ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 38564
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Ma ka
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi & P. Srisanga 2336
Collected date

วันที่เก็บ

15 May 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

46    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1070 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib W. Nanakorn et al. 1070
2. 6102 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib W. Nanakorn et al. 6102
3. 6682 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib W. Nanakorn et al. 6682
4. 25213 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib K. Kertsawang 521
5. 28975 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib W. Nanakorn et al. 28975
6. 29638 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib C. Glamwaewwong 1372
7. 32113 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib S. Chongko 489
8. 41654 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib Chhang Phourin 5006
9. 45821 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib C. Maknoi 3637
10. 48181 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib W. Boonprakop 0201
11. 52419 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib W. Nanakorn et al. 6682.1
12. 53085 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7658
13. 55507 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib C. Kantachot 19
14. 55508 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib KKU Staff 106
15. 55509 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib K. Chanthavongsa 39
16. 57097 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib M. Norsaengsri & N. Tathana 9375
17. 59831 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib Romklao Botanical Garden 0222/2554
18. 66761 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib C. Maknoi 4255
19. 67312 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib M. Norsaengsri & R. Insea 8135
20. 67516 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 782
21. 68307 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib C. Maknoi 4410
22. 71006 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib Clark, R.P., P. Wilkin, P. Suksathan, A. Keeratikiat, A. Trias-Blasi 248
23. 76722 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib C. Maknoi 4644
24. 78867 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-145
25. 81847 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib M. Norsaengsri 11881
26. 82066 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib M. Norsaengsri 12099
27. 83699 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib S. Bunma s.n.
28. 84562 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib P. Srisanga, H. Balslev, D. Pedersen, Kasia & P. Panyachan 3804
29. 85099 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3334
30. 88026 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib C. Maknoi 7712
31. 89213 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib N. Muangyen 802
32. 90702 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib N. Muangyen 964
33. 91885 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib N. Muangyen 1253
34. 92921 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib D. Argyriou 43
35. 92929 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib D. Argyriou 35
36. 92794 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib D. Argyriou 676
37. 92800 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib N. Turreira Garcia 669
38. 93025 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib N. Turreira-Garcia 227
39. 93098 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib D. Argyriou 160
40. 94655 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4024
41. 106282 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 737
42. 110623 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5738
43. 112222 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib Henrik Balslev with Rumrada Meebonya, Kotchaphan Sisakhon & Preecha Karaket 8871
44. 114310 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4653
45. 114437 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4784
46. 121360 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib N. Boonruang 0421

ปิด

QR code