ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 37990
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ixora sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Rubiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri, C. Lakoet 3107
Collected date

วันที่เก็บ

22 Nov 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 1-2 m high, flower green-pale yellow, young fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Khon Kaen, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

212    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3250 Ixora sp. W. Nanakorn et al. 3250
2. 7148 Ixora sp. W. Nanakorn et al. 7148
3. 7492 Ixora sp. W. Nanakorn et al. 7492
4. 7512 Ixora sp. W. Nanakorn et al. 7512
5. 8828 Ixora sp. W. Nanakorn et al. 8828
6. 9057 Ixora sp. P. Thongson 31
7. 9058 Ixora sp. P. Thongson 32
8. 10171 Ixora sp. P. Thongson 104
9. 12862 Ixora sp. P. Srisanga 392
10. 13102 Ixora sp. P. Srisanga 498
11. 14288 Ixora sp. M. Norsaengsri 859
12. 16612 Ixora sp. P. Srisanga 1206
13. 16792 Ixora sp. P. Srisanga 1269
14. 16803 Ixora sp. P. Srisanga 1280
15. 17393 Ixora sp. P. Srisanga 1377
16. 18585 Ixora sp. P. Srisanga 1745
17. 18799 Ixora sp. W. Nanakorn 723
18. 19526 Ixora sp. W. Pongamornkul 693
19. 21166 Ixora sp. P. Srisanga, C. Maknoi 2040
20. 23598 Ixora sp. P. Srisanga 2607
21. 27285 Ixora sp. Sunthorn H 173
22. 27854 Ixora sp. C. Glamwaewwong 1254
23. 27876 Ixora sp. K. Wangwasit 50615 19
24. 29249 Ixora sp. S. Watthana 2248
25. 29857 Ixora sp. C. Maknoi 1450
26. 30269 Ixora sp. C. Maknoi, N. Thepwang, P. Pinnak 1223
27. 30349 Ixora sp. C. Maknoi 1488
28. 31426 Ixora sp. P. Wessumritt, W. Boonchai 6
29. 31722 Ixora sp. C. Maknoi 1680
30. 34036 Ixora sp. S. Watthana 2701
31. 34042 Ixora sp. A. Keratikornkol 445
32. 34409 Ixora sp. Warintorn K. 08 239
33. 34437 Ixora sp. Warintorn K. 08 267
34. 34771 Ixora sp. M. Norsaengsri, K. Waengwasit 3140
35. 37145 Ixora sp. C. Maknoi 2027
36. 36551 Ixora sp. C. Maknoi 1871
37. 36746 Ixora sp. P. Suksathan 4490
38. 36783 Ixora sp. P. Suksathan 4527
39. 37967 Ixora sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3056
40. 38442 Ixora sp. C. Maknoi, P. Srisanga 2214
41. 39591 Ixora sp. M. Norsaengsri 4680
42. 39844 Ixora sp. M. Norsaengsri 4951
43. 39995 Ixora sp. M. Norsaengsri 5100
44. 40133 Ixora sp. NULL
45. 40754 Ixora sp. S. Watthana, P. Srisanga 3177
46. 41034 Ixora sp. K. Kertsawang 964
47. 41175 Ixora sp. M. Norsaengsri 5878
48. 42916 Ixora sp. C. Maknoi, M. Tanaros 3491
49. 46078 Ixora sp. C. Maknoi 3773
50. 46402 Ixora sp. P. Wessumritt, W. Boonchai 57
51. 46448 Ixora sp. W. Pongamornkul 2523
52. 48111 Ixora sp. M. Norsaengsri 4787
53. 48211 Ixora sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 16
54. 48283 Ixora sp. M. Norsaengsri 6527
55. 48602 Ixora sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 7353
56. 48705 Ixora sp. T. Shimizu, N. Fukuoka, A. Nalamphoon T 7977
57. 48706 Ixora sp. T. Shimizu, N. Fukuoka, A. Nalamphoon T 7905
58. 48707 Ixora sp. T. Shimizu, A. Nalamphoon T 7780
59. 49929 Ixora sp. M. Norsaengsri 6449
60. 50619 Ixora sp. P. Wessumritt, W. Boonchai 41
61. 50620 Ixora sp. P. Wessumritt, W. Boonchai 40
62. 50626 Ixora sp. P. Wessumritt, W. Boonchai 169
63. 52484 Ixora sp. Yin-Jiangtao 1283
64. 52968 Ixora sp. C. Maknoi 3967
65. 53335 Ixora sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8002
66. 53394 Ixora sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8071
67. 53816 Ixora sp. C. Maknoi 3097
68. 54428 Ixora sp. T. Yingkhachorn 148
69. 54333 Ixora sp. T. Yingkhachorn 10
70. 54463 Ixora sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6934
71. 55320 Ixora sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8277
72. 55827 Ixora sp. P. Chantaranothai et al. 2
73. 56028 Ixora sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8643
