1022
30. 103758 Carex baccans Nees Tandang, D.N., Souladeth, P., Lim, R. & Lanmisay, P. 01
31. 103888 Carex baccans Nees S. Kamonnate 685
32. 112339 Carex baccans Nees P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1116
33. 114234 Carex baccans Nees W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-050
34. 114188 Carex baccans Nees W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-004
35. 115247 Carex baccans Nees W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 782
36. 122797 Carex baccans Nees W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-267
37. 124991 Carex baccans Nees N. Muangyen 3567
38. 126170 Carex baccans Nees J. Murata, N. Tanaka, M. Miyake, T. Ooi, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020995
39. 126623 Carex baccans Nees Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9983

ปิด

QR code