ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 38469
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lasianthus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Rubiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, P. Srisanga 2241
Collected date

วันที่เก็บ

14 May 2008
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 2.5 m tall, flowers white, fruits blue.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

105    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 611 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 611
2. 929 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 929
3. 3856 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 3856
4. 3859 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 3859
5. 3862 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 3862
6. 3904 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 3904
7. 4030 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 4030
8. 6193 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 6193
9. 6287 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 6287
10. 6317 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 6317
11. 7500 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 7500
12. 7538 Lasianthus sp. W. Nanakorn et al. 7538
13. 10538 Lasianthus sp. P. Srisanga, C. Puff, S. Sasirat 199
14. 11926 Lasianthus sp. M. Norsaengsri s.n.
15. 12036 Lasianthus sp. W. Pongamornkul 322
16. 12459 Lasianthus sp. P. Suksathan 1354
17. 15715 Lasianthus sp. P. Suksathan, David J. Middleton 1817
18. 18795 Lasianthus sp. W. Nanakorn 693
19. 18823 Lasianthus sp. W. Nanakorn 1108
20. 19220 Lasianthus sp. S. Watthana, T. Riyapan 931
21. 20451 Lasianthus sp. P. Thongson 196
22. 21141 Lasianthus sp. P. Srisanga, C. Maknoi 2015
23. 27888 Lasianthus sp. K. Wangwasit 50615 32
24. 27895 Lasianthus sp. K. Wangwasit 50615 40
25. 28335 Lasianthus sp. Y. Ochiai, S. Yokoyama 230804 16
26. 30089 Lasianthus sp. S. Watthana 2360
27. 35770 Lasianthus sp. C. Maknoi 1702
28. 37124 Lasianthus sp. C. Maknoi 2006
29. 37387 Lasianthus sp. S. Watthana 2660
30. 36501 Lasianthus sp. C. Maknoi 1821
31. 37077 Lasianthus sp. P. Suksathan 4646
32. 38209 Lasianthus sp. P. Wessumritt 143
33. 38295 Lasianthus sp. P. Wessumritt 272
34. 38326 Lasianthus sp. P. Srisanga, P. Suksathan 3259
35. 38487 Lasianthus sp. C. Maknoi, P. Srisanga 2259
36. 38519 Lasianthus sp. C. Maknoi, P. Srisanga 2291
37. 42230 Lasianthus sp. Wang Hong 8373
38. 42707 Lasianthus sp. M. Norsaengsri, S. Intamusik 6170
39. 45188 Lasianthus sp. M. Tanaros 591
40. 45184 Lasianthus sp. M. Tanaros 587
41. 46398 Lasianthus sp. P. Wessumritt, W. Boonchai 33
42. 47009 Lasianthus sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N. Inthagool 230
43. 48490 Lasianthus sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 38340
44. 48755 Lasianthus sp. Shunsuke Tsugaru T 61639
45. 48756 Lasianthus sp. Shunsuke Tsugaru T 61641
46. 48768 Lasianthus sp. Shunsuke Tsugaru T 61661
47. 50489 Lasianthus sp. Li-Jianwu Cx 50
48. 50525 Lasianthus sp. Li-Jianwu Cx 146
49. 50584 Lasianthus sp. P. Wessumritt 169
50. 50887 Lasianthus sp. S. Watthana 3619
51. 56032 Lasianthus sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8647
52. 56416 Lasianthus sp. Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga, Ling Shing Mang 51334
53. 56836 Lasianthus sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2026
54. 62296 Lasianthus sp. Romklao Botanical Garden 2555 583
55. 62335 Lasianthus sp. Romklao Botanical Garden 2555 622
56. 65335 Lasianthus sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya, S. Satatha 2402
57. 65644 Lasianthus sp. M. Norsaengsri 10134
58. 65794 Lasianthus sp. M. Norsaengsri, S. Boonwong 10287
59. 66067 Lasianthus sp. M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10311
60. 72825 Lasianthus sp. M. Norsaengsri 10935
61. 73163 Lasianthus sp. M. Norsaengsri 11333
62. 73834 Lasianthus sp. P. Phaosrichai 76
63. 75451 Lasianthus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing, Law Shine 95108
64. 76586 Lasianthus sp. C. Maknoi 7155
65. 78989 Lasianthus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 185
66. 79058 Lasianthus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 253
67. 79107 Lasianthus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 302
68. 79454 Lasianthus sp. Philip Thomas, Thin Maung Soe, U Pone Yin 331
69. 79978 Lasianthus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97387
70. 79984 Lasianthus sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang, Law Shine 97334
71. 80857 Lasianthus sp. K. Phoutthavong et al. 450
72. 83742 Lasianthus sp. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan 2769
73. 83862 Lasianthus sp. S. Sawangsawat 576
74. 83878 Lasianthus sp. S. Sawangsawat 592
75. 90184 Lasianthus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 107
76. 89601 Lasianthus sp. C. Maknoi 6356
77. 89606 Lasianthus sp. C. Maknoi 6360
78. 89608 Lasianthus sp. C. Maknoi 6361
79. 91281 Lasianthus sp. S. Sawangsawat 482
80. 94346 Lasianthus sp. N. Muangyen 1473
81. 94459 Lasianthus sp. N. Muangyen 1586
82. 104778 Lasianthus sp. C. Maknoi 5654
83. 104827 Lasianthus sp. C. Maknoi 5703
84. 107329 Lasianthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 91
85. 110752 Lasianthus sp. N. Muangyen 1961
86. 112946 Lasianthus sp. K. Kertsawang 3784
87. 117612 Lasianthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak 1704
88. 118004 Lasianthus sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 374
89. 118201 Lasianthus sp. N. Pan-in 161
90. 123254 Lasianthus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 248
91. 128587 Lasianthus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2027
92. 131523 Lasianthus sp. Chusie Trisonthi BD 109
93. 131526 Lasianthus sp. Chusie Trisonthi BD 120
94. 132973 Lasianthus sp. Supalak Pumikong 2019 197
95. 133393 Lasianthus sp. Natdanai Pan-in V 176
96. 133482 Lasianthus sp. Natdanai Pan-in V 266
97. 133557 Lasianthus sp. Natdanai Pan-in V 342
98. 133712 Lasianthus sp. Natdanai Pan-in V 497
99. 137770 Lasianthus sp. K. Inthamma 1354
100. 138292 Lasianthus sp. K. Inthamma 1568
101. 138688 Lasianthus sp. Natdanai Pan-in 563
102. 139276 Lasianthus sp. Natdanai Pan-in 633
103. 141856 Lasianthus sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3842
104. 141860 Lasianthus sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, S. Watthana, P. Panyachan, C. Duangdang 3846
105. 142678 Lasianthus sp. C. Maknoi et al. 5090

ปิด

QR code