ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 38460
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Amomum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi & P. Srisanga 2232
Collected date

วันที่เก็บ

14 May 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 1.5 m tall, corolla lobes red , lip orange-yellow with two red patches, stamen orange-yellow. fruits smooth, pale green, tip of beak red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Alcohol Photo
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

99    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 10887 Amomum sp. W. Nanakorn et al. 10887
2. 15639 Amomum sp. P. Suksathan 1723
3. 20620 Amomum sp. M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat  1519
4. 25680 Amomum sp. C. Maknoi 217
5. 27334 Amomum sp. P. Kumphet sn. 20
6. 27742 Amomum sp. C. Maknoi 928
7. 29412 Amomum sp. P. Suksathan 3887
8. 29740 Amomum sp. C. Maknoi 1019
9. 30352 Amomum sp. C. Maknoi 1491
10. 30353 Amomum sp. C. Maknoi 1492
11. 30423 Amomum sp. P. Suksathan 4123
12. 30452 Amomum sp. P. Suksathan 4173
13. 30472 Amomum sp. P. Suksathan 4192
14. 30657 Amomum sp. P. Suksathan 4277
15. 30972 Amomum sp. K. Kertsawang 678
16. 31125 Amomum sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2800
17. 31126 Amomum sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2801
18. 31492 Amomum sp. C. Maknoi 1614
19. 31833 Amomum sp. C. Maknoi 1552
20. 32326 Amomum sp. A. D. Poulsen & P. Suksathan 2403
21. 34064 Amomum sp. W. Pongamornkul 1989
22. 34069 Amomum sp. W. Pongamornkul 1994
23. 35766 Amomum sp. C. Maknoi 1698
24. 38972 Amomum sp. W. Pongamornkul 2317
25. 45376 Amomum sp. N. Romkham 26
26. 45528 Amomum sp. N. Romkham 178
27. 46178 Amomum sp. N. Romkham 266
28. 51864 Amomum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7919
29. 62127 Amomum sp. D. Khrueasan MS691
30. 65797 Amomum sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10290
31. 66075 Amomum sp. M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10319
32. 68723 Amomum sp. M. Norsaengsri 10634
33. 68879 Amomum sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089522
34. 70437 Amomum sp. C. Maknoi 3304
35. 70438 Amomum sp. C. Maknoi 3305
36. 72475 Amomum sp. P. Phaosrichai 33
37. 73696 Amomum sp. W. Pongamornkul 04106
38. 73871 Amomum sp. P. Phaosrichai 113
39. 73872 Amomum sp. P. Phaosrichai 114
40. 74211 Amomum sp. P. Phaosrichai 183
41. 74325 Amomum sp. P. Phaosrichai 184
42. 74744 Amomum sp. W. Pongamornkul 04218
43. 74754 Amomum sp. W. Pongamornkul 04228
44. 78121 Amomum sp. W. Pongamornkul 4466
45. 78248 Amomum sp. V. Nguanchoo 479
46. 78997 Amomum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-193
47. 80785 Amomum sp. K. Phoutthavong et al. 523
48. 81407 Amomum sp. M. Norsaengsri 12202
49. 82872 Amomum sp. M. Norsaengsri 12256
50. 83045 Amomum sp. M. Norsaengsri 12429
51. 84184 Amomum sp. W. Pongamornkul 4970
52. 85521 Amomum sp. C. Maknoi 8220
53. 85697 Amomum sp. W. Pongamornkul 5038
54. 89507 Amomum sp. Natcha Sutjaritjai ZB177
55. 89518 Amomum sp. Natcha Sutjaritjai ZB183
56. 89590 Amomum sp. W. Pongamornkul 5609
57. 92049 Amomum sp. S. Saengvirotjanapat 627
58. 92593 Amomum sp. P. Phaosrichai 311
59. 92594 Amomum sp. P. Phaosrichai 312
60. 92595 Amomum sp. P. Phaosrichai 313
61. 92598 Amomum sp. P. Phaosrichai 316
62. 93375 Amomum sp. Aomtip petbanna 06
63. 93461 Amomum sp. Natcha Sutjaritjai ZB178
64. 93463 Amomum sp. Natcha Sutjaritjai ZB181
65. 93464 Amomum sp. Natcha Sutjaritjai ZB182
66. 93465 Amomum sp. Natcha Sutjaritjai ZB183
67. 93472 Amomum sp. Natcha Sutjaritjai ZB196
68. 95737 Amomum sp. W. Pongamornkul 6021
69. 97050 Amomum sp. P. Phaosrichai 434
70. 98701 Amomum sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-178
71. 101068 Amomum sp. W. Pongamornkul 6089
72. 101070 Amomum sp. W. Pongamornkul 6091
73. 101071 Amomum sp. W. Pongamornkul 6092
74. 104701 Amomum sp. C. Maknoi 5576
75. 104850 Amomum sp. C. Maknoi 5726
76. 107001 Amomum sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 713
77. 107018 Amomum sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 730
78. 107179 Amomum sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 6
79. 107180 Amomum sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 7
80. 107185 Amomum sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 12
81. 107205 Amomum sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 32
82. 107206 Amomum sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 33
83. 112287 Amomum sp. Buasroi Mala 22
84. 112815 Amomum sp. N. Muangyen 2302
85. 112649 Amomum sp. N. Muangyen 2136
86. 113915 Amomum sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-165
87. 113714 Amomum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-415
88. 114106 Amomum sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-356
89. 117094 Amomum sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-287
90. 117935 Amomum sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-305
91. 120583 Amomum sp. N. Muangyen 2349
92. 123418 Amomum sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-412
93. 125404 Amomum sp. W. Pongamornkul 7147
94. 125405 Amomum sp. W. Pongamornkul 7148
95. 132648 Amomum sp. A. Nuammee 526
96. 132813 Amomum sp. W. Pongamornkul 7581
97. 132923 Amomum sp. S. Pumikong 2019 80
98. 133963 Amomum sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3483
99. 137760 Amomum sp. K. Inthamma 1344

ปิด

QR code