ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 4030
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lasianthus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 4030
Collected date

วันที่เก็บ

29 Jul 1995
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub, 2 m high, in hill evergreen forest. Stem and lower surface of leaf with white hair. Inflorescences in axile of leaf; fruits deep blue.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

89    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 611 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 611
2. 929 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 929
3. 3856 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 3856
4. 3859 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 3859
5. 3862 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 3862
6. 3904 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 3904
7. 6193 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 6193
8. 6287 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 6287
9. 6317 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 6317
10. 7500 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 7500
11. 7538 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 7538
12. 10538 Lasianthus sp. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 199
13. 11926 Lasianthus sp. M. Norsaengsri s.n.
14. 12036 Lasianthus sp. W. Pongamornkul 322
15. 12459 Lasianthus sp. P. Suksathan 1354
16. 15715 Lasianthus sp. P. Suksathan & David J. Middleton 1817
17. 18795 Lasianthus sp. W. Nanakorn 693
18. 18823 Lasianthus sp. W. Nanakorn 1108
19. 19220 Lasianthus sp. S. Watthana and T. Riyapan 931
20. 20451 Lasianthus sp. P. Thongson 196
21. 21141 Lasianthus sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2015
22. 27888 Lasianthus sp. K. Wangwasit 050615-32
23. 27895 Lasianthus sp. K. Wangwasit 050615-40
24. 28335 Lasianthus sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 230804-16
25. 30089 Lasianthus sp. S. Watthana 2360
26. 35770 Lasianthus sp. C. Maknoi 1702
27. 36501 Lasianthus sp. C. Maknoi 1821
28. 37077 Lasianthus sp. P. Suksathan 4646
29. 37124 Lasianthus sp. C. Maknoi 2006
30. 37387 Lasianthus sp. S. Watthana 2660
31. 38209 Lasianthus sp. P. Wessumritt 143
32. 38295 Lasianthus sp. P. Wessumritt 272
33. 38326 Lasianthus sp. P. Srisanga & P. Suksathan 3259
34. 38469 Lasianthus sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2241
35. 38487 Lasianthus sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2259
36. 38519 Lasianthus sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2291
37. 42230 Lasianthus sp. Wang Hong 8373
38. 42707 Lasianthus sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6170
39. 45184 Lasianthus sp. M. Tanaros 587
40. 45188 Lasianthus sp. M. Tanaros 591
41. 46398 Lasianthus sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 33
42. 47009 Lasianthus sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 230
43. 48490 Lasianthus sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38340
44. 48755 Lasianthus sp. Shunsuke Tsugaru T-61639
45. 48756 Lasianthus sp. Shunsuke Tsugaru T-61641
46. 48768 Lasianthus sp. Shunsuke Tsugaru T-61661
47. 50489 Lasianthus sp. Li-Jianwu Cx00050
48. 50525 Lasianthus sp. Li-Jianwu Cx00146
49. 50584 Lasianthus sp. P. Wessumritt 169
50. 50887 Lasianthus sp. S. Watthana 3619
51. 56836 Lasianthus sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2026
52. 56032 Lasianthus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8647
53. 56416 Lasianthus sp. Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051334
54. 62296 Lasianthus sp. Romklao Botanical Garden 0583/2555
55. 62335 Lasianthus sp. Romklao Botanical Garden 0622/2555
56. 65335 Lasianthus sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2402
57. 65644 Lasianthus sp. M. Norsaengsri 10134
58. 65794 Lasianthus sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10287
59. 66067 Lasianthus sp. M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10311
60. 72825 Lasianthus sp. M. Norsaengsri 10935
61. 73163 Lasianthus sp. M. Norsaengsri 11333
62. 73834 Lasianthus sp. P. Phaosrichai 76
63. 75451 Lasianthus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095108
64. 76586 Lasianthus sp. C. Maknoi 7155
65. 78989 Lasianthus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-185
66. 79058 Lasianthus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-253
67. 79107 Lasianthus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-302
68. 79454 Lasianthus sp. Philip Thomas with Thin Maung Soe & U Pone Yin 331
69. 79978 Lasianthus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097387
70. 79984 Lasianthus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097334
71. 80857 Lasianthus sp. K. Phoutthavong et al. 450
72. 83742 Lasianthus sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2769
73. 83862 Lasianthus sp. S. Sawangsawat 576
74. 83878 Lasianthus sp. S. Sawangsawat 592
75. 89601 Lasianthus sp. C. Maknoi 6356
76. 89606 Lasianthus sp. C. Maknoi 6360
77. 89608 Lasianthus sp. C. Maknoi 6361
78. 90184 Lasianthus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-107
79. 91281 Lasianthus sp. S. Sawangsawat 482
80. 94346 Lasianthus sp. N. Muangyen 1473
81. 94459 Lasianthus sp. N. Muangyen 1586
82. 104827 Lasianthus sp. C. Maknoi 5703
83. 107329 Lasianthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-091
84. 110752 Lasianthus sp. N. Muangyen 1961
85. 112946 Lasianthus sp. K. Kertsawang 3784
86. 117612 Lasianthus sp. P. Phaosrichai & M. Wongnak 1704
87. 118004 Lasianthus sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-374
88. 123254 Lasianthus sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-248
89. 128587 Lasianthus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2027

ปิด

QR code