ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 38501
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Duperrea pavettifolia Pit.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi & P. Srisanga 2273
Collected date

วันที่เก็บ

14 May 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub, flower white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

46    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 78 Duperrea pavettifolia Pit. W. Nanakorn et al. 078
2. 732 Duperrea pavettifolia Pit. W. Nanakorn et al. 732
3. 5269 Duperrea pavettifolia Pit. W. Nanakorn et al. 5269
4. 7017 Duperrea pavettifolia Pit. W. Nanakorn et al. 7017
5. 7840 Duperrea pavettifolia Pit. W. Nanakorn et al. 7840
6. 9131 Duperrea pavettifolia Pit. W. Nanakorn et al. 9131
7. 9151 Duperrea pavettifolia Pit. W. Nanakorn et al. 9151
8. 9280 Duperrea pavettifolia Pit. W. Nanakorn 9280
9. 9323 Duperrea pavettifolia Pit. W. Nanakorn et al. 9323
10. 11362 Duperrea pavettifolia Pit. P. Thongson 22
11. 14424 Duperrea pavettifolia Pit. P. Suksathan 1736
12. 17674 Duperrea pavettifolia Pit. P. Srisanga 1453
13. 21185 Duperrea pavettifolia Pit. P. Srisanga & C. Maknoi 2059
14. 27688 Duperrea pavettifolia Pit. C. Maknoi 874
15. 29884 Duperrea pavettifolia Pit. C. Maknoi 1476
16. 30857 Duperrea pavettifolia Pit. J.F. Maxwell 07-363
17. 35306 Duperrea pavettifolia Pit. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8109
18. 37728 Duperrea pavettifolia Pit. J.F. Maxwell 06-715
19. 41205 Duperrea pavettifolia Pit. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5594
20. 41671 Duperrea pavettifolia Pit. J.F. Maxwell 09-148
21. 48545 Duperrea pavettifolia Pit. M. Norsaengsri & N. Tathana 7296
22. 51817 Duperrea pavettifolia Pit. M. Norsaengsri & N. Tathana 7872
23. 51902 Duperrea pavettifolia Pit. M. Norsaengsri & N. Tathana 7957
24. 52581 Duperrea pavettifolia Pit. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1667
25. 58151 Duperrea pavettifolia Pit. M. Norsaengsri & N. Tathana 8684
26. 59261 Duperrea pavettifolia Pit. M. Norsaengsri & N. Tathana 9798
27. 59725 Duperrea pavettifolia Pit. S. Klongngern 20
28. 59855 Duperrea pavettifolia Pit. Romklao Botanical Garden 0246/2554
29. 67841 Duperrea pavettifolia Pit. M. Norsaengsri 10521
30. 69452 Duperrea pavettifolia Pit. Zhou-Shishun 7012
31. 69960 Duperrea pavettifolia Pit. Zhou-Shishun 6927
32. 72663 Duperrea pavettifolia Pit. C. Maknoi 4898
33. 73091 Duperrea pavettifolia Pit. M. Norsaengsri 11259
34. 73144 Duperrea pavettifolia Pit. M. Norsaengsri 11314
35. 85397 Duperrea pavettifolia Pit. C. Maknoi 8045
36. 86815 Duperrea pavettifolia Pit. C. Glamwaewwong 109/58
37. 87074 Duperrea pavettifolia Pit. C. Glamwaewwong 367/58
38. 88354 Duperrea pavettifolia Pit. N. Muangyen 206
39. 89264 Duperrea pavettifolia Pit. C. Maknoi 8112
40. 93518 Duperrea pavettifolia Pit. W. La-ongsri & C. Duangdang 5109
41. 95146 Duperrea pavettifolia Pit. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-185
42. 95119 Duperrea pavettifolia Pit. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-158
43. 96349 Duperrea pavettifolia Pit. Mahasarakham University 32
44. 101078 Duperrea pavettifolia Pit. W. Pongamornkul 6099
45. 104698 Duperrea pavettifolia Pit. C. Maknoi 5573
46. 105129 Duperrea pavettifolia Pit. C. Maknoi 6320

ปิด

QR code