ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 38543
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai subsp. brachystachys (Blume) Verdc.
Family name

ชื่อวงศ์

CHLORANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi & P. Srisanga 2315
Collected date

วันที่เก็บ

14 May 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub, fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

21    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6266 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai subsp. brachystachys (Blume) Verdc. W. Nanakorn et al. 6266
2. 8275 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai subsp. brachystachys (Blume) Verdc. W. Nanakorn et al. 8275
3. 10427 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai subsp. brachystachys (Blume) Verdc. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 104
4. 11132 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai subsp. brachystachys (Blume) Verdc. L. Averyanov, N.Q. Binh, P.K. Loc VH 3083
5. 12348 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai subsp. brachystachys (Blume) Verdc. P. Suksathan 1243
6. 12863 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai subsp. brachystachys (Blume) Verdc. P. Srisanga 393
7. 14932 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai subsp. brachystachys (Blume) Verdc. S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 472
8. 15252 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai subsp. brachystachys (Blume) Verdc. P. Srisanga 967
9. 17643 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai subsp. brachystachys (Blume) Verdc. P. Srisanga 1422
10. 21824 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai subsp. brachystachys (Blume) Verdc. S. Watthana and P. Suksathan 1616
11. 35657 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai subsp. brachystachys (Blume) Verdc. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8501
12. 43625 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai subsp. brachystachys (Blume) Verdc. S. Gardner & P. Tippayasri ST1764
13. 44038 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai subsp. brachystachys (Blume) Verdc. S. Gardner & S. Khumchompoo ST2023
14. 50083 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai subsp. brachystachys (Blume) Verdc. T. Shimizu, K. Iwatsuki, N. Fukuoka & M. Hutoh M-13172
15. 52483 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai subsp. brachystachys (Blume) Verdc. Yin-Jiantao 1284
16. 74346 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai subsp. brachystachys (Blume) Verdc. Zhou-Shishun 7674
17. 74201 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai subsp. brachystachys (Blume) Verdc. Zhou-Shishun 7508
18. 75755 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai subsp. brachystachys (Blume) Verdc. W. Pongamornkul 4340
19. 83199 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai subsp. brachystachys (Blume) Verdc. W. Pongamornkul 4734
20. 133555 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai subsp. brachystachys (Blume) Verdc. Natdanai Pan-in V 340
21. 133864 Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai subsp. brachystachys (Blume) Verdc. R. Kantasrila MSD 87

ปิด

QR code