ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 38159
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Urena lobata L.
Family name

ชื่อวงศ์

MALVACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Khi khrok
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Sawangsawat 92
Collected date

วันที่เก็บ

21 Oct 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Undershrub 1-1.50 cm. Petals pink, sepals green. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Rayong, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

123    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 161 Urena lobata L. W. Nanakorn et al. 161
2. 3588 Urena lobata L. W. Nanakorn et al. 3588
3. 7735 Urena lobata L. W. Nanakorn et al. 7735
4. 7887 Urena lobata L. W. Nanakorn et al. 7887
5. 8356 Urena lobata L. W. Nanakorn et al. 8356
6. 10207 Urena lobata L. W. Nanakorn et al. 10207
7. 19142 Urena lobata L. W. Saemyarm 085
8. 24248 Urena lobata L. C. Glamwaewwong 747
9. 24735 Urena lobata L. K. Kertsawang 227
10. 31786 Urena lobata L. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1193
11. 33351 Urena lobata L. Jatupol K. 07-132
12. 35221 Urena lobata L. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8009
13. 35284 Urena lobata L. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8083
14. 35438 Urena lobata L. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8258
15. 35913 Urena lobata L. Jatupol K. 08-254
16. 40379 Urena lobata L. C. Maknoi 2750
17. 42223 Urena lobata L. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 110
18. 42759 Urena lobata L. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6224
19. 45756 Urena lobata L. Suttilak Wittayamateewong s.n.
20. 45655 Urena lobata L. D. Khrueasan MS825
21. 46310 Urena lobata L. M. Norsaengsri 3307
22. 46706 Urena lobata L. M. Norsaengsri 2869
23. 51146 Urena lobata L. W. Pongamornkul 2752
24. 51169 Urena lobata L. W. Pongamornkul 2775
25. 52466 Urena lobata L. Yin-Jiantao & Shi--Xuegiang 1186
26. 52688 Urena lobata L. C. Maknoi 2857
27. 52783 Urena lobata L. C. Maknoi 2952
28. 52994 Urena lobata L. C. Maknoi 3993
29. 54241 Urena lobata L. M. Norsaengsri & N. Tathana 8261
30. 55149 Urena lobata L. P. Krachai 76
31. 55670 Urena lobata L. M. Norsaengsri & N. Tathana 8470
32. 59562 Urena lobata L. Romklao Botanical Garden 0168/2554
33. 60490 Urena lobata L. Ling Shein Man 087932
34. 61478 Urena lobata L. Ling Shein Man 087635
35. 61645 Urena lobata L. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086917
36. 61756 Urena lobata L. Ling Shein Man 087542
37. 62875 Urena lobata L. C. Lakoet 211
38. 65176 Urena lobata L. K. Srithi 234
39. 65613 Urena lobata L. M. Norsaengsri 10102
40. 68373 Urena lobata L. C. Maknoi 4476
41. 69057 Urena lobata L. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 679
42. 69595 Urena lobata L. Zhou-Shishun 7083
43. 69775 Urena lobata L. Kazumi Fujikawa, Ling Shing Man & Maung Nu 082019
44. 71384 Urena lobata L. W. Pongamornkul 3824
45. 71446 Urena lobata L. W. Pongamornkul 3886
46. 73244 Urena lobata L. C. Lakoet 0402
47. 73314 Urena lobata L. C. Lakoet 0472
48. 73629 Urena lobata L. W. Pongamornkul 04039
49. 75792 Urena lobata L. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094508
50. 78106 Urena lobata L. W. Pongamornkul 4451
51. 78158 Urena lobata L. W. Pongamornkul 4503
52. 78171 Urena lobata L. V. Nguanchoo 419
53. 78214 Urena lobata L. V. Nguanchoo 342
54. 78266 Urena lobata L. V. Nguanchoo 512
55. 83691 Urena lobata L. S. Bunma s.n.
56. 84523 Urena lobata L. K. Kertsawang 3376
57. 87154 Urena lobata L. W. Nanakorn et al. 5185.1
58. 87761 Urena lobata L. Saensouk et al. 147
59. 88262 Urena lobata L. W. Pongamornkul 5268
60. 88425 Urena lobata L. N. Muangyen 277
61. 88661 Urena lobata L. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 512
62. 88895 Urena lobata L. C. Maknoi 8496
63. 89350 Urena lobata L. W. Pongamornkul 5450