74. 56047 Ixora sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8662
75. 56670 Ixora sp. Puangpen et al. N 576
76. 56900 Ixora sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9210
77. 56966 Ixora sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2051
78. 57009 Ixora sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9288
79. 57117 Ixora sp. W. Boonprakop, M. Norsaengsri 232
80. 58948 Ixora sp. Li-Jianwu 513
81. 59471 Ixora sp. Romklao Botanical Garden 2553 77
82. 59518 Ixora sp. Romklao Botanical Garden 2553 124
83. 59852 Ixora sp. Romklao Botanical Garden 2554 243
84. 62283 Ixora sp. Romklao Botanical Garden 2555 570
85. 62470 Ixora sp. Romklao Botanical Garden 2555 410
86. 62673 Ixora sp. P. Wessumritt, S. Sawangsawat 99
87. 62909 Ixora sp. C. Lakoet 246
88. 63688 Ixora sp. M. Norsaengsri 3634
89. 63901 Ixora sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9919
90. 64066 Ixora sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6998
91. 66211 Ixora sp. W. Pongamornkul 3249
92. 66451 Ixora sp. W. Pongamornkul 3442
93. 66456 Ixora sp. W. Pongamornkul 3447
94. 67511 Ixora sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 777
95. 67891 Ixora sp. M. Norsaengsri 10571
96. 68123 Ixora sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 600
97. 69358 Ixora sp. Zhou-Shishun 6732
98. 72718 Ixora sp. C. Maknoi 4953
99. 73083 Ixora sp. M. Norsaengsri 11251
100. 75048 Ixora sp. M. Norsaengsri 11094
101. 77988 Ixora sp. C. Maknoi 5185
102. 76642 Ixora sp. M. Norsaengsri 11023
103. 77144 Ixora sp. P. Phaosrichai 159
104. 77576 Ixora sp. M. Norsaengsri 11505
105. 77698 Ixora sp. M. Norsaengsri 11617
106. 78138 Ixora sp. W. Pongamornkul 4482
107. 78975 Ixora sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 171
108. 79011 Ixora sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 207
109. 79053 Ixora sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 248
110. 79060 Ixora sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 255
111. 80892 Ixora sp. K. Phoutthavong et al. 596
112. 81166 Ixora sp. C. Maknoi 7347
113. 81771 Ixora sp. M. Norsaengsri 11806
114. 82017 Ixora sp. M. Norsaengsri 12050
115. 83131 Ixora sp. W. Pongamornkul 4666
116. 82731 Ixora sp. C. Maknoi 7632
117. 82744 Ixora sp. C. Maknoi 7645
118. 83894 Ixora sp. S. Sawangsawat 608
119. 83895 Ixora sp. S. Sawangsawat 609
120. 84126 Ixora sp. W. Pongamornkul 4912
121. 84804 Ixora sp. K. Kertsawang 2290
122. 84888 Ixora sp. S. Watthana, W. La-ongsri 3967
123. 84922 Ixora sp. S. Watthana, W. La-ongsri 4004
124. 84955 Ixora sp. S. Watthana, W. La-ongsri 4045
125. 85244 Ixora sp. C. Maknoi 7892
126. 85348 Ixora sp. C. Maknoi 7996
127. 85360 Ixora sp. C. Maknoi 8008
128. 86260 Ixora sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 264
129. 86266 Ixora sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 270
130. 87031 Ixora sp. C. Glamwaewwong 58 324
131. 88144 Ixora sp. W. Pongamornkul 5150
132. 88752 Ixora sp. C. Maknoi 8354
133. 89008 Ixora sp. Ubonwan Upho UBON 395
134. 89497 Ixora sp. W. Pongamornkul 5597
135. 93050 Ixora sp. N. Turreira-Garcia 103
136. 93544 Ixora sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5727
137. 94336 Ixora sp. N. Muangyen 1463
138. 94776 Ixora sp. S. Bunma 181
139. 94779 Ixora sp. S. Bunma 1
140. 97003 Ixora sp. C. Maknoi 4823
141. 97058 Ixora sp. P. Phaosrichai 442
142. 97103 Ixora sp. P. Phaosrichai 487
143. 101067 Ixora sp. W. Pongamornkul 6088
144. 101706 Ixora sp. W. Pongamornkul 6247
145. 101986 Ixora sp. K. Kertsawang 4250
146. 102074 Ixora sp. K. Kertsawang 4338
147. 102200 Ixora sp. K. Kertsawang 4464
148. 104787 Ixora sp. C. Maknoi 5663
149. 105461 Ixora sp. C. Maknoi 6804
150. 105988 Ixora sp. W. Pongamornkul 6464
151. 108483 Ixora sp. T. Choopan et al. 2018 72
152. 108513 Ixora sp. T. Choopan et al. 2017 139
153. 108542 Ixora sp. T. Choopan et al. 2017 191
154. 109868 Ixora sp. TLBG 414
155. 109871 Ixora sp. TLBG 419
156. 109889 Ixora sp. TLBG 450
157. 112631 Ixora sp. N. Muangyen 2118
158. 112912 Ixora sp. K. Kertsawang 3750
159. 112951 Ixora sp. K. Kertsawang 3789
160. 115036 Ixora sp. Pattararat Wongman 2
161. 115089 Ixora sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 624
162. 115932 Ixora sp. K. Wangwasit 180718 19
163. 115952 Ixora sp. K. Wangwasit 180718 40
164. 116232 Ixora sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6884
165. 116274 Ixora sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6926
166. 116981 Ixora sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee,, P. Panyadee L 16 174
167. 117158 Ixora sp. N. Muangyen 2425
168. 117610 Ixora sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak 1702
169. 118316 Ixora sp. K. Inthamma 204
170. 118593 Ixora sp. K. Kertsawang 3899
171. 120953 Ixora sp. N. Muangyen 2935
172. 121975 Ixora sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1310
173. 121992 Ixora sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1327
174. 122002 Ixora sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1336
175. 123692 Ixora sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 229
176. 125473 Ixora sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, W. Khattiyot 598
177. 125616 Ixora sp. N. Muangyen 3696
178. 127784 Ixora sp. Sukanya K 51
179. 128619 Ixora sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2059
180. 128624 Ixora sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2064
181. 128701 Ixora sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2141
182. 130066 Ixora sp. N. Muangyen 3742
183. 130537 Ixora sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 814
184. 130945 Ixora sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1218
185. 130974 Ixora sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1247
186. 131444 Ixora sp. Chusie Trisonthi BD 27
187. 131446 Ixora sp. Chusie Trisonthi BD 29 (1)
188. 131467 Ixora sp. Chusie Trisonthi BD 57
189. 134199 Ixora sp. Martin van de Bult 1893
190. 134502 Ixora sp. W. Thammarong, W. Saisorn, S. Ninkaew, P. Pisuttimarn 3133
191. 134519 Ixora sp. W. Thammarong, W. Saisorn, S. Ninkaew, P. Pisuttimarn 3152
192. 135852 Ixora sp. W. Pongamornkul 7820
193. 136297 Ixora sp. R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 216
194. 136398 Ixora sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3423
195. 136466 Ixora sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3491
196. 136492 Ixora sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3517
197. 136532 Ixora sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3557
198. 137174 Ixora sp. Yumiko Baba, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Phyu Phyu Hnin, Aung San 103735
199. 138662 Ixora sp. Natdanai Pan-in 537
200. 139131 Ixora sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 443
201. 140918 Ixora sp. W. Pongamornkul 8083
202. 140938 Ixora sp. W. Pongamornkul 8103
203. 141185 Ixora sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 3198
204. 141355 Ixora sp. W. Thammarong, W. Tanming, C. Duangdang, S. Yokyo, M. Tabut 4170
205. 142051 Ixora sp. W. Pongamornkul 8531
206. 142179 Ixora sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri 6815
207. 142346 Ixora sp. W. Pongamornkul, W. La-ongsri 8647
208. 142356 Ixora sp. W. Pongamornkul 8657
209. 142604 Ixora sp. W. Pongamornkul 8872
210. 142757 Ixora sp. C. Maknoi et al. 5389
211. 142758 Ixora sp. C. Maknoi et al. 5390
212. 142972 Ixora sp. Henrik Balslev, Manop Poopath, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Natcha Sutjaritjai, Charlotte Balslev, Inge Balslev 10851

ปิด

QR code