ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 4052
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sambucus javanica Reinw. ex Blume
Family name

ชื่อวงศ์

ADOXACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 4052
Collected date

วันที่เก็บ

30 Jul 1995
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Small shrub 1.2 m high by stream in paddy field; leaves pinnately compound, margin serrate. Inflorescences panicle, terminal; flowers white, small. Fruits round, yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

60    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 621 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Nanakorn et al. 621
2. 3706 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Nanakorn et al. 3706
3. 9061 Sambucus javanica Reinw. ex Blume P. Thongson 35
4. 9237 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Serm s.n.
5. 9585 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Serm s.n.
6. 10153 Sambucus javanica Reinw. ex Blume P. Thongson 86
7. 16233 Sambucus javanica Reinw. ex Blume P. Suksathan 2034
8. 23064 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Glamwaewwong 230
9. 24983 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Glamwaewwong 958
10. 25322 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Glamwaewwong 1158
11. 28356 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Y. Ochiai & S. Yokoyama 260804-1(1)
12. 34279 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 1637
13. 35474 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8296
14. 37698 Sambucus javanica Reinw. ex Blume J.F. Maxwell 06-642
15. 38943 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi 2613
16. 40229 Sambucus javanica Reinw. ex Blume M. Norsaengsri 5418
17. 41228 Sambucus javanica Reinw. ex Blume M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5617
18. 42795 Sambucus javanica Reinw. ex Blume M. Norsaengsri & S. Intamusik 6260
19. 47283 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Chusie KY13
20. 47951 Sambucus javanica Reinw. ex Blume M. Norsaengsri 7119
21. 48523 Sambucus javanica Reinw. ex Blume M. Norsaengsri & N. Tathana 7274
22. 51760 Sambucus javanica Reinw. ex Blume M. Norsaengsri & N. Tathana 7814
23. 65806 Sambucus javanica Reinw. ex Blume M. Norsaengsri & S. Boonwong 10300
24. 66040 Sambucus javanica Reinw. ex Blume K. Srithi 210
25. 66199 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 3232
26. 66981 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 3563
27. 70149 Sambucus javanica Reinw. ex Blume N. Muangyen 0036
28. 71965 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Ratchuporn Spanuchat s.n.
29. 72038 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 03918
30. 73631 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 04041
31. 73455 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Lakoet 0615
32. 75424 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095069
33. 78215 Sambucus javanica Reinw. ex Blume V. Nguanchoo 350
34. 78329 Sambucus javanica Reinw. ex Blume V. Nguanchoo 256
35. 78334 Sambucus javanica Reinw. ex Blume V. Nguanchoo 266
36. 80523 Sambucus javanica Reinw. ex Blume P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-338
37. 83087 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 4622
38. 83104 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 4639
39. 84202 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 4988
40. 85782 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul et al. 5121
41. 87006 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Glamwaewwong 299/58
42. 86118 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-122
43. 87063 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Glamwaewwong 356/58
44. 88244 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 5250
45. 95060 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Chusie & Khwanruethai Kamfachuea PNK066
46. 95145 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-184
47. 95175 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-214
48. 95234 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-273
49. 98554 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-031
50. 98627 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-104
51. 98832 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-309
52. 102606 Sambucus javanica Reinw. ex Blume V. Nguanchoo 868
53. 105983 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 6459
54. 111394 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-342
55. 111395 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-343
56. 114029 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-279
57. 114659 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 5007
58. 117772 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-142
59. 118000 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-370
60. 118707 Sambucus javanica Reinw. ex Blume N. Boonruang 0056

ปิด

QR code