ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 38806
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Glochidion sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PHYLLANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 2476
Collected date

วันที่เก็บ

7 Jul 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub, 1.0 m tall, fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

112    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 257 Glochidion sp. W. Nanakorn et al. 257
2. 1567 Glochidion sp. W. Nanakorn et al. 1567
3. 25566 Glochidion sp. C. Glamwaewwong 1217
4. 28912 Glochidion sp. W. Nanakorn et al. 28912
5. 28985 Glochidion sp. W. Nanakorn et al. 28985
6. 35844 Glochidion sp. C. Maknoi 1776
7. 36617 Glochidion sp. C. Maknoi 1937
8. 37214 Glochidion sp. C. Maknoi 2096
9. 39682 Glochidion sp. M. Norsaengsri 4770
10. 41894 Glochidion sp. P. Wessumritt 327
11. 43369 Glochidion sp. D. Khrueasan MS525
12. 46545 Glochidion sp. M. Norsaengsri 3516
13. 48333 Glochidion sp. Hiroshige Koyama & Chamlong Phengklai T-49508
14. 49467 Glochidion sp. Gen Murata, Nobuyuki Fukuoka & Chamlong Phengklai T-17585
15. 49821 Glochidion sp. M. Norsaengsri 6341
16. 49843 Glochidion sp. M. Norsaengsri 6363
17. 50611 Glochidion sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 52
18. 50618 Glochidion sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 157
19. 50638 Glochidion sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 200
20. 51016 Glochidion sp. W. Pongamornkul 2622
21. 51045 Glochidion sp. W. Pongamornkul 2651
22. 53847 Glochidion sp. C. Maknoi 3129
23. 56046 Glochidion sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8661
24. 56883 Glochidion sp. M. Norsaengsri & S. Mattapha 9193
25. 57080 Glochidion sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9359
26. 61849 Glochidion sp. Ling Shein Man 087311
27. 61905 Glochidion sp. Thin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087401
28. 62100 Glochidion sp. D. Khrueasan MS427
29. 64374 Glochidion sp. W. Pongamornkul 2923
30. 64380 Glochidion sp. W. Pongamornkul 2929
31. 65742 Glochidion sp. M. Norsaengsri 10234
32. 66252 Glochidion sp. W. Pongamornkul 3290
33. 66975 Glochidion sp. W. Pongamornkul 3557
34. 67100 Glochidion sp. W. Pongamornkul 3682
35. 67110 Glochidion sp. W. Pongamornkul 3692
36. 68915 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089564
37. 68939 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089491
38. 69168 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089251
39. 71683 Glochidion sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091127
40. 71801 Glochidion sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091025
41. 72818 Glochidion sp. M. Norsaengsri 10924
42. 72881 Glochidion sp. M. Norsaengsri 10998
43. 73501 Glochidion sp. C. Lakoet 0661
44. 73597 Glochidion sp. W. Pongamornkul 04007
45. 73841 Glochidion sp. P. Phaosrichai 83
46. 75288 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094963
47. 75310 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094991
48. 75351 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095051
49. 75483 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095165
50. 75563 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094505
51. 75907 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 095425
52. 76221 Glochidion sp. C. Maknoi 6767
53. 76510 Glochidion sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094022
54. 77887 Glochidion sp. M. Norsaengsri 11149
55. 79706 Glochidion sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097626
56. 79707 Glochidion sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097303
57. 80205 Glochidion sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-21
58. 83778 Glochidion sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2805
59. 85479 Glochidion sp. C. Maknoi 8178
60. 83120 Glochidion sp. W. Pongamornkul 4655
61. 83213 Glochidion sp. W. Pongamornkul 4748
62. 83233 Glochidion sp. W. Pongamornkul 4768
63. 84035 Glochidion sp. W. Pongamornkul 4821
64. 84177 Glochidion sp. W. Pongamornkul 4963
65. 84277 Glochidion sp. W. Khattiyot 368
66. 85249 Glochidion sp. C. Maknoi 7897
67. 85529 Glochidion sp. C. Maknoi 8228
68. 85591 Glochidion sp. C. Maknoi 8290
69. 85855 Glochidion sp. M. Norsaengsri 12508
70. 87327 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-169
71. 86988 Glochidion sp. C. Glamwaewwong 281/58
72. 87072 Glochidion sp. C. Glamwaewwong 365/58
73. 87271 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-113
74. 87294 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-136
75. 87307 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-149
76. 89678 Glochidion sp. W. Pongamornkul 5664
77. 91014 Glochidion sp. N. Muangyen 1024
78. 90272 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-195
79. 90344 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-267
80. 90386 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-308
81. 93532 Glochidion sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5715
82. 93620 Glochidion sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5803
83. 95595 Glochidion sp. W. Pongamornkul 5956
84. 95609 Glochidion sp. W. Pongamornkul 5970
85. 96314 Glochidion sp. Prince of Songkla University 30
86. 97031 Glochidion sp. C. Maknoi 5471
87. 98327 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-207
88. 98347 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-227
89. 98577 Glochidion sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-054
90. 101100 Glochidion sp. W. Pongamornkul 6121
91. 102735 Glochidion sp. V. Nguanchoo 1034
92. 104924 Glochidion sp. C. Maknoi 6081
93. 105272 Glochidion sp. C. Maknoi 6508
94. 106417 Glochidion sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 872
95. 105759 Glochidion sp. Pimsiri PN006
96. 106023 Glochidion sp. W. Pongamornkul 6499
97. 106869 Glochidion sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 580
98. 108373 Glochidion sp. W. Pongamornkul 6581
99. 108352 Glochidion sp. W. Pongamornkul 6560
100. 111067 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-016
101. 111365 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-313
102. 111591 Glochidion sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-114
103. 111645 Glochidion sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-168
104. 112989 Glochidion sp. W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-21
105. 113048 Glochidion sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6653
106. 113347 Glochidion sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-48
107. 116912 Glochidion sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-104
108. 117038 Glochidion sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-231
109. 117067 Glochidion sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-260
110. 116141 Glochidion sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6793
111. 118270 Glochidion sp. K. Inthamma 158
112. 118418 Glochidion sp. K. Inthamma 317

ปิด

QR code