64. 89473 Urena lobata L. W. Pongamornkul 5573
65. 90088 Urena lobata L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-11
66. 92405 Urena lobata L. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3878
67. 93640 Urena lobata L. Rukarcha 50
68. 93730 Urena lobata L. K. Kertsawang 3649
69. 94260 Urena lobata L. N. Muangyen 1388
70. 94137 Urena lobata L. W. Pongamornkul 5837
71. 94231 Urena lobata L. N. Muangyen 1359
72. 94315 Urena lobata L. N. Muangyen 1443
73. 94507 Urena lobata L. N. Muangyen 1634
74. 95817 Urena lobata L. N. Muangyen 1773
75. 95966 Urena lobata L. P. Phaosrichai 364
76. 96030 Urena lobata L. P. Phaosrichai 428
77. 96170 Urena lobata L. W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4355
78. 98161 Urena lobata L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-041
79. 98414 Urena lobata L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-294
80. 98646 Urena lobata L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-123
81. 101282 Urena lobata L. N. Muangyen AKN 031
82. 101781 Urena lobata L. P. Panyadee & W. Pongamornkul 077
83. 102391 Urena lobata L. V. Nguanchoo 627
84. 103893 Urena lobata L. S. Kamonnate 690
85. 105110 Urena lobata L. C. Maknoi 6300
86. 106366 Urena lobata L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 821
87. 107593 Urena lobata L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-381
88. 110102 Urena lobata L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 975
89. 111402 Urena lobata L. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-350
90. 111483 Urena lobata L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-006
91. 111708 Urena lobata L. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-228
92. 113151 Urena lobata L. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6755
93. 113519 Urena lobata L. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-220
94. 113851 Urena lobata L. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-101
95. 116135 Urena lobata L. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6787
96. 116721 Urena lobata L. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-344
97. 116574 Urena lobata L. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-198
98. 118062 Urena lobata L. N. Pan-in 022
99. 118452 Urena lobata L. K. Inthamma 351
100. 120712 Urena lobata L. N. Muangyen 2694
101. 120790 Urena lobata L. N. Muangyen 2772
102. 120888 Urena lobata L. N. Muangyen 2870
103. 120919 Urena lobata L. N. Muangyen 2901
104. 121844 Urena lobata L. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1179
105. 121912 Urena lobata L. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1247
106. 122098 Urena lobata L. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1431
107. 122110 Urena lobata L. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1443
108. 122553 Urena lobata L. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1513
109. 122587 Urena lobata L. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1547
110. 123233 Urena lobata L. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-227
111. 124834 Urena lobata L. N. Muangyen 3411
112. 125626 Urena lobata L. N. Muangyen 3706
113. 127803 Urena lobata L. Natdanai Pan-in 179
114. 133490 Urena lobata L. Natdanai Pan-in V 274
115. 133561 Urena lobata L. Natdanai Pan-in V 346
116. 134850 Urena lobata L. T. Choopan et al. 2020-380
117. 135828 Urena lobata L. W. Pongamornkul 7796
118. 137010 Urena lobata L. Yumiko Baba, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Zayar Win 103830
119. 137011 Urena lobata L. Yumiko Baba, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Thein Lwin Aye 103764
120. 137682 Urena lobata L. K. Inthamma 1266
121. 138457 Urena lobata L. K. Inthamma 1733
122. 138684 Urena lobata L. Natdanai Pan-in 559
123. 139095 Urena lobata L. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 405

ปิด

QR code