ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 38303
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz
Family name

ชื่อวงศ์

APOCYNACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

ra yom
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Wessumritt 280
Collected date

วันที่เก็บ

28 Nov 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

David J. Middleton
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub. Flower pink, red with latex. Fruit green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Rayong, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

50    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3927 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz W. Nanakorn et al. 3927
2. 11700 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz W. Pongamornkul 248
3. 13599 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz S. Watthana & W. Pongamornkul 257
4. 19868 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz S. Watthana 1169
5. 23952 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz C. Glamwaewwong 584
6. 27396 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz P. Kumphet sn. 80
7. 32115 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz S. Chongko 491
8. 37864 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz M. Norsaengsri 3830
9. 38944 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz C. Maknoi 2614
10. 39053 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz W. Pongamornkul 2398
11. 46097 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz C. Maknoi 3792
12. 53413 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8092
13. 53901 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz C. Maknoi 3183
14. 58654 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz M. Norsaengsri & N. Tathana 9689
15. 62636 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz W. Pongamornkul & Lisa (D16) 2889
16. 63523 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz M. Norsaengsri & P. Thongson 6575
17. 63563 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz M. Norsaengsri & P. Thongson 6635
18. 65839 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz K. Srithi 558
19. 66768 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz C. Maknoi 4262
20. 66929 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz W. Pongamornkul 3511
21. 68700 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3064
22. 71505 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1042
23. 71159 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz C. Phengklai 10330
24. 85435 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz C. Maknoi 8083
25. 85648 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz C. Maknoi 8347
26. 95268 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4080
27. 95897 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz N. Muangyen 1853
28. 104718 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz C. Maknoi 5593
29. 104615 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz C. Maknoi 5759
30. 104683 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz C. Maknoi 5558
31. 107081 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz C. Maknoi 4846
32. 110873 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz N. Muangyen 2088
33. 115094 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 629
34. 115041 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz Pattararat Wongman 007
35. 116020 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz K. Wangwasit 180912-9
36. 117212 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz N. Muangyen 2479
37. 121321 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz N. Boonruang 0382
38. 121338 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz N. Boonruang 0399
39. 127181 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1912
40. 127207 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1938
41. 128773 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2213
42. 128835 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2275
43. 128844 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2284
44. 128974 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2413
45. 129070 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2509
46. 131842 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 31
47. 132589 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz W. Pongamornkul 7526
48. 136351 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 270
49. 136467 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3492
50. 137852 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz K. Inthamma 1436

ปิด

QR code