ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 38502
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi & P. Srisanga 2274
Collected date

วันที่เก็บ

14 May 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

W. Kaewsri
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 1.5 m tall. Fruits green, beaked.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

16    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 21183 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia P. Srisanga & C. Maknoi 2057
2. 21388 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia S. Watthana 1395
3. 29740 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia C. Maknoi 1019
4. 31124 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2799
5. 32259 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia J.F. Maxwell 06-513
6. 32825 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia N. Muangyen 141
7. 34872 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia J.F. Maxwell 08-101
8. 38460 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia C. Maknoi & P. Srisanga 2232
9. 78297 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia V. Nguanchoo 582
10. 84183 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia W. Pongamornkul 4969
11. 85681 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia W. Pongamornkul 5022
12. 91025 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia N. Muangyen 1035
13. 92565 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia W. Pongamornkul 5368
14. 95738 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia W. Pongamornkul 6022
15. 112241 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia P. Panyadee 168
16. 129265 Amomum coriandriodorum S.Q.Tong & Y.M.Xia Akharasit Bunsongthae 101

ปิด

QR code