ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 4052
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sambucus javanica Reinw. ex Blume
Family name

ชื่อวงศ์

Adoxaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 4052
Collected date

วันที่เก็บ

30 Jul 1995
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Small shrub 1.2 m high by stream in paddy field; leaves pinnately compound, margin serrate. Inflorescences panicle, terminal; flowers white, small. Fruits round, yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

85    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 621 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Nanakorn et al. 621
2. 3706 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Nanakorn et al. 3706
3. 9061 Sambucus javanica Reinw. ex Blume P. Thongson 35
4. 9237 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Serm s.n.
5. 9585 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Serm s.n.
6. 10153 Sambucus javanica Reinw. ex Blume P. Thongson 86
7. 16233 Sambucus javanica Reinw. ex Blume P. Suksathan 2034
8. 23064 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Glamwaewwong 230
9. 24983 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Glamwaewwong 958
10. 25322 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Glamwaewwong 1158
11. 28356 Sambucus javanica Reinw. ex Blume NULL
12. 34279 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 1637
13. 35474 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8296
14. 37698 Sambucus javanica Reinw. ex Blume J.F. Maxwell 06 642
15. 38943 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi 2613
16. 40229 Sambucus javanica Reinw. ex Blume M. Norsaengsri 5418
17. 41228 Sambucus javanica Reinw. ex Blume M. Norsaengsri, W. La-ongsri 5617
18. 42795 Sambucus javanica Reinw. ex Blume M. Norsaengsri, S. Intamusik 6260
19. 47283 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Chusie KY 13
20. 47951 Sambucus javanica Reinw. ex Blume M. Norsaengsri 7119
21. 48523 Sambucus javanica Reinw. ex Blume M. Norsaengsri, N. Tathana 7274
22. 51760 Sambucus javanica Reinw. ex Blume M. Norsaengsri, N. Tathana 7814
23. 53247 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1481
24. 65806 Sambucus javanica Reinw. ex Blume M. Norsaengsri, S. Boonwong 10300
25. 66040 Sambucus javanica Reinw. ex Blume K. Srithi 210
26. 66199 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 3232
27. 66981 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 3563
28. 70149 Sambucus javanica Reinw. ex Blume N. Muangyen 36
29. 71965 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Ratchuporn Spanuchat s.n.
30. 72038 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 3918
31. 73455 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Lakoet 615
32. 73631 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 4041
33. 75424 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95069
34. 78334 Sambucus javanica Reinw. ex Blume V. Nguanchoo 266
35. 78215 Sambucus javanica Reinw. ex Blume V. Nguanchoo 350
36. 78329 Sambucus javanica Reinw. ex Blume V. Nguanchoo 256
37. 80523 Sambucus javanica Reinw. ex Blume P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 338
38. 83087 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 4622
39. 83104 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 4639
40. 84202 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 4988
41. 85782 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul et al. 5121
42. 86118 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 122
43. 87006 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Glamwaewwong 58 299
44. 87063 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Glamwaewwong 58 356
45. 88244 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 5250
46. 95060 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Chusie, Khwanruethai Kamfachuea PNK 66
47. 95145 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 184
48. 95175 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 214
49. 95234 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 273
50. 98554 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 31
51. 98627 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 104
52. 98832 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 309
53. 102606 Sambucus javanica Reinw. ex Blume V. Nguanchoo 868
54. 105983 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 6459
55. 111394 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 342
56. 111395 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 343
57. 114029 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 279
58. 114659 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Tongnak 5007
59. 115580 Sambucus javanica Reinw. ex Blume P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1472
60. 115596 Sambucus javanica Reinw. ex Blume P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1488
61. 117772 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 142
62. 118000 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 370
63. 118707 Sambucus javanica Reinw. ex Blume N. Boonruang 56
64. 122160 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Tran Van On et al. s.n.
65. 123858 Sambucus javanica Reinw. ex Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 395
66. 124853 Sambucus javanica Reinw. ex Blume N. Muangyen 3430
67. 125685 Sambucus javanica Reinw. ex Blume K. Punchay 438
68. 127276 Sambucus javanica Reinw. ex Blume P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 1911
69. 126383 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Mu Mu Aung, Law Shine, Law Shain Aung, Khin Win Maung 92356
70. 126384 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Ling Shein Mang 93210
71. 129203 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Akharasit Bunsongthae 13
72. 130539 Sambucus javanica Reinw. ex Blume S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan, M. Tabut 816
73. 132548 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 7486
74. 133862 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Rapeeporn Kantasrila MSD 85
75. 134390 Sambucus javanica Reinw. ex Blume P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2740
76. 137303 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Pugliri, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103165
77. 138397 Sambucus javanica Reinw. ex Blume K. Inthamma 1673
78. 138408 Sambucus javanica Reinw. ex Blume K. Inthamma 1684
79. 139048 Sambucus javanica Reinw. ex Blume P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 357
80. 139108 Sambucus javanica Reinw. ex Blume P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 419
81. 139116 Sambucus javanica Reinw. ex Blume P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 427
82. 139407 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Kriangkrai Inthamma, Charan Maknoi, Boonliang Jantakun, Prateep Phimpha 1986
83. 141006 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 8171
84. 141030 Sambucus javanica Reinw. ex Blume W. Pongamornkul 8195
85. 141708 Sambucus javanica Reinw. ex Blume Suchanya Kantasa SK 213

ปิด

QR code