ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 38574
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Scurrula ferruginea (Roxb. ex Jack) Danser
Family name

ชื่อวงศ์

LORANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi & P. Srisanga 2346
Collected date

วันที่เก็บ

15 May 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

16    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 13187 Scurrula ferruginea (Roxb. ex Jack) Danser T.G. Laman 567
2. 25573 Scurrula ferruginea (Roxb. ex Jack) Danser C. Maknoi 609
3. 30302 Scurrula ferruginea (Roxb. ex Jack) Danser C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1257
4. 31781 Scurrula ferruginea (Roxb. ex Jack) Danser C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1188
5. 32308 Scurrula ferruginea (Roxb. ex Jack) Danser J.F. Maxwell 06-493
6. 35796 Scurrula ferruginea (Roxb. ex Jack) Danser C. Maknoi 1728
7. 52748 Scurrula ferruginea (Roxb. ex Jack) Danser C. Maknoi 2917
8. 76148 Scurrula ferruginea (Roxb. ex Jack) Danser C. Maknoi 6694
9. 81226 Scurrula ferruginea (Roxb. ex Jack) Danser C. Maknoi 7408
10. 81219 Scurrula ferruginea (Roxb. ex Jack) Danser C. Maknoi 7401
11. 84439 Scurrula ferruginea (Roxb. ex Jack) Danser K. Kertsawang 3293
12. 87614 Scurrula ferruginea (Roxb. ex Jack) Danser C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-454
13. 89744 Scurrula ferruginea (Roxb. ex Jack) Danser C. Maknoi 8560
14. 134284 Scurrula ferruginea (Roxb. ex Jack) Danser P. Srisanga, C. Maknoi 3718
15. 135722 Scurrula ferruginea (Roxb. ex Jack) Danser W. Pongamornkul 7690
16. 139615 Scurrula ferruginea (Roxb. ex Jack) Danser T. Choopan et al. 2022-45

ปิด

QR